BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 23 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Išminties knygaSkyrius: 13

 Išminties knyga
  
Išm 13

Gamtos garbinimas

1 [i1]Juk iš prigimties kvaili buvo visi žmonės,

kurie gyveno Dievo nepažindami

ir kurie, matydami gerus dalykus,

nepajėgė pažinti To, Kuris yra,[i2]

nei pripažinti menininko,

stebėdamiesi jo darbais!

2 O laikė dievais arba ugnį, arba vėją, judrų orą,

arba žvaigždžių ratą, galingą potvynį,

arba didžiuosius dangaus šviesulius[i3]

pasaulio valdytojus.

3 Jei, gėrėdamiesi jų grožiu,

žmonės manė, kad jie dievai,

leisk jiems sužinoti,

kaip daug didingesnis už juos yra jų Šeimininkas,

nes pradinis grožio šaltinis juos sukūrė.

4 Ir jei žmones stebino tų kūrinių galybė ir grožis,

leiski suvokti per juos,

kaip daug galingesnis yra tas, kuris juos padarė.

5 Juk iš kūrinių didingumo ir grožio

panašiai suvokiamas ir jų Kūrėjas.

6 Tačiau tų žmonių nereikia per daug peikti,[i4]

nes jie turbūt paklysta

ieškodami Dievo ir norėdami jį rasti.

7 Juk jie nesiliauja jo ieškoję,

gyvendami tarp jo kūrinių,

ir pasitiki tuo, ką mato,

nes matomi daiktai yra gražūs.

8 Betgi vėl – net jie negali būti pateisinami,

9 juk jeigu jie įstengė būti tokie sumanūs,

jog galėjo spėlioti apie Visatą, –

kodėl tad buvo taip lėti atrasti jos VIEŠPATĮ?

Stabų garbinimas

10 [i5]Bet nelaimingi yra sudėjusieji viltis į negyvus daiktus,

tie, kurie „dievais“ vadina žmogaus rankų darbus,

meniškai apdorotą auksą, sidabrą

ir gyvulių atvaizdus

ar nenaudingą akmenį, senovės rankos tašinį.

Dailidė ir mediniai stabai

11 Įgudęs dailidė, tarkim, nusikerta tinkamą medį,

dailiai nulupa visą jo žievę

ir patrauklia apdaila padirba naudingą reikmenį

namų apyvokoj naudoti.

12 Nuo rankdarbio atlikusiais šipuliais

jis išsiverda valgyti

ir prisivalgo iki soties.

13 Bet, tarkim, vieną tokį niekam tikusį šipulį,

kreivą ir gumbuotą pagalį,

jis pasiima ir atspėjamu laiku kruopščiai drožia.

Tą medį jis drožia įsigytu įgūdžiu,

duodamas jam žmogaus panašumą,

14 ar išdrožia jį panašų į kokį nors bevertį gyvūną.

Apglaistęs jį ryškiai raudonais dažais,

nudažęs jo paviršių raudonai

ir užtepęs visas jo dėmes,

15 jis padaro jam tinkamą nišą ir,

įstatęs jį, pritvirtina prie sienos vinimi.

16 Juo rūpinasi, kad kartais nenukristų nuo sienos,

kadangi žino, kad pats sau jis padėt negali.

Juk iš tikro jis tėra tik paveikslas,

ir jam reikia juo rūpintis.

17 O tačiau žmogus, norėdamas melstis jam

dėl nuosavybės ar savo vedybų, ar vaikų,

nesigėdi kalbėtis su negyvu daiktu.

18 Dėl sveikatos jis šaukiasi to, kas silpna;

dėl gyvybės jis meldžiasi negyvam daiktui;

pagalbos maldauja visiškai bejėgį pagalį,

laimingos kelionės – daiktą, negalintį paeiti;

19 dėl pelno, užsiėmimo ir kad sektųsi amatas,

jis prašo įgūdžių iš daikto,

kuris negali rankų pakelti.

  
Išnašos:
1Išm 13,1: ... To, Kuris yra: hebrajiškai; Jahveh – Jahvė, šventas ir paties Dievo apreikštas Dievybės vardas.
2Išm 13,1-13,9: Gamtos garbinimas yra mažiausiai smerktina religinė laikysena. Dievą galima pažinti be apreiškimo iš matomų kūrinių. Dievas yra Visatos didingumo ir grožio Kūrėjas.
3Išm 13,2: ... dangaus šviesulius: lotyniškoji Vulgata paaiškina – saulę ir mėnulį.
4Išm 13,6: ... nereikia per daug peikti: didesnį papeikimą užsitraukia žmonės, minimi Išm 13,10 ir 15,14-19 skaitiniuose.
5Išm 13,10-13,19: Polemika dėl stabų dažna Šventajame Rašte. Žr. Iz 44,9-20; Jer 10,1-16; Ps 135,15-18. Šiame skaitinyje ryšku satyra – antikai būdingas žanras. Stabai pajuokiami pamokymo tikslu.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išminties knygaSkyrius: 13