BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 02 29 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Išėjimo knygaSkyrius: 33

 Išėjimo knyga
  
Iš 33

Viešpats įsako izraeliečiams keliauti

1 VIEŠPATS kalbėjo Mozei: „Eik, palik šią vietą, tu ir tauta, kurią išvedei iš Egipto žemės, ir eik į kraštą, kurį prisiekdamas pažadėjau Abraomui, Izaokui ir Jokūbui, tardamas: 'Tavo palikuonims aš jį duosiu'. 2 Siųsiu pirma tavęs angelą ir išvarysiu kanaaniečius, amoriečius, hetitus, perizitus, hivitus ir jebusitus. 3 Kilk į kraštą, tekantį pienu ir medumi. Bet aš pats nekilsiu su jūsų gretomis, kad jūsų nesunaikinčiau, nes esate kietasprandė tauta“.

4 Kai žmonės išgirdo šiuos aštrius žodžius, jie apsivilko gedulo drabužiais. Niekas nesipuošė papuošalais. 5 Mat VIEŠPATS buvo pasakęs Mozei: „Sakyk izraeliečiams: 'Jūs esate kietasprandė tauta. Jei eičiau su jūsų gretomis nors vieną akimirką, aš jus sunaikinčiau. Tad dabar nusiimk nuo savęs papuošalus, aš dar nuspręsiu, ką turiu su tavimi daryti'“. 6 Todėl izraeliečiai, keliaudami tolyn nuo Horebo, nebesipuošė savo papuošalais.

Viešpaties Artumas Palapinėje

7 [i1]Mozė paimdavo Palapinę ir pastatydavo ją už stovyklos – toli nuo stovyklos. Ji buvo vadinama Susitikimo palapine. Kai tik norėdavo pasitarti su VIEŠPAČIU, eidavo į Susitikimo palapinę, esančią už stovyklos. 8 Kada tik Mozė eidavo į Susitikimo palapinę, visi žmonės pakildavo ir atsistodavo, kiekvienas prie savo palapinės angos, ir lydėdavo akimis Mozę, kol jis įeidavo į Palapinę. 9 Mozei įėjus į Palapinę, nusileisdavo debesies stulpas ir stovėdavo prie Palapinės įėjimo, o VIEŠPATS kalbėdavosi su Moze. 10 Kai žmonės pamatydavo debesies stulpą, stovintį prie Palapinės angos, visi pakildavo ir puldavo kniūbsčia, kiekvienas prie savo palapinės angos. 11 VIEŠPATS kalbėdavo su Moze veidas į veidą, kaip žmogus kalba su savo bičiuliu. Paskui jis sugrįždavo į stovyklą, bet jo jaunas padėjėjas Jozuė, Nuno sūnus, nepajudėdavo iš Palapinės.

12 Mozė tarė VIEŠPAČIUI: „Štai tu man liepei: 'Vesk į priekį šią tautą', – bet man nepasakei, ką pasiųsi su manimi. Be to, tu sakei: 'Aš pažįstu tave vardu, tu iš tikrųjų radai malonę mano akyse'. 13 Jei aš tikrai radau malonę tavo akyse, prašyčiau parodyti man savo kelią, kad galėčiau pažinti tave ir nuolat rasti malonę tavo akyse. Štai juk šie žmonės yra tavo tauta“. 14 Jis atsakė: „Palengvindamas tau naštą, aš pats[i2] eisiu su tavimi“. 15 O Mozė jam atsakė: „Jei tu pats neitum kartu, neversk mūsų keltis iš šios vietos. 16 Juk kaip kitaip būtų žinoma, kad radome malonę tavo akyse, – aš ir tavoji tauta, – jeigu neitum kartu su mumis? Argi ne tuo mes – tavo tauta ir aš – būsime paženklinti tarp visų tautų, esančių žemėje?“

17 Ir VIEŠPATS tarė Mozei: „Padarysiu ir tai, ko prašai, nes tu iš tikrųjų radai malonę mano akyse ir tave aš pažįstu vardu“. 18 Tada Mozė tarė: „Prašyčiau parodyti man savo šlovę“. 19 O jis atsakė: „Aš padarysiu, kad praeis prieš tave visas mano gerumas ir ištarsiu prieš tave vardą 'VIEŠPATS'; aš esu maloningas tiems, kuriems esu maloningas, ir pasigailiu tų, kurių pasigailiu. 20 Bet, – jis tarė, – mano veido negali pamatyti, nes žmogus negali manęs pamatyti ir likti gyvas“. 21 Ir VIEŠPATS tęsė: „Štai arti manęs yra vieta. Atsistok ant uolos. 22 Praeinant mano šlovei, nukelsiu tave į uolos plyšį ir uždengsiu ranka, kol praeisiu. 23 Tuomet nukelsiu ranką ir tu pamatysi mano nugarą[i3]. Bet mano veido niekas negali matyti“.

  
Išnašos:
1Iš 33,7-33,11: Susitikimo palapinė čia minima, numatant jos pastatymą, aprašytą tolesniuose skyriuose.
2Iš 33,14: ... aš pats: pažodžiui mano veidas, t. y. Dievo Artumas.
3Iš 33,23: ... pamatysi mano nugarą: žmogus gali matyti Dievo šlovę, kurią atspindi kūrinija, bet jo veido, t. y. Dievo, koks jis pats yra, mirtingas žmogus negali matyti. Žr. 1 Kor 13,12.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išėjimo knygaSkyrius: 33