BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 29 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Išėjimo knygaSkyrius: 30

 Išėjimo knyga
  
Iš 30

Aukuras smilkalams

1 [i1]„Padarysi aukurą smilkalams atnašauti; padarysi jį iš akacijos medžio. 2 Jis bus vienos uolekties ilgio ir vienos uolekties pločio – keturkampis, aukščio turės dvi uolektis, iš jo paties išeis ragai. 3 Aptrauksi jį grynu auksu – jo viršų, visus jo šonus bei ragus – ir padirbsi jam aplinkui auksinį apvadą. 4 Padirbsi jam ir du žiedus iš aukso ir pritvirtinsi juos žemiau apvado ant abiejų jo šonų. Į juos bus įvertos kartelės aukurui nešti. 5 Karteles padirbsi iš akacijos medžio ir aptrauksi jas auksu. 6 Aukurą pastatysi priešais uždangą, esančią viršum Sandoros Skrynios, priešais malonės sostą, esantį viršum Sandoros lentelių, toje vietoje, kur su tavimi susitiksiu. 7 Aaronas atnašaus ant jo kvapųjį smilkalą, – jį atnašaus kas rytą, kai tvarkys lempas. 8 Ir temstant, kai Aaronas uždegs lempas, jį atnašaus kaip nuolatinę smilkalų atnašą VIEŠPATIES akivaizdoje per visas jūsų kartas. 9 Ant jo neatnašaukite kitokių smilkalų nei degamosios aukos, nei valgio atnašų; neliekite ant jo nei geriamųjų atnašų. 10 Kartą per metus Aaronas atliks permaldavimo apeigas ant jo ragų. Per jūsų kartas jis atliks permaldavimo apeigas už aukurą kartą per metus permaldavimo už nuodėmę atnašos krauju. Šis aukuras yra ypač šventas VIEŠPAČIUI“.

Mokestis Šventyklai

11 VIEŠPATS kalbėjo Mozei: 12 „Kai darysi izraeliečių surašymą, kiekvienas, įrašomas į sąrašą, turės mokėti VIEŠPAČIUI išpirkimo mokestį už savo gyvastį, kad būtų išvengta bet kokios rykštės tarp surašomųjų. 13 Štai ką kiekvienas, įrašytas į sąrašus, turės mokėti: pusę šekelio pagal šventovės šekelio vertę – šekelis turi dvidešimt gerų. Šis pusės šekelio mokestis yra atnaša VIEŠPAČIUI. 14 Kiekvienas, kuris yra įrašomas į sąrašą, dvidešimties metų ar vyresnis, duos VIEŠPATIES atnašą. 15 Turtingas neduos daugiau, o vargšas neduos mažiau negu pusę šekelio, kai atnešite šią VIEŠPATIES atnašą išpirkti savo gyvasčiui. 16 Paimsi šiuos permaldavimo pinigus iš izraeliečių ir paskirsi juos Susitikimo palapinės reikalams. Tai tarnaus izraeliečiams VIEŠPATIES akivaizdoje kaip priminimas išpirkimo, duoto už jūsų gyvastį“.

Varinis praustuvas kunigų apsiplovimams

17 VIEŠPATS kalbėjo Mozei: 18 „Padarysi varinį praustuvą su variniu pastovu apsiplovimams. Pastatysi jį tarp Susitikimo palapinės ir aukuro; pripilsi jį vandens. 19 Juo Aaronas ir jo sūnūs nusiplaus savo rankas ir kojas. 20 Eidami į Susitikimo palapinę ar artindamiesi tarnauti prie aukuro, atnašaudami ugnimi auką VIEŠPAČIUI, jie turi nusiplauti vandeniu, kad nenumirtų. 21 Jie nusiplaus rankas ir kojas, kad nenumirtų. Tai bus amžinas įsakas jiems – ir jam, ir jo palikuonims per kartas“.

Patepimo aliejus

22 VIEŠPATS kalbėjo Mozei: 23 „Paimk brangiausių kvepalų: penkių šimtų šekelių vertės skystos miros, pusę tiek, tai yra dviejų šimtų penkiasdešimties šekelių vertės, kvepiančio cinamono, dviejų šimtų penkiasdešimties šekelių vertės kvepiančios nendrės, 24 penkių šimtų šekelių vertės pagal šventovės šekelio vertę kasijos ir vieną hiną alyvmedžio aliejaus. 25 Iš jų pagaminsi šventąjį aliejų patepimui, tarsi jis būtų kvepalų gamintojo sumaišytas. Jis bus šventas patepimo aliejus. 26 Patepsi juo Susitikimo palapinę ir Sandoros Skrynią, 27 stalą ir visus jo indus, žvakidę ir jos reikmenis, aukurą smilkalams, 28 deginamųjų aukų aukurą su visais jo reikmenimis ir praustuvą su jo pastovu. 29 Pašventinsi juos, idant būtų ypač šventi. Kas tik prie jų prisiliečia, taps pašventintas. 30 Patepsi Aaroną ir jo sūnus, pašventinsi juos, kad jie galėtų man tarnauti kaip kunigai. 31 Izraeliečiams kalbėsi, sakydamas: 'Tai bus mano šventas patepimo aliejus per visas jūsų kartas. 32 Jis neturi būti naudojamas paprastam kūno patepimui, jūs negaminsite kito mišinio tokios sudėties kaip jis. Jis yra šventas, ir jūs turite laikyti jį šventu. 33 Kas tik pagamintų į jį panašų ar pateptų juo pašalietį, bus pašalintas iš tautos'“.

Smilkalai

34 [i2]VIEŠPATS tarė Mozei: „Paimk kvapių balzamų – natofo, onychų ir galbano, – šių kvapiųjų balzamų, kartu su grynais smilkalais po lygią dalį 35 ir pagamink iš jų smilkalus, meistriškai sumaišytą mišinį, pasūdytą, gryną ir šventą. 36 Šiek tiek jo sugrūsi į miltelius ir jo dalį padėsi priešais Sandoros lenteles Susitikimo palapinėje, kurioje aš susitiksiu su tavimi. Jis bus jums ypač šventas. 37 Kai darysite smilkalus pagal šio mišinio sudėtį, nedarysite jų sau, – laikysite juos šventais VIEŠPAČIUI. 38 Kas tik darys nors truputį tokio pat sau pauostyti, bus pašalintas iš tautos“.

  
Išnašos:
1Iš 30,1-30,10: Smilkalų atnaša buvo senovinė apeiga (žr. Iz 1,13), turbūt perimta iš kanaaniečių.
2Iš 30,34: Formulė šiam smilkalui, kaip ir aliejui pagaminti, rodos, buvo kunigiška paslaptis. Natofas – augalas, kurio syvai buvo kvapus miros aliejus; onychai – kvapūs Raudonosios jūros moliuskai; galbanas – kvapūs sakai augalų, atvežtų į Palestiną iš Persijos.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išėjimo knygaSkyrius: 30