BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 20 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Išėjimo knygaSkyrius: 37

 Išėjimo knyga
  
Iš 37

Sandoros Skrynia

1 [i1]Bezalelis padirbo akacijos medžio Skrynią. Ji buvo pustrečios uolekties ilgio, pusantros uolekties pločio ir pusantros uolekties aukščio. 2 Ją aptraukė grynu auksu iš vidaus ir iš lauko, aplenkė auksiniu apvadu. 3 Keturioms jos kojoms nuliejo keturis žiedus, du žiedus vienam jos šonui ir du žiedus kitam jos šonui. 4 Padirbo akacijos medžio karteles, jas paauksavo 5 ir Skryniai nešti perkišo jas per žiedus, esančius ant Skrynios šonų. 6 Padarė malonės sostą iš gryno aukso: pustrečios uolekties ilgio ir pusantros uolekties pločio. 7 Iškalė iš suploto aukso du kerubus, pritaisė juos prie abiejų malonės sosto galų, – 8 vieną kerubą prie vieno galo ir antrą kerubą prie kito galo; kerubus pritaisė taip, kad jie buvo lyg iš vieno gabalo su malonės sosto galais. 9 Kerubai laikė išskleistus į viršų sparnus ir jais dengė malonės sostą. Stovėjo jiedu prieš vienas kitą, bet jų veidai buvo atgręžti į malonės sostą.

Artumo duonos stalas

10 [i2]Jis padirbo ir stalą iš akacijos medžio, dviejų uolekčių ilgio, vienos uolekties pločio ir pusantros uolekties aukščio. 11 Aptraukė jį grynu auksu ir padirbo auksinį apvadą aplinkui. 12 Padarė aplinkui jį delno platumo briauną, o briauną aplenkė auksiniu apvadu. 13 Nuliejo jam keturis auksinius žiedus ir pritaisė juos ant jo kojų, esančių keturiuose kampuose. 14 Žiedai, laikantys karteles stalui nešti, buvo arti briaunos. 15 Karteles stalui nešti jis padirbo iš akacijos medžio; jas aptraukė auksu. 16 Reikmenis, kurie turėjo būti ant stalo, – lėkštes ir indus smilkalams, dubenis ir ąsočius gėrimo atnašoms pilti, – jis padarė iš gryno aukso.

Septynšakė žvakidė – menora

17 [i3]Jis padirbo ir žvakidę iš gryno aukso. Žvakidės pastovas ir kotas buvo nukalti; jos taurelės, galvutės ir vainiklapiai – vieno gabalo su žvakide. 18 Šešios šakos ėjo iš jos šonų: trys žvakidės šakos iš vieno šono ir trys žvakidės šakos iš kito šono. 19 Trys taurelės, padarytos tarsi migdolo žiedai, kiekviena su galvute ir vainiklapiais ant vienos šakos, ir trys taurelės, padarytos tarsi migdolo žiedai, kiekviena su galvute ir vainiklapiais ant kitos šakos. Tokios buvo visos iš žvakidės šonų išeinančios šakos. 20 Ant pačios žvakidės koto buvo keturios taurelės, padarytos tarsi migdolo žiedai, kiekviena su savo galvute ir vainiklapiais. 21 Galvutė iš to paties gabalo buvo po pirmąja šakų pora, galvutė iš to paties gabalo buvo po kita šakų pora ir galvutė iš to paties gabalo – po paskutine šakų pora. 22 Galvutės ir jų šakos buvo iš to paties gabalo – visa nukalta iš vieno gryno aukso gabalo. 23 Jis padirbo ir jos septynias lempas, ir jos žnyples, ir jos padėklus iš gryno aukso. 24 Žvakidę ir jos reikmenis jis padarė iš vieno talento gryno aukso.

Aukuras smilkalams

25 [i4]Aukurą smilkalams jis padarė iš akacijos medžio. Jis buvo vienos uolekties ilgio ir vienos uolekties pločio – keturkampis, o aukščio turėjo dvi uolektis; iš to paties gabalo buvo jo ragai. 26 Aukurą jis aptraukė grynu auksu – jo viršų, visus jo šonus bei jo ragus – ir aplenkė jį auksiniu apvadu. 27 Žemiau apvado abiejuose aukuro šonuose pritaisė du auksinius žiedus kartelėms aukurui nešti. 28 Karteles padirbo iš akacijos medžio ir jas paauksavo.

29 [i5]Jis pagamino taip pat šventąjį patepimo aliejų ir kvapųjį smilkalą, tarsi jie būtų kvepalų gamintojo mišiniai.

  
Išnašos:
1Iš 37,1-37,9: žr. Iš 25,10-25.
2Iš 37,10-37,16: žr. Iš 25,23-30.
3Iš 37,17-37,24: žr. Iš 25,31-40.
4Iš 37,25-37,28: žr. Iš 30,1-10.
5Iš 37,29: žr. Iš 30,22-38.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išėjimo knygaSkyrius: 37