BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 13 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Išėjimo knygaSkyrius: 25

 Išėjimo knyga
  
 D. PADANGTĖ IR JOS ĮRENGIMAS
  
Iš 25

Rinkliava Padangtei statyti

1 VIEŠPATS kalbėjo Mozei: 2 „Paliepk izraeliečiams atidėti man atnašų. Priimsite man atnašą iš visų, kurių širdis skatina tai padaryti. 3 Aukos, kurias man iš jų priimsite, yra tokios: auksas, sidabras ir varis; 4 mėlynos, violetinės ir tamsiai raudonos spalvos siūlai; plona drobė ir ožkų vilnos; 5 išdirbti avinų kailiai, delfinų oda[i1] ir akacijų mediena; 6 aliejus lempoms, balzamas patepimų aliejui ir kvapiajam smilkalui; 7 lazurito akmenys bei brangakmeniai dėti į efodą bei krūtinės dėklą. 8 Tepadaro jie man šventovę, idant galėčiau gyventi tarp jų. 9 Tiksliai, kaip tau rodau – pagal Padangtės ir viso jos apstatymo pavyzdį, taip turite ją padaryti“.

Padangtė ir jos įrengimas. Sandoros Skrynia

10 „Tebūna padaryta iš akacijos medžio Skrynia, pustrečios uolekties ilgio, pusantros uolekties pločio ir pusantros uolekties aukščio. 11 Aptrauksi ją grynu auksu, – paauksuosi ją iš vidaus ir iš lauko, – ir aplinkui uždėsi ant jos auksinį apvadą. 12 Nuliesi jai keturis auksinius žiedus ir pritaisysi juos prie jos keturių kojų – du žiedus viename jos šone ir du žiedus kitame šone. 13 Padarysi iš akacijos medžio karteles ir jas paauksuosi. 14 Karteles įversi į žiedus Skrynios šonuose Skryniai nešti. 15 Kartelės liks nuolat Skrynios žieduose: jos nebus iš jų ištraukiamos. 16 Į Skrynią padėsi Sandoros lenteles, kurias tau duosiu.

17 Tada iš gryno aukso padarysi malonės sostą[i2], pustrečios uolekties ilgio ir pusantros uolekties pločio. 18 Nukalsi iš aukso du kerubus,[i3] – padirbsi juos iš plakto aukso prie abiejų malonės sosto galų. 19 Padirbk vieną kerubą viename jo gale ir kitą kerubą kitame jo gale; padirbsi kerubus, sujungtus su malonės sostu prie abiejų jo galų. 20 Kerubai turės išskleistus sparnus, – savo sparnais jie dengs malonės sostą. Jiedu bus vienas prieš kitą, ir jų veidai bus atgręžti į malonės sostą. 21 Malonės sostą uždėsi ant Skrynios viršaus; į Skrynią įdėsi Sandoros lenteles, kurias tau duosiu. 22 Ten aš susitiksiu su tavimi ir nuo malonės sosto viršaus, – iš tarpo dviejų kerubų, esančių viršum Sandoros Skrynios, – pasakysiu tau visa, ką noriu įsakyti per tave izraeliečiams“.

Stalas atnašoms

23 „Padarysi iš akacijos medžio stalą, dviejų uolekčių ilgio, vienos uolekties pločio ir pusantros uolekties aukščio. 24 Aptrauksi jį grynu auksu ir viršų aplenksi auksiniu apvadu. 25 Padarysi aplink jį delno platumo briauną[i4], o aplink briauną auksinį apvadą. 26 Nuliesi jam keturis auksinius žiedus ir pritaisysi ant keturių kampų prie jo keturių kojų. 27 Žiedai, laikantys karteles stalui nešti, bus prie pat briaunos. 28 Karteles padirbsi iš akacijos medžio ir aptrauksi jas auksu. Jomis bus nešamas stalas. 29 Stalo lėkštes ir indus smilkalams[i5], jo dubenis ir ąsočius vyno atnašoms pilti padirbsi iš gryno aukso. 30 Ant stalo nuolat mano akivaizdoje laikysi Artumo duoną“.

