BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Išminties knygaSkyrius: 15

 Išminties knyga
  
Išm 15

Izraelis stabų negarbina

1 [i1]O tu, mūsų Dieve, esi geras ir ištikimas,

kantrus ir neskubantis pykti.

2 Juk net ir tada, kai nusidedame,

pripažindami tavo galybę, esame tavo.

Betgi nenusidėsime, nes pripažįstame,

kad tau priklausome.

3 [i2]Juk tave pažinti yra teisumo viršūnė

ir pripažinti tavo galybę yra šaknis nemarumo.

4 Juk mūsų nesugundė nei žmonių vaizduotės kūryba,

nei bevaisiu tapytojų triūsu

įvairiomis spalvomis nutapytas pavidalas.

5 Jo išvaizda pažadina kvailų žmonių ilgesį

trokšti vien to paveikslo gyvybės ir alsavimo.

6 [i3]Blogio mylėtojai ir tokios vilties verti yra žmonės,

kurie ar juos daro,

ar jų ilgisi,

ar juos garbina.

Moliniai puodžiaus stabai

7 Juk puodžius iš tikrųjų,

kruopščiai išminkęs minkštą šlyną,

iš jo nulipdo mums visokių indų.

Iš to paties molio jis lipdo indus,

tarnaujančius kilniam vartojimui, ir tokius,

kurie skiriami priešingam tikslui, –

visus lipdo panašiai.

O kaip kas juos naudos,

pats puodžius nusprendžia.

8 Tuščiai įdėdamas triūsą, iš tokio pat molio

jis nulipdo niekingą dievą,

nors jis pats taip neseniai buvo padarytas iš žemės

ir netrukus, atėjus laikui sugrąžinti

jam paskolintą gyvastį,

turės eiti ten, iš kur jis pats buvo paimtas.

9 Jam nekyla rūpesčio, kad turės mirti

ir kad jo gyvenimas trumpas.

Verčiau jis stengiasi pralenkti auksakalius

ir sidabrakalius, pamėgdžioja varkalius

ir didžiuojasi lipdydamas netikrus dievus.

10 Pelenai – jo širdis,

niekingesnė už dulkes jo viltis,

kaip molis jo gyvenimas!

11 Jis nepažino to, kuris jį padarė,

įkvėpė jam veiklią sielą

ir davė jam gyvybės alsavimą.

12 Verčiau mūsų gyvenimą jis laikė tuščiu žaidimu

ir mūsų buvimą – pelningu prekymečiu.

Jis sako: „Žmogus turi pasipelnyti visom išgalėm,

nors ir nedoru būdu“.

13 Juk tas žmogus geriau už visus žino, kad nusideda,

kai lipdo iš tos pačios žemės šlyno

ne tik dužlius puodus, bet ir stabus.

Egiptiečių stabų garbinimo kvailystė

14 Bet užvis kvailiausi, už aklus kūdikius skurdesni,

yra tavo tautos priešai ir engėjai.

15 Juk jie laikė visų tautų stabus dievais,

nors šie negali naudotis akimis, kad regėtų,

nei nosimi, kad kvėpuotų,

nei ausimis, kad girdėtų,

nei rankų pirštais, kad lytėtų,

ir kojomis, kad vaikščiotų.

16 Juk žmogus juos padarė.

Tas, kuriam dvasia tik paskolinta, juos nulipdė;

žmogus negali nulipdyti į save panašaus dievo.

17 Žmogus yra marus, ką jis padaro nežabotomis rankomis,

visa tai negyvas daiktas.

Jis pats yra vertingesnis už daiktus, kuriuos garbina,

nes turi gyvastį, o stabai jos niekada neturėjo.

18 [i4]Be to, jis garbina net šlykščiausius gyvulius,

iš jų žvėriškumo sprendžiant,

už visus kitus blogesnius.[i5]

19 Net kaip gyvuliai jie neatrodo tokie gražūs,

kad galėtų žmogui teikti malonumo;

jie pabėgo nuo Dievo gyriaus ir palaiminimo.

  
Išnašos:
1Išm 15,1-15,17: Tikrojo Dievo garbintojų ir stabmeldžių kontrastas. Žr. taip pat ir Išm 11,26-12,2. Autorius pabrėžia tikrojo Dievo garbinimo gryninančią įtaką Izraelio gyvenime.
2Išm 15,3: Pažinti Dievą yra teisumas ir amžinasis gyvenimas. Žr. Jn 17,3.
3Išm 15,6-15,17: Kvailystė ir nedorybė dirbti ir garbinti molio stabus. Puodžius, ieškodamas uždarbio, lipdo iš to paties molio naudingus indus ir netikrus dievus – stabus.
4Išm 15,18: Autorius sugrįžta prie pagrindinės Išm 11-19 skyrių temos, kuri buvo pertraukta Išm 13,1-15,17 skaitinių.
5Išm 15,18: ... už visus kitus blogesnius: egiptiečiai garbino krokodilus, gyvates, vabalus ... – kūrinius, kurie įkvėptajam autoriui atrodė pernelyg neprotingi ir šlykštūs. Žr. Išm 11,15; 12,24.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išminties knygaSkyrius: 15