BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 15 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Išėjimo knygaSkyrius: 40

 Išėjimo knyga
  
Iš 40

Šventovė pastatoma ir pašventinama

1 VIEŠPATS tarė Mozei: 2 „Pirmojo mėnesio pirmąją dieną[i1] pastatysi Susitikimo palapinės Padangtę. 3 Padėsi į ją Sandoros Skrynią ir ją atskirsi uždanga. 4 Įneši stalą ir jį padengsi. Tada įneši žvakidę ir uždegsi jos lempas. 5 Auksinį aukurą smilkalams pastatysi priešais Sandoros Skrynią ir pakabinsi Padangtės duryse užuolaidą. 6 Deginamųjų aukų aukurą pastatysi Susitikimo palapinėje priešais Pandangtės duris, 7 padėsi praustuvą tarp Susitikimo palapinės ir aukuro, pripilsi jį vandens. 8 Iš visų pusių įruoši kiemą ir pakabinsi uždangą ant kiemo vartų.

9 Tada paimsi patepimo aliejaus ir patepsi Padangtę ir visa, kas yra joje, – pašventinsi ją drauge su visu jos apstatymu, kad būtų šventa. 10 Šventindamas deginamųjų aukų aukurą su visais jo reikmenimis, patepsi ir jį, kad būtų ypač šventas. 11 Patepsi taip pat ir praustuvą drauge su jo pastovu ir pašventinsi jį.

12 Tada privesi Aaroną ir jo sūnus prie Susitikimo palapinės durų ir, apiplovęs juos vandeniu, 13 apvilksi Aaroną šventuoju apdaru ir patepsi, šventindamas jį, kad jis man tarnautų kaip kunigas. 14 Privesi taip pat ir jo sūnus, apvilksi juos tunikomis 15 ir patepsi juos, kaip patepei jų tėvą, kad jie tarnautų man kaip kunigai. Šis patepimas suteiks jiems amžiną kunigystę per visas kartų kartas“.

16 Tai Mozė padarė. Lygiai kaip VIEŠPATS jam buvo įsakęs, taip jis padarė.

17 Taigi antrųjų metų[i2] pirmąjį mėnesį, pirmąją mėnesio dieną, buvo pastatyta Padangtė. 18 Mozė pastatė Padangtę. Jis padėjo jos pastovus, sustatė lentas, uždėjo skersinius ir iškėlė stulpus; 19 paskui išskleidė Palapinę viršum Padangtės, uždėdamas virš jos Palapinės dangą, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs. 20 Jis paėmė {Sandoros} liudijimą ir įdėjo jį į Skrynią, pritaisė prie Skrynios karteles, užkėlė ant Skrynios viršaus malonės sostą 21 ir įnešė Skrynią į Padangtę. Tada jis pakabino užuolaidą ir uždengė Sandoros Skrynią, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs. 22 Stalą padėjo Susitikimo palapinėje, prie šiaurinio Padangtės šono šiapus užuolaidos, 23 ir išdėliojo ant jo padėklus duonos, kad ji būtų VIEŠPATIES akivaizdoje, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs. 24 Žvakidę padėjo Susitikimo palapinėje priešais stalą prie pietinio Padangtės šono 25 ir uždegė lempas VIEŠPATIES akivaizdoje, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs. 26 Auksinį aukurą padėjo Susitikimo palapinėje priešais užuolaidą 27 ir atnašavo ant jo kvapiuosius smilkalus, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs. 28 Jis pakabino ir užuolaidą ant Padangtės durų. 29 Aukurą deginamosioms aukoms jis pastatė Susitikimo palapinėje prie Padangtės durų ir atnašavo ant jo deginamąsias aukas bei javų atnašas, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs. 30 Tarp Susitikimo palapinės ir aukuro jis padėjo praustuvą ir pripildė vandens, 31 kuriuo ir Mozė, ir Aaronas, ir jo sūnūs nusiplovė rankas ir kojas. 32 Kada tik jie eidavo į Susitikimo palapinę ir kada tik artindavosi prie aukuro, jie nusiplaudavo, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs. 33 Aplinkui Padangtę bei aukurą jis įruošė kiemą ir užkabino užuolaidą ant kiemo vartų. Taip Mozė užbaigė darbą.

Dievo Artumas Padangtėje

34 Tada debesis uždengė Susitikimo palapinę, ir VIEŠPATIES šlovė pripildė Padangtę. 35 Mozė negalėjo įeiti į Susitikimo palapinę, nes ją gaubė debesis ir VIEŠPATIES šlovė ją pripildė. 36 Kada tik debesis pasikeldavo nuo Padangtės, tada izraeliečiai leisdavosi į savo kelionę. 37 Bet jeigu debesis nepasikeldavo, jie tol nesileisdavo į kelionę, kol jis nepasikeldavo. 38 Dienos metu virš Padangtės matėsi VIEŠPATIES debesis, o nakties metu viso Izraelio namų akivaizdoje kiekvienoje jų kelionės sustojimo vietoje būdavo joje ugnis.

  
Išnašos:
1Iš 40,2: Pirmojo mėnesio pirmąją dieną ... : kone metams praėjus nuo izraeliečių išėjimo iš Egipto.
2Iš 40,17: Pirmojo mėnesio pirmąją dieną ... : kone metams praėjus nuo izraeliečių išėjimo iš Egipto.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išėjimo knygaSkyrius: 40