BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Išėjimo knygaSkyrius: 29

 Išėjimo knyga
  
Iš 29

Kunigų pašventimas

1 „Pašventindamas juos tarnauti man kunigais, turėsi atlikti su jais tokias apeigas. Paimk iš bandos jautuką ir du avinus be trūkumų. 2 {Paimk} taip pat neraugintos duonos, neraugintų su įmaišytu aliejumi plokštainių ir neraugintų, aliejumi apteptų tešlainių, – kepsi juos iš rinktinių kviečių miltų. 3 Sudėsi į pintinę ir atnašausi juos pintinėje. Atnašausi ir jautuką su dviem avinais. 4 Aaroną ir jo sūnus atvesi prie Susitikimo palapinės įėjimo ir nuplausi juos vandeniu. 5 Tada paimsi drabužius ir aprengsi Aaroną tunika, efodo skraiste, efodu bei nuosprendžio dėklu ant krūtinės ir apjuosi jį meistriškai išaustu efodo raiščiu. 6 Uždėsi jam ant galvos turbaną ir pritvirtinsi ant jo šventąją diademą. 7 Pasiimsi patepimo aliejaus, išpilsi jam ant galvos ir jį patepsi. 8 Tada paliepsi prieiti jo sūnums, apvilksi juos tunikomis, 9 apjuosi juostomis ir uždėsi jiems kepures. Kunigo tarnyba bus jų amžinas įsakas. Tada įvesi į kunigų tarnybą Aaroną ir jo sūnus“.

Kunigų pašventimo aukos

10 „Dabar nuvesi jautuką priešais Susitikimo palapinę. Aaronas ir jo sūnūs uždės rankas jautukui ant galvos, 11 o tu papjausi jį VIEŠPATIES akivaizdoje, prie įėjimo į Susitikimo palapinę, paimsi jautuko kraujo ir patepsi pirštu aukuro ragus, o kitą kraują išliesi prie aukuro papėdės.

12

13 Paimsi visus taukus, dengiančius vidurius, kepenų lezgį, abu inkstus su taukais, esančiais ant jų, ir paversi juos dūmais ant aukuro. 14 O jautuko mėsą, jo odą ir atmatas sudeginsi ugnyje už stovyklos, nes tai yra auka už nuodėmę.

15 Tada paimsi vieną iš avinų. Aaronas ir jo sūnūs teuždeda rankas jam ant galvos. 16 Papjauk aviną, paimk jo kraujo ir pašlakstyk juo visus aukuro šonus. 17 Paskui sukaposi aviną į dalis, apiplausi jo vidurius bei kojas ir, pridėjęs juos prie kitų dalių ir galvos, 18 paversi dūmais ant aukuro. Tai yra deginamoji auka VIEŠPAČIUI, malonus kvapas – ugnies auka VIEŠPAČIUI.

19 Paimsi ir antrą aviną. Aaronas ir jo sūnūs teuždeda rankas jam ant galvos. 20 Papjauk aviną, paimk jo kraujo, patepk juo Aarono dešinės ausies lezgelį bei jo sūnų dešinės ausies lezgelį ir jų dešinės rankos nykštį bei jų dešinės kojos didįjį pirštą, o likusiu krauju apšlakstyk visus aukuro šonus. 21 Tada paimsi kraujo, esančio ant aukuro, bei patepimo aliejaus, pašlakstysi Aaroną ir jo drabužius, taip pat jo sūnus ir sūnų drabužius. Tada jis ir jo drabužiai bus šventi, bus šventi ir jo sūnūs bei sūnų drabužiai.

22 Paimsi iš šio avino riebiąsias dalis – riebiąją uodegą[i1], vidurius dengiančius taukus, kepenų lezgį, abu inkstus su taukais, esančiais ant jų, ir dešinę šlaunį, nes tai yra įvesdinimo į kunigų tarnybą avinas. 23 Pridėk vieną kepalą duonos, vieną plokštainį, keptą su aliejumi, ir vieną tešlainį iš neraugintos duonos pintinės, stovinčios VIEŠPATIES akivaizdoje. 24 Padėk visa tai Aaronui bei jo sūnums ant delno ir atnašauk jas kaip pakylėjimo atnašą VIEŠPATIES akivaizdoje. 25 Tada paimsi jas jiems nuo rankos ir paversi dūmais ant aukuro viršum deginamosios aukos kaip malonų kvapą VIEŠPAČIUI. Tai yra ugnies auka VIEŠPAČIUI.

