BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Išėjimo knygaSkyrius: 36

 Išėjimo knyga
  
Iš 36

1 Todėl Bezalelis ir Oholijabas bei visi nagingos išmonės vyrai, kuriems VIEŠPATS davė nagingumo ir išmonės atlikti visus darbus statant šventovę, imsis darbo ir įvykdys visa, lygiai kaip VIEŠPATS įsakė“.

2 Tada Mozė pašaukė Bezalelį ir Oholijabą bei visus nagingos išmonės vyrus, kuriems VIEŠPATS buvo davęs nagingumo, – visus, kurių širdis skatino juos eiti ir imtis darbo. 3 Jie perėmė iš Mozės visas savanoriškąsias aukas, izraeliečių atneštas šventovės statybai. Betgi žmonės ir toliau kas rytą nešė Mozei savanoriškas aukas. 4 Todėl visi meistrai, užsiėmę įvairiais šventovės darbais, paliko savo darbą, atėjo 5 ir sakė Mozei: „Žmonės atneša kur kas daugiau negu reikia darbui, kurį mums VIEŠPATS įsakė atlikti“. 6 Mozė tad davė įsakymą paskelbti stovykloje: „Niekas, – nei vyras, nei moteris, – tegu nebesistengia aukoti ką nors daugiau šventovei!“ Taip žmonės buvo sulaikyti nuo nešimo, 7 nes jau buvo daugiau, negu gana po ranka viskam padaryti.

Padangtės statyba

8 [i1]Tada nagingiausi darbininkai padarė Padangtę iš dešimties dangų. {Mozė}[i2] padarė jas iš plonos suktinių siūlų drobės ir su meistriškai išsiuvinėtais kerubais mėlynos, violetinės bei tamsiai raudonos spalvos siūlais. 9 Kiekvienos dangos ilgis buvo dvidešimt aštuonios uolektys, o kiekvienos plotis – keturios uolektys. Visos dangos buvo vienodo dydžio.

10 Penkias dangas jie susegė vieną su kita ir kitas penkias dangas susegė vieną su kita. 11 Pritaisė mėlynų siūlų kilpas ant pirmojo junginio galinės dangos krašto; tą patį padarė ir ant antrojo junginio galinės dangos krašto. 12 Penkiasdešimt kilpų pritaisė prie vienos dangos ir penkiasdešimt kilpų pritaisė prie krašto dangos, esančios kitame junginyje. Kilpos buvo viena priešais kitą. 13 Padirbo iš aukso penkiasdešimt sagčių ir susegė dangas vieną su kita sagtimis taip, kad išėjo Padangtė.

14 Jie padirbo ir dangas iš ožkų vilnų Palapinei viršum Padangtės. Dangų padirbo vienuolika. 15 Kiekvienos dangos ilgis buvo trisdešimt uolekčių, o kiekvienos dangos plotis keturios uolektys. Visos vienuolika dangų buvo vienodo dydžio. 16 Penkias dangas susegė atskirai į viena, ir šešias dangas atskirai į viena. 17 Pritaisė penkiasdešimt kilpų ant galinės dangos krašto viename junginyje ir penkiasdešimt kilpų ant galinės dangos krašto kitame junginyje. 18 Padirbo iš vario penkiasdešimt sagčių dangoms sukabinti, kad būtų galima Palapinę pastatyti. 19 Palapinei padarė priedangą iš išdirbtų avinų kailių, o virš jos – priedangą iš delfinų odos.

Medinių Padangtės sienų statyba

20 Tada jie padirbo akacijos medžio lentų Padangtės sienoms apstatyti. 21 Kiekvienos lentos ilgis buvo dešimt uolekčių, o kiekvienos lentos plotis buvo pusantros uolekties. 22 Kiekviena lenta turėjo du, vieną su kitu suderintus, įkaišus, pritaikytus lentoms sukabinti. Tą patį jie padarė su visomis Padangtės lentomis. 23 Pridirbo Padangtei lentų: dvidešimt lentų pietinei sienai – pietų šonui; 24 iš sidabro nuliejo keturiasdešimt pastovų padėti po dvidešimčia lentų, du pastovus po pirmąja lenta jos dviem įkaišams ir du pastovus po kiekviena kita lenta jos dviem įkaišams. 25 Šiaurinės pusės Padangtės šonui padirbo dvidešimt lentų 26 ir joms keturiasdešimt sidabrinių pastovų, du pastovus po pirmąja lenta ir du pastovus po kiekviena kita lenta. 27 O užpakalinei, vakarų šono, Padangtės sienai padirbo šešias lentas. 28 Padangtės užpakaliniams kampams padirbo po dvi lentas. 29 Žemai jos buvo palaidos, bet viršuje buvo sujungtos ties pirmąja sąvarža. Taip jas padarė abiejuose kampuose. 30 Taigi buvo aštuonios lentos su savo sidabriniais pastovais – šešiolika pastovų, kiekvienai lentai po du pastovus.

31 Jie padirbo skersinius iš akacijos medžio: penkis vieno Padangtės šono lentoms, 32 penkis kito Padangtės šono lentoms ir penkis skersinius Padangtės užpakalinio, vakarų, šono lentoms. 33 Padarė taip, kad vidurinis skersinis eitų lentų sienos viduriu nuo vieno galo iki kito. 34 Lentas ir skersinius paauksavo, o skersiniams laikyti žiedus padarė iš aukso.

Padaroma Padangtės uždanga

35 Jie padarė uždangą iš plonos suktinių siūlų drobės su kerubais, meistriškai išsiuvinėtais mėlynos, violetinės bei tamsiai raudonos spalvos siūlais. 36 Jai pakabinti padirbo keturis stulpus iš akacijos medžio ir juos paauksavo. Stulpų kabliai buvo auksiniai, o pastovus stulpams nuliejo sidabrinius. 37 Palapinės angai padarė užuolaidą iš plonos suktinių siūlų drobės, išsiuvinėtos raštais mėlynos, violetinės bei tamsiai raudonos spalvos siūlais, 38 ir penkis stulpus su kabliais. Jų viršūnes ir apvadus aptraukė auksu, bet jų penki pastovai buvo iš vario.

  
Išnašos:
1Iš 36,8-36,38: žr. Iš 26,1-37.
2Iš 36,8-36,38: : vienaskaita čia pakeičia daugiskaitą, – įkvėptasis autorius pakartoja Mozei duotus nurodymus, padarydamas reikalingus pakeitimus.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išėjimo knygaSkyrius: 36