BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 15 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Išminties knygaSkyrius: 4

 Išminties knyga
  
Išm 4

1 Geriau neturėti vaikų, bet būti doram, –

kadangi nemarumas įamžina atminimą dorybės,

ją pripažįsta ir Dievas, ir žmonės.

2 Jeigu ji dabar akivaizdi, žmonės ja seka,

o kai ji dingusi, josios ilgisi.

Pergale vainikuota ji amžinai žygiuoja,

pergalinga varžybose dėl kilnaus laimikio.

3 O nedorėlių jauniklių spiečius niekam netiks,

nė vienas jų neteisėtų daigų neįleis giliai šaknų

nei atsistos ant tvirto pagrindo.

4 Net jeigu jų šakos kuriam laikui ir sužaliuotų,

tačiau, būdami netvirti, jie svirduliuos vėjyje

ir bus viesulų audros išrauti.

5 Jų šakos ne laiku bus nulaužtos,

jų vaisiai nenaudingi,

neprinokę valgyti ir niekam netikę.

6 Iš neteisėtos lovos gimę jų vaikai

teisiami liudija savo tėvų nedorumą.

Apie pirmalaikę mirtį

7 Bet teisusis, nors ir pirma laiko mirtų,

ras poilsį.

8 Juk ne ilgas gyvenimas teikia garbingą senatvę,

ji negali būti matuojama metais.

9 Žmogaus išmintis yra jo žili plaukai

ir gyvenimas be dėmės yra tikra senatvė.

10 [i1]Tapęs brangus Dievui, jis buvo jo mylimas,

kadangi gyveno tarp nusidėjėlių, jis buvo paimtas.

11 Išplėštas, kad pikta neiškraipytų jo supratimo

ar apgaulė nesuviliotų jo sielos.

12 Juk pikto žava užtemdo tai, kas gera,

ir negeri norai sugadina nekaltą protą.

13 Tapęs tobulas per trumpą laiką,

jis pasiekė ilgo gyvenimo pilnatvę;

14 VIEŠPAČIUI patiko jo siela,

todėl jis išskubino jį iš nedoros aplinkos.

Bet žmonės, tai matydami, nesuprato,

toks dalykas neatėjo jiems į širdį.

15 Juk malonė ir gailestingumas laukia išrinktųjų,

jis rūpinasi savo šventaisiais.

16 Miręs teisusis

pasmerks gyvenančius nusidėjėlius,

ir per trumpą laiką ištobulėjusi jaunystė

pasmerks ilgą nedorėlio senatvę.

17 Tie žmonės mato išmintingo žmogaus galą,

nesupranta, ką VIEŠPATS jam skyrė

ir kodėl jį apsaugojo.

18 Nedorėliai matys jį ir niekins,

bet VIEŠPATS iš jų juoksis.

19 Paskui jie bus paniekinti lavonai,

amžina pašaipa tarp mirusiųjų.

Tikrai Dievas parblokš juos nebylius,

išplėš juos iš šaknų;

jie bus visiškai sunaikinti,

kentės širdgėlą,

pražus jų atminimas.

Nedorėliai bus teisiami

20 [i2]Jie ateis drebėdami iš baimės,

kai jų nuodėmės bus skaičiuojamos ,[i3]

ir jų nusikaltimai pasmerks juos,

žiūrėdami jiems į akis.

  
Išnašos:
1Išm 4,10: Užuominos apie Enochą (žr. Pr 5,21-24), kuris buvo tik jaunuolis palyginti su tikėjimo protėviais, ir apie Lotą (žr. Pr 19,10-11; 2 Pt 2,7-8). Žr. Iz 57,1-2.
2Išm 4,20: ... nuodėmės bus skaičiuojamos: Paskutiniame teisme.
3Išm 4,20-5,23: Aprašomas Paskutinis teismas. Dabar nedorėliai, priešingai jų įžūliai kalbai (žr. Išm 1,16-2,24), supranta savo kvailystę ir jaučia sąžinės graužimą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išminties knygaSkyrius: 4