26 Tada paimsi Aarono įvesdinimo į kunigo tarnybą avino krūtinę ir atnašausi ją kaip pakylėjimo atnašą VIEŠPATIES akivaizdoje. Tai bus tavo dalis. 27 Pašventinsi krūtinę, atnašautą kaip pakylėjimo atnašą, ir šlaunį, atnašautą kaip dovanos atnašą, įvesdinimo į kunigo tarnybą avino – to, kuris buvo Aarono, ir to, kuris buvo jo sūnų. 28 Amžinu įsaku tai bus Aarono ir jo sūnų dalis, kurią jie turės gauti iš izraeliečių. Nes tai yra atnašos – jos bus izraeliečių atnaša – atnaša VIEŠPAČIUI iš jų bendravimo atnašų aukos.

29 Šventieji Aarono drabužiai po jo pereis sūnums, nes jais apsirengę jie bus patepami ir su jais bus jie įvedami į kunigo tarnybą. 30 Tas sūnus, kuris iš jo sūnų taps kunigu jo vietoje ir eis tarnauti į šventovę Susitikimo palapinėje, vilkės jais septynias dienas.

31 Paimsi įvesdinimo į kunigo tarnybą aviną ir išvirsi jo mėsą šventoje vietoje. 32 Aaronas ir jo sūnūs prie įėjimo į Susitikimo palapinę valgys avino mėsą ir pintinėje esančią duoną. 33 Tik jie valgys maistą, kuriuo yra atliktas permaldavimas, juos įvesdinant į kunigų tarnybą ir pašventinant. Joks pasaulietis jo nevalgys, nes jis yra šventas. 34 Jei liktų iš įvesdinimo į kunigų tarnybą {avino} mėsos ar duonos lig rytui, sudeginsi liekanas ugnyje. Jos neturi būti valgomos, nes yra šventos.

35 Padarysi su Aaronu ir jo sūnumis taip, kaip tau įsakiau. Per septynias dienas įvesdinsi juos į kunigų tarnybą. 36 Kasdien atnašausi jautį kaip permaldavimo atnašą už nuodėmę. Atnašausi atnašą už nuodėmę ir už aukurą, kai jį apvalysi[i2], – patepsi jį, kad pašventintum. 37 Per septynias dienas darysi permaldavimą už aukurą, kad jį pašventintum, ir aukuras bus ypač šventas. Kas tik prie jo prisiliestų, taps pašventintas.

38 Štai ką atnašausi ant aukuro: nuolat du mitulius avinėlius kas dieną. 39 Vieną avinėlį atnašausi rytą, o kitą avinėlį atnašausi temstant. 40 Su pirmuoju avinėliu atnašausi vieną dešimtadalį saiko rinktinių miltų, maišytų su vienu ketvirčiu hino aliejaus iš sugrūstų alyvų, ir vieną ketvirtį hino vyno geriamajai atnašai. 41 O kitą avinėlį atnašausi temstant, – atnašausi jį kaip ir rytą su valgių atnaša bei geriamąja atnaša, – deginimą ugnimi dėl malonaus kvapo VIEŠPAČIUI. 42 Tai bus nuolatinė deginamoji auka per jūsų kartas VIEŠPATIES akivaizdoje prie įėjimo į Susitikimo palapinę, kur aš pasitiksiu tave ir kalbėsiu su tavimi. 43 Ten prie aukuro, kuris bus pašvęstas mano šlove, aš pasitiksiu izraeliečius. 44 Pašventinsiu Susitikimo palapinę ir aukurą, pašventinsiu Aaroną ir jo sūnus tarnauti man kunigais. 45 Gyvensiu tarp izraeliečių ir būsiu jų Dievas. 46 Ir jie žinos, kad aš esu VIEŠPATS, jų Dievas, kuris išvedė juos iš Egipto žemės tam, kad galėtų tarp jų gyventi. Aš esu VIEŠPATS, jų Dievas“.

  
Išnašos:
1Iš 29,22: ... riebiąją uodegą: net nūdien Palestinoje avys ir ožkos turi storus taukų sluoksnius uodegoje. Jų riebios uodegos laikomos skanėstu. Žr. Kun 3,9.
2Iš 29,36-29,37: Aukuro statymas žmogaus rankomis darė aukurą suteptą. Patepimu ir pašventinimu jis buvo nuvalomas ir padaromas šventas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išėjimo knygaSkyrius: 29