BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Išėjimo knygaSkyrius: 12

 Išėjimo knyga
  
Iš 12

Perėjimo šventės įsakai

1 VIEŠPATS tarė Mozei ir Aaronui Egipto žemėje: 2 „Šis mėnuo[i1] jums žymės mėnesių pradžią, – jis bus jums pirmasis metų mėnuo. 3 Sakykite visai Izraelio bendrijai, kad šio mėnesio dešimtą dieną kiekvienas jų teparūpina savo šeimai avinėlį – vieną avinėlį šeimai. 4 Jei šeima visam avinėliui yra per maža, tesideda ji prie artimiausio kaimyno, kad avinėlį įsigytų, ir tesidalija juo,[i2] atsižvelgiant į skaičių asmenų, kurie jį turės valgyti. 5 Jūsų avinėlis turi būti be trūkumo, vienerių metų patinėlis; galite jį paimti iš avių ar iš ožkų. 6 Laikysite jį iki šio mėnesio keturioliktos dienos, tada jis turi būti papjautas sambrėškio metu, dalyvaujant visai susirinkusiai Izraelio bendrijai. 7 Paėmę jo kraujo, jie paženklins juo abi durų staktas ir sąramą tų namų, kur jis bus valgomas. 8 Avinėlis turi būti valgomas tą pačią naktį; jis bus valgomas iškeptas ant ugnies su nerauginta duona ir karčiosiomis žolėmis. 11 Jį taip turėsite valgyti: susijuosę juosmenį, su sandalais ant kojų ir lazda rankoje; valgysite jį paskubomis. Tai yra VIEŠPATIES Perėjimas.[i3] 12 Juk tą pačią naktį aš pereisiu per Egipto žemę, užmušdamas visus Egipto krašto pirmagimius ne tik žmonių, bet ir gyvulių; padarysiu teismą visiems Egipto dievams – aš, VIEŠPATS! 13 Betgi kraujas paženklins namus, kuriuose jūs esate. Matydamas kraują, jus praeisiu, ir jokia rykštė neištiks jūsų, kai aš niokosiu Egipto kraštą.

14 Ši diena bus jums atminimo diena: švęsite ją kaip iškilmę VIEŠPAČIUI per kartų kartas, švęsite ją kaip amžiną įsaką.

  
Išnašos:
1Iš 12,2: ... šis mėnuo: hebrajiškai Abib{as}, t. y. Prinokusių javų {mėnuo}. Žr. Iš 13,4; 23,15; 34,18; Įst 16,1. Pagal šiuolaikinį kalendorių – kovas-balandis, t. y. arti metų laiko, kai diena yra lygi nakčiai. Ilgainiui Abibo mėnesį imta vadinti Nisan{u}. Žr. Neh 2,1; Est 3,7.
2Iš 12,4: ... tesidalija juo: turbūt teprisideda
3Iš 12,11: ... VIEŠPATIES perėjimas: hebrajiškai Pesach, aramėjiškai Pascha. Tolesnėse eilutėse ryškus veiksmažodis su ta pačia žodžio šaknimi: pereiti, apeiti/praeiti ... Šio žodžio ištaka gali būti ir egiptietiškas žodis pesach, kuris reiškia smūgį, t. y. paskutinė Dievo rykštė, sunaikinusi egiptiečių pirmagimius.
4Iš 12,22: ... izopas: augalas, kurio šakelės tarnaudavo kaip šlakstyklė.
5Iš 12,38: ... padrika minia: mišrios šeimos – pusiau hebrajai ir pusiau egiptiečiai. Žr. Sk 11,4; Kun 24,10-11.
6Iš 12,40: ... Egipte: pagal kai kuriuos senus rankraščius, Kanaane ir Egipte, t. y. skaičiuojant nuo Abraomo laikų. Žr. Gal 3,17.
7Iš 12,46: : šių žodžių pritaikymas mūsų Viešpačiui rodo, kad Perėjimo avinėlis buvo pranašiškas ženklas Kristaus, paaukoto žmonėms iš nuodėmės vergijos išlaisvinti. Žr. 1 Kor 5,7; 1 Pt 1,19.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išėjimo knygaSkyrius: 12