BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 09 24 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Išminties knygaSkyrius: 17

 Išminties knyga
  
 Tamsa ir ugnies stulpas
  
Išm 17

1 [i1]Dideli ir neišpasakojami tavo nuosprendžiai;

užtat paklydo neimlios sielos.

2 Juk nors nedori žmonės manė,

kad galės pavergti šventąją tautą,

patys būdami tamsos pančiuose

ir ilgos nakties kaliniai,

jie tūnojo užsidarę savo pastogėje,

amžinosios Apvaizdos nuvyti.

3 Manydami, kad jų slaptos nuodėmės užklotos

tamsia užmaršties danga,

jie buvo išsisklaidę, klaiko apimti

ir šmėklų apstulbinti.

4 Juk net slapti namų užkaboriai,

į kuriuos jie buvo subėgę,

negalėjo apginti jų nuo baimės,

nes griaudė visur baisus triukšmas

ir rodėsi tylūs, paniurę vaiduokliai.

5 Netgi ugnies jėga neįstengė šviesti,

nesiteikė nei ryškus žvaigždžių spindesys

nutvieksti tą klaikią naktį.

6 Vienintelė šviesa jiems buvo didžiulės

savaiminės liepsnos[i2] – baisios pažiūrėti!

Reginiui išnykus, klaiko apimtiems

jiems matyti daiktai atrodė dar baisesni.

7 Tada būrimo apgaulės pasirodė neveiksmingos

ir iš jų pagyrūniškos išminties buvo pasityčiota.

8 Mat tie, kurie žadėjo išvaryti

iš sergančios sielos baimę ir sąmyšį,

patys sirgo juokingu išgąsčiu.

9 Juk nors jokia baisenybė jų negąsdino,

tačiau, išgąsdinti sėlinančių žvėrių

ir šnypščiančių roplių,

jie mirė drebėdami iš baimės,

nenorėdami pažvelgti net į orą,

kurio niekur išvengti negalima.

10 Juk nedorumas yra bailus,

savo paties liudijimu pasmerktas;

dėl savo iškankintos sąžinės[i3]

jis visad padidina nelaimes.

11 Juk baimė iš tikrųjų yra ne kas kita,

kaip atsisakymas priimti proto teikiamą pagalbą,

12 o vidinio tuštumo užgožta viltis yra linkusi

užsimerkti prieš tai, kas sukelia kančią.

13 Bet tą naktį, iš tikrųjų buvusią bejėgę

ir juos užklupusią iš bejėgio Hado[i4] gelmių,

visi jie miegojo tuo pačiu miegu,

14 kartais varginami baisių šmėklų,

o kartais sielos alpėjimo sukaustyti,

nes juos užklupo ūmi ir nelaukta baimė.

15 Vis tiek, kas tik tenai buvo,

įpuolė į tą kalėjimą be grotų ir buvo įkalintas.

16 Juk ir artojas, ir piemuo,

ir dykumoje triūsiantis darbininkas, –

jie buvo užklupti ir laukė neišvengiamo likimo,

nes siejo juos visus viena tamsos grandinė.

17 Ar tai buvo švilpiantis vėjas,

ar skambi paukščių giesmė tankiose šakose,

ar smarkiai tekančio vandens kriokimas,

ar uolų griūties baisus bildesys,

18 ar nematomos šokinėjančių gyvulių lenktynės,

ar plėšriųjų žvėrių riaumojimas,

ar aidas, grįžtantis kalnų dauboje, –

juos sukaustė baimė.

19 Mat visas pasaulis švytėjo dienos šviesa

ir plušėjo nekliudomas;

20 vien tik anie žmonės buvo užkloti tamsia naktimi,

atvaizdu tamsybės, kuri turėjo juos užklupti.

Betgi dar tamsesni negu tamsybė

jie buvo sau patiems.

  
Išnašos:
1Išm 17,1-18,4: Egiptiečius gąsdina tamsos rykštė, o izraeliečiams padeda ugnies stulpas. Dievo nuosprendis padaro nedorėlius – egiptiečius – tamsos belaisviais; egiptiečių magija bei pagyrūniška išmintis – bejėgės.
2Išm 17,6: ... liepsnos: žaibai.
3Išm 17,10: ... sąžinės: dorovine prasme. Šis žodis randamas tik graikiškajame Senajame Testamente. Hebrajiškosios Senojo Testamento knygos sąžinę ženklina žodžiu širdis.
4Išm 17,13: ... bejėgio Hado: mirusiųjų pasaulis, tamsos buveinė, yra bejėgis prieš Dievą ir net prieš žmones, kurie patys jam neatsiduoda. Žr. Išm 1,14-16.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išminties knygaSkyrius: 17