BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 03 03 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Išminties knygaSkyrius: 3

 Išminties knyga
  
Išm 3

Dievo užmojo paslaptys. Apie kančią

1 [i1]Betgi teisiųjų sielos yra Dievo rankoje,

ir kančia jų nepalies.

2 Kvailų žmonių akimis atrodė, kad jie mirė, –

jų išėjimas buvo laikomas nelaime,

3 jų kelionė iš mūsų gyvenimo – visiška žūtimi,

tačiau jie yra ramybėje.

4 Juk net jeigu žmonių akimis jie ir buvo nubausti,

tačiau jų viltis yra kupina nemarumo.

5 Buvę truputį pavarginti, jie bus labai laimingi,

nes Dievas juos išmėgino ir rado savęs vertus.

6 Kaip auksą aukštakrosnėje juos išmėgino

ir kaip deginamosios aukos atnašą[i2] juos priėmė.

7 Jųjų aplankymo[i3] metu jie švytės;

tarsi kibirkštys šokinės po ražieną.

8 Teis tautas ir valdys žmones,

o VIEŠPATS bus jų karalius amžinai.

9 Kas juo pasitiki, supras tiesą,

ištikimieji patirs jo meilę,

nes malonė ir gailestingumas laukia jo šventųjų,

jis rūpinasi savo išrinktaisiais.

10 O nedorėliai už savo užmačias bus deramai nubausti,[i4]

nes jie nepaisė teisingumo ir nusigręžė nuo VIEŠPATIES.

11 Juk kas niekais laiko išminties drausmę, yra nelaimingas:

tuščia tokių žmonių viltis,

bevaisis jų triūsas

ir nenaudingi jų darbai;

12 jų žmonos yra kvailos,

jų vaikai niekam tikę,

jų palikuonys prakeikti.

Geriau būti bevaisei, negu gimdyti nedorą vaiką

13 Laiminga iš tikrųjų yra bevaisė moteris, –

nekalta išlikusi

ir neteisėtos lovos nepažinusi,

nes ji bus vaisinga sielų teismo[i5] dieną.

14 [i6]Laimingas ir tas eunuchas,

kuris nėra neteisėtai elgęsis

ar VIEŠPATĮ plūdęs,

nes jam bus suteikta ypatinga malonė už ištikimybę

ir didžio džiaugsmo vieta VIEŠPATIES Šventykloje.

15 Juk sąžiningo triūso vaisius yra garbingas

ir išminties šaknis nemari.

16 O svetimautojų vaikai nesubręs,

ir neteisėtos lovos palikuonys pražus.

17 Net jeigu ir ilgai jie gyventų, nieku jie bus laikomi,

ir galų gale jų senatvė bus be garbės.

18 Jeigu jie anksti mirtų, neturės nei vilties,

nei paguodos teismo dieną.

19 Nedoros kartos galas yra skausmingas.

  
Išnašos:
1Išm 3,1-3,8: Šios eilutės dažnai siejamos su kankiniais ir mirusiaisiais.
2Išm 3,6: ... deginamosios aukos atnašą: šios aukos atnaša buvo visiškai sudeginama.
3Išm 3,7: ... aplankymo: Dievo teismas su meile tiems, kurie yra buvę jam ištikimi. Tas pats žodis vartojamas Išm 14,11 tekste ženklinti Dievo aplankymui su bausme nedorėlių Paskutiniame teisme. Žr. Išm 3,13.
4Išm 3,10: ... deramai nubausti: anot jų galvosenos, tokiu tuščiu likimu, kaip jie nupasakoja. Žr. Išm 2,1-5.
5Išm 3,13: ... sielų teismo: Paskutinis teismas. Žr. Išm 3,7-9.
6Išm 3,14: Rinktinis atlygis už ištikimybę. Žr.Iz 56,1-8.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išminties knygaSkyrius: 3