Septynšakė žvakidė – menora

31 „Padarysi iš gryno aukso žvakidę. Žvakidės stovas ir kotas turės būti nukalti; jos taurelės, galvutės ir vainiklapiai turės būti iš vieno gabalo. 32 Šešios šakos turės išeiti iš jos šonų: trys šakos iš vieno jos šono ir trys šakos iš kito jos šono. 33 Trys migdolo žiedų išvaizdos taurelės,[i6] kiekviena su galvute ir vainiklapiais, ant vienos šakos, ir trys migdolo žiedų išvaizdos taurelės, kiekviena su galvute ir vainiklapiais, ant kitos šakos. Tokios bus visos šešios iš žvakidės išeinančios šakos. 34 Ant žvakidės koto bus keturios migdolo žiedų išvaizdos taurelės,[i7] kiekviena su savo galvutėmis ir vainiklapiais. 35 Iš to paties gabalo galvutė bus žemiau pirmosios šakų poros, galvutė iš to paties gabalo bus žemiau antrosios šakų poros ir galvutė iš to paties gabalo bus po trečiosios šakų poros. Taigi bus po galvutę visoms šešioms šakoms, išeinančioms iš žvakidės. 36 Galvutės ir jų šakos bus iš to paties gabalo, visos nukaltos iš gryno aukso. 37 Padarysi jai septynias lempas.[i8] Lempos turi būti ant jos padėtos taip, kad apšviestų vietą žvakidės priekyje. 38 Žnyplės ir padėklai[i9] turi būti iš gryno aukso. 39 Žvakidė ir jos reikmenys turi būti padirbti iš vieno talento[i10] gryno aukso. 40 Žiūrėk, kad juos padarytum pagal jų pavyzdį, parodytą tau ant kalno“.

  
Išnašos:
1Iš 25,5: ... delfinų oda: pažodžiui tehašim{ų} oda. Žodžio tehašim prasmė nėra aiški. Spėjama, kad tai buvo jūrų gyvūno vardas. Septuaginta ir Vulgata tehašim verčia žodžiu mėlynas.
2Iš 25,17: ... malonės sostą: pažodžiui turima omenyje dangtį, bet dėl jo ryšio su Permaldavimo dienos apeigomis Skrynios dangtis siejamas su malone. Žr. Kun 16,14-19.
3Iš 25,18-25,20: ... kerubai: turbūt atrodė kaip sparnuoti liūtai su žmogaus pavidalo galvomis. Kerubai išskleistais sparnais viršum Skrynios buvo nematomo Viešpaties sostas. Žr. Ps 80,2. Kerubai šiek tiek skirtingai, bet išsamiau, aprašomi 1 Kar 6,23-28; 2 Kr 3,10-13.
4Iš 25,25: ... briauną: turbūt žemai prie aslos stalo kojoms sutvirtinti. Taip vaizduojamas auksinis Herodo Šventyklos stalas Tito vartų reljefe Romos forume.
5Iš 25,29-25,30: Lėkštėse buvo laikoma Artumo duona – šventoji duona, kuri kas šabą buvo padedama ant stalo kaip atnaša Dievui ir vėliau kunigų suvalgoma. Smilkalais buvo pabarstoma duona. Žr. 24,5-9. Atnašų vynas buvo pilamas iš ąsočių ir dubenų. Šie visi indai buvo ant paauksuoto stalo.
6Iš 25,33: Žvakidės kotas, kaip ir jos šakos, buvo išpuoštas panašiai. Puošmenys ant kiekvienos žvakidės šakos buvo turbūt taip išdėstyti, kad vienas buvo šakos viršūnėje, o kiti du vienodai nuo kits kito atskirti žemiau ant šakos. Galvutės – taurelės pavidalo žiedo sėklinė.
7Iš 25,34-25,35: Žvakidės kotas turėjo keturis puošmenis. Vienas jo viršūnėje, o kiti trys žemiau kiekvienos iš koto išeinančios šakų poros.
8Iš 25,37: Lempos, regis, buvo laivelių pavidalo, su dagtimi viename gale. Galas su dagtimi buvo atsuktas į žvakidės priekį.
9Iš 25,38: ... padėklai: maži indai dagčių išdagoms.
10Iš 25,39: ... {aukso} talentas: 34,2 kg.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išėjimo knygaSkyrius: 25