BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 13 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Išminties knygaSkyrius: 8

 Išminties knyga
  
 Saliamonas myli išmintį
  
Išm 8

1 Ji galingai siekia nuo vieno žemės krašto iki kito

ir veiksmingai visa valdo.

2 Ją mylėjau ir jos ieškojau nuo jaunystės;

troškau padaryti ją savo nuotaka

ir buvau sužavėtas jos grožio.

3 Dalydamasi Dievo gyvenimu, ji puošia savo kilnų gimimą,

nes Visatos Valdovas ją visad mylėjo.

4 Juk jai atsiskleidžia Dievo žinojimas,

ji – jo darbų bendrininkė.

5 Jeigu turtai yra tai, ko gyvenime trokštame,

tai koks turtas gali būti didesnis už išmintį,

kuri visa tai padaro?

6 Jeigu protingumas našus –

kas pasaulyje yra nagingesnis už ją išradėjas.

7 Arba jeigu kas myli teisumą –

išminties darbų vaisiai yra dorybės.

Juk ji moko savitvardos ir protingumo,

teisumo ir drąsos,[i1]

gyvenime nieko nėra žmonėms vertingesnio.

8 Jeigu kas trokšta daug žinoti iš patirties –

ji žino praeitį ir numato ateitį,

ji supranta posakius ir atspėja mįsles,

ji iš anksto žino ženklus bei stebuklus

ir laikotarpių bei amžių padarinius.

Išmintis – gyvenimo draugė

9 Tad nutariau parsivesti ją į namus kaip draugę,

nes žinojau, kad ji gerai man patars

ir padrąsins mane ištikus rūpesčiams bei širdgėlai.

10 Per ją manimi minios gėrėsis

ir būsiu gerbiamas seniūnų,

nors esu tik jaunuolis.

11 Teisme jie matys mano įžvalgumą,

ir valdovų akyse būsiu nuostabus.

12 Man nutilus, jie manęs palauks,

man kalbant, įdėmiai klausysis.

Jeigu ilgiau kalbėsiu,

jie užsiims rankomis burnas.[i2]

13 Per ją tapsiu nemarus

ir paliksiu palikuonims patvarų atminimą.

14 Valdysiu žmones,

ir man bus pavestos tautos.

15 Nuožmūs didžiūnai, išgirdę apie mane, išsigąs manęs;

žmonių sueigoje būsiu kilnus,

o mūšyje – drąsus.

16 Parėjęs namo, rasiu joje ramybę,

nes su ja bendraujant negali jausti kartėlio,

gyvenant su ja nėra širdgėlos,

o veikiau tik linksmumas ir džiaugsmas.

Išmintis yra Dievo dovana

17 Apsvarstęs protu bei apmąstęs širdyje, supratau,

jog giminystė su išmintimi teikia nemarumą,

18 draugystė su ja – tyras malonumas,

jos rankų triūsas duoda neišsemiamus turtus,

lavybos jos draugėje – supratimą

ir pokalbis su ja – pagarsėjimą.

Leidausi jos ieškoti, kad jos įsigyčiau.

19 [i3]Aš buvau iš tiesų gabus vaikas,

man buvo tekusi kilminga siela;

arba veikiau, būdamas kilmingas, gavau nesuteptą kūną.

20 Bet suvokiau, kad neįsigysiu išminties,

jeigu Dievas man jos neduos –

tai buvo ženklas suprasti, kas gali tą dovaną duoti, –

kreipiausi į VIEŠPATĮ, maldavau jį

ir iš visos širdies tariau:

  
Išnašos:
1Išm 8,7: ... savitvardos ... drąsos: nūdien vadinamos pagrindinėmis dorybėmis.
2Išm 8,12: ... užsiims rankomis burnas: dažnai minimas pagarbos ženklas senovėje. Žr. Job 40,4.
3Išm 8,19-8,20: Čia įkvėptasis autorius pirma kalba apie fizinį, o paskui apie dvasinį žmogaus orumą. Dvasinis orumas yra pagrindinis brandžios asmenybės veiksnys. Platono samprata, kad sielos yra amžinos ir esančios prieš žmogaus gimimą, buvo plačiai žinoma antikiniame pasaulyje.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išminties knygaSkyrius: 8