BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Išminties knygaSkyrius: 19

 Išminties knyga
  
Išm 19

Raudonoji jūra

1 Bet nedorėlius persekiojo negailestingas pyktis iki galo,

nes Dievas žinojo iš anksto, ką jie toliau darys:

2 žinojo, kad, nors patys buvo leidę tavo tautai išeiti

ir skubiai juos[i1] buvo išvarę,

jie pakeis savo mintį ir juos vysis.

3 Juk dar tebegedėdami

ir prie mirusiųjų kapų teberaudodami,

jie[i2] padarė kitą kvailą nuosprendį

ir vijosi kaip bėglius tuos,

kuriuos buvo maldavę ir privertę išeiti.

4 Juk pelnytas likimas vedė juos prie tokio galo

ir padarė, jog jie užmiršo, kas buvo įvykę,

kad nauja bausme papildytų, ko dar jų kančioms trūko,

5 ir tavo tauta atliktų nuostabią[i3] kelionę,

o anie rastų nepaprastą mirtį.

6 Juk visa kūrinijos prigimtis buvo iš naujo kuriama

vykdyti tavo įsakams,

kad tavo vaikai nuo pavojų būtų apsaugoti.

7 Buvo matyti debesis, dengiantis jųjų stovyklą,

ir sausa žemė, kylanti ten, kur pirma tyvuliavo vanduo –

kelias be kliūčių iš Raudonosios jūros

ir žolėta lyguma iš nuožmios bangų mūšos, –

8 per kurią perėjo visa tauta, tavo rankos globojama,

stebėdamasi nuostabiais stebuklais.

9 Jie laigė kaip arkliai po ganyklą

ir šokinėjo kaip ėriukai,

šlovindami tave, VIEŠPATIE, savo Išgelbėtoją.

10 Jie vis dar prisiminė

savo išgyvenimus svetimoje šalyje,

kai žemėje vietoj galvijų knibždėjo uodų

ir upė vietoj žuvų kirbėjo daugybe varlių.

11 Vėliau jie matė ir naują paukščių rūšį,

kai, geismo verčiami, reikalavo skanėstų

12 ir jiems patenkinti putpelės atskrido iš už jūros.

Egiptas kaltesnis už Sodomą

13 Betgi bausmės nusidėjėlių neužklupo

be įspėjimo ženklų, duotų baisia perkūnija.

Jie pelnytai kentėjo už savo nedorus darbus,

nes iš tikrųjų svetimšaliams

jie buvo parodę didelę neapykantą.[i4]

14 Juk anie[i5] buvo atsisakę priimti

pas juos atvykusius svetimšalius,

o šie vergais pavertė svečius,[i6]

kurie buvo jų geradariai.

15 Ir to negana! Žinoma, ir anuos[i7] ištiks galutinė bausmė,

nes jie svetimšalius buvo nedraugiškai priėmę,

16 o šie svečius, iškilmingai priimtus,

vėliau nuožmiu lažu engė,

nors tie jau turėjo lygias teises.

17 Užtat ir jie buvo apakinti,

lygiai kaip anie prie teisiojo vyro durų,

kai, juodos tamsos apsupti,

kiekvienas grabinėjosi, norėdamas rasti savo duris.

Nauja gamtos darna

18 Juk {gamtos} pradmenys keitėsi vietomis,

kaip skambinant arfa gaidos keičia savo ritmą,

nors kiekviena išlaiko savo garsą.

Tai tegalima suvokti tik žvelgiant į tai, kas įvyko.

19 Juk žemės gyvūnai[i8] buvo paversti vandeniniais,

o plaukiojantys[i9] išlipo į krantą.

20 Ugnis išlaikė savo jėgą net vandenyje,

o vanduo pamiršo savo gesinančią prigimtį.

21 Atvirkščiai, liepsnos nepajėgė nei sudeginti

jose vaikščiojančių trapių gyvūnų,

nei ištirpdyti to, panašaus į ledą

ir lengvai ištirpdomo maisto iš dangaus.[i10]

22 Juk visais būdais tu, VIEŠPATIE,

aukštinai bei pagerbei savo tautą,

jai visad ir visur padėdamas!

  
Išnašos:
1Išm 19,2: ... juos: hebrajus.
2Išm 19,3: ... jie: egiptiečiai.
3Išm 19,5: ... nuostabią: arba garbingą. Žr. Išm 18,8; 19,22.
4Išm 19,13: ... didesnę neapykantą: negu Sodomos gyventojų. Žr. Pr 19.
5Išm 19,14: ... anie: Sodomos gyventojai.
6Išm 19,14: ... svečius: izraeliečiai buvo pakviesti į Egiptą. Žr. Pr 45,16-20.
7Išm 19,15: ... anuos: Sodomos gyventojus.
8Išm 19,19: ... žemės gyvūnai: nuoroda į izraeliečius ir jų galvijus, pereinančius per Raudonąją jūrą.
9Išm 19,19: ... plaukiojantys: varlės išlipo į krantą (žr. Iš 8,1-7).
10Išm 19,21: ...maisto iš dangaus: manos.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išminties knygaSkyrius: 19