BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 13 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Išėjimo knygaSkyrius: 38

 Išėjimo knyga
  
Iš 38

Aukuras deginamajai aukai

1 Iš akacijos medžio padarė ir aukurą deginamajai aukai. Jis buvo penkių uolekčių ilgio, penkių uolekčių pločio – keturkampis, o aukščio turėjo tris uolektis. 2 Ant jo keturių kampų padirbo keturis ragus, išeinančius iš paties aukuro. 3 O visus aukuro reikmenis – puodus pelenams, grandiklius, dubenis, šakutes ir keptuves padirbo iš vario. 4 Padirbo aukurui pinučius, vario mezginį po jo briauna, nutįsusį žemyn nuo briaunos iki pusės aukuro. 5 Nuliejo keturis žiedus prie keturių varinių pinučių kampų kartims laikyti. 6 Kartis padirbo iš akacijos medžio ir aptraukė jas variu. 7 Jam nešti perkišo kartis per žiedus aukuro šonuose. Aukurą padirbo tuščiavidurį iš lentų.

Varinis praustuvas kunigų apsiplovimams

8 Jis padarė varinį praustuvą su variniu pastovu iš veidrodžių tų moterų, kurios tarnavo[i1] prie Susitikimo palapinės angos.

Kiemo įrengimas

9 Jis įrengė kiemą. Pietinio šono – į pietų pusę kiemo uždangos buvo plonos suktinių siūlų drobės, šimto uolekčių ilgio; 10 jų dvidešimt stulpų su dvidešimčia pastovų buvo variniai, bet stulpų kabliai ir sankabos buvo iš sidabro. 11 Šiaurinio šono uždangos buvo šimto uolekčių ilgio; jo dvidešimt stulpų ir dvidešimt pastovų buvo variniai, bet stulpų kabliai ir jų sankabos buvo iš sidabro. 12 Vakarinio šono užuolaidos buvo penkiasdešimties uolekčių ilgio su dešimčia stulpų ir dešimčia pastovų; stulpų kabliai ir jų sankabos buvo sidabrinės. 13 Rytinio šono kiemo ilgis buvo penkiasdešimt uolekčių. 14 Viename vartų šone uždanga buvo penkiolikos uolekčių su trimis stulpais ir trimis pastovais. 15 Lygiai taip ir kitame šone, – abiejų kiemo vartų šonų užuolaidos buvo penkiolikos uolekčių su trimis stulpais ir trimis pastovais.

16 Visos kiemo uždangos buvo iš plonos suktinių siūlų drobės. 17 Stulpų pastovai buvo iš vario, bet stulpų kabliai bei jų sankabos buvo iš sidabro, o stulpų viršūnės buvo pasidabruotos. Visi kiemo stulpai buvo apdengti sidabru. 18 Kiemo vartų užuolaida buvo iš plonos suktinių siūlų drobės, išsiuvinėtos mėlynais, violetiniais ir tamsiai raudonais siūlais. Ji buvo dvidešimties uolekčių ilgio; jos aukštis, arba plotis, buvo penkios uolektys, toks kaip ir kiemo dangų. 19 Keturi stulpai ir jų keturi pastovai buvo variniai, o kabliai iš sidabro. Stulpų viršūnės buvo pasidabruotos, o sankabos iš sidabro. 20 Palapinės ir kiemo kuoleliai buvo variniai.

Sunaudotų metalų kiekis

21 Čia yra Padangtės, Sandoros padangtės, apyskaita, kurią, Mozei įsakius ir vadovaujant Aarono sūnui kunigui Itamarui, padarė levitai. 22 O Bezalelis, Huro sūnaus Urio sūnus iš Judo giminės, buvo padaręs visa, ką Mozei VIEŠPATS buvo įsakęs padaryti, 23 drauge su Ahisamacho sūnumi Oholijabu, iš Dano giminės, meistru, dailininku ir turinčiu įgūdžių siuvinėti ploną drobę mėlynais, violetiniais bei tamsiai raudonos spalvos siūlais.

24 Aukso kiekis, sunaudotas visos šventovės statybos darbams, – auksas suaukotas kaip atnašos, – buvo dvidešimt devyni talentai ir septyni šimtai tridešimt šekelių[i2] pagal šventovės šekelio vertę. 25 Sidabro kiekis, surinktas bendrijos surašymo metu, buvo tūkstantis septyni šimtai septyniasdešimt penki šekeliai pagal šventovės šekelio vertę – 26 viena beka[i3] nuo galvos {tai yra pusė šekelio pagal šventovės šekelio vertę} kiekvieno, įrašyto į sąrašą ir turinčio dvidešimt metų arba vyresnio, – šešių šimtų trijų tūkstančių penkių šimtų ir penkiasdešimties vyrų. 27 Šimtinė sidabro talentų buvo sunaudota pastovams šventovei ir pastovams užuolaidai nuliedinti, – šimtas pastovų iš šimtinės talentų, po talentą kiekvienam pastovui. 28 Iš tūkstančio septynių šimtų septyniasdešimt penkių šekelių jis padirbo kablius stulpams, aptraukė jų viršūnes ir padarė jiems sankabas. 29 Vario buvo suaukota septyniasdešimt talentų ir du tūkstančiai keturi šimtai šekelių. 30 Iš jo jis padirbo pastovus Susitikimo palapinės durims, varinį aukurą su variniais pinučiais ir visus aukuro reikmemis, 31 visus pastovus kiemui ir pastovus kiemo vartams, visus kuolelius Padangtei ir visus kuolelius kiemui.

  
Išnašos:
1Iš 38,8: ... iš veidrodžių tų moterų, kurios tarnavo ... : senovės veidrodžių paviršius paprastai būdavo iš nublizginto vario. Nežinia, kokia buvo moterų tarnyba prie įėjimo į Šventyklą. Žr. 1 Sam 2,22; 2 Kar 23,7.
2Iš 38,24: Šekelis: piniginis vienetas – 11,4 g.
3Iš 38,26: Beka: piniginis vienetas – 5,7 g.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išėjimo knygaSkyrius: 38