BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 09 24 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Išėjimo knygaSkyrius: 28

 Išėjimo knyga
  
Iš 28

Kunigų drabužiai

1 „Pasišauk iš izraeliečių savo brolį Aaroną drauge su jo sūnumis tarnauti man kunigais – Aaroną ir Aarono sūnus Nadabą ir Abihu'ą, Eleazarą ir Itamarą. 2 Pasiūdinsi savo broliui Aaronui šventus drabužius, kad būtų oriai puošnūs. 3 Todėl nurodyk visiems, turintiems įgūdžių, kuriems aš esu suteikęs išmonę, kad jie pasiūtų Aaronui drabužius, kuriais apsivilkęs jis bus pašventintas tarnauti man kunigu. 4 O drabužiai, kuriuos pasiūdinsi, yra šie: krūtinės dėklas, efodas, skraistė, tunika su kutais, turbanas ir juosta. Siuvant šiuos šventus drabužius tavo broliui Aaronui ir jo sūnums, kad jie tarnautų man kunigais, 5 turi būti panaudota auksas, mėlyni, violetiniai bei tamsiai raudonos spalvos siūlai ir plona drobė“.

Efodas ir krūtinės dėklas

6 „Efodą[i1] padarysi iš aukso ir plonos suktinių siūlų drobės, meistriškai išsiuvinėtos mėlynais, violetiniais bei tamsia raudonos spalvos siūlais. 7 Jis turės dvi petnešas – prisiūtas prie efodo abiejų galų. 8 Meistriškai išausta juosta, esanti ant efodo, bus to paties darbo ir tokių pat medžiagų – iš aukso ir plonos suktinių siūlų drobės, puoštos mėlynais, violetinės bei tamsiai raudonos spalvos siūlais. 9 Paimsi du lazurito akmenis ir įraižysi juose Izraelio sūnų vardus 10 –jų šešis vardus į vieną akmenį ir šešis likusius vardus į kitą akmenį pagal jų gimimo eilę. 11 Kaip brangakmenių pjaustytojas įraižo antspaudo žiedus, taip tu įraižysi į anuos du akmenis Izraelio sūnų vardus. 12 Įrėminęs juos į aukso rėmelius, pritvirtinsi abu akmenis prie efodo petnešų kaip atminimo akmenis Izraelio sūnums. Aaronas nešios jų vardus atminimui ant savo abiejų pečių VIEŠPATIES akivaizdoje. 13 Padirbsi aukso rozetes 14 ir dvi grandinėles iš gryno aukso, nuvytas kaip virvelės. Prie rozečių pritvirtinsi nuvytąsias grandinėles.

15 [i2]Padarysi ir nuosprendžio dėklą ant krūtinės, išsiuvinėtą kaip ir efodas. Turi jį padaryti iš aukso ir plonos suktinių siūlų drobės, puoštos mėlynais, violetiniais bei tamsiai raudonais siūlais. 16 Krūtinės dėklas turi būti keturkampis ir dvilinkas, – turės sprindžio ilgį ir sprindžio plotį. 17 [i3]Aptaisysi jį keturiomis brangakmenių eilėmis. Pirmoji eilė bus sardo, topazo ir smaragdo; 18 antroji eilė bus granato, safyro ir ametisto; 19 trečioji eilė bus hiacinto, agato ir krištolo; 20 ir ketvirtoji eilė bus berilio, lazurito ir jaspio. Įtvaruose jie turi būti įrėminti auksu. 21 Akmenų skaičius atitiks vardus dvylikos Izraelio sūnų – jie bus tarsi antspaudo žiedai, kiekviename įraižytas vienos iš dvylikos giminių vardas.

22 Padirbsi krūtinės dėklui grandinėles iš gryno aukso, nuvytas kaip virvelės. 23 Padirbsi krūtinės dėklui ir du žiedus iš aukso, pritvirtinsi juos viršuje prie abiejų krūtinės dėklo kampų. 24 Dvi auksines virveles įversi į tuos du žiedus prie dėklo ant krūtinės kampų. 25 O kitus du virvelių galus pririši priekyje prie dviejų rozečių, pritvirtintų prie efodo petnešų. 26 Padirbsi iš aukso kitus du žiedus ir pritvirtinsi juos apačioje prie dviejų krūtinės dėklo kampų ant jo užpakalinės pusės prie pat efodo. 27 Tada padirbsi iš aukso dar du žiedus ir pritvirtinsi juos žemai efodo petnešų priekyje, prie jo siūlės virš meistriškai išaustos efodo juostos. 28 Mėlyna virvutė taip sujungs krūtinės dėklo žiedus su efodo žiedais, kad krūtinės dėklas gulėtų tiesiog ant meistriškai išaustos efodo juostos ir negalėtų atsiskirti nuo efodo. 29 Aaronas nešios, eidamas į šventąją vietą, Izraelio sūnų vardus nuosprendžio dėkle ant krūtinės viršum savo širdies kaip nuolatinį atminimą VIEŠPATIES akivaizdoje. 30 Į šį nuosprendžio dėklą ant krūtinės įdėsi Urimus ir Tumimus,[i4] kad ir jie būtų prie Aarono širdies, kada tik jis eis į VIEŠPATIES Artumą. Taigi Aaronas nuolat nešios izraeliečių nuosprendį prie savo širdies VIEŠPATIES akivaizdoje“.

Kiti drabužiai

31 „Efodo skraistę padarysi tik iš mėlynos medžiagos. 32 Jos viduryje bus skylė galvai, aplink šią skylę bus austa atsiūlė, kaip paprastai būna šarvų liemenėje, idant neatspurtų. 33 Ant jos žemutinio apvado padarysi gumulus tarsi granatmedžio obuolius iš mėlynų, violetinių ir tamsiai raudonos spalvos siūlų aplink visą žemutinį apvadą – aplink visą apvadą tarp gumulų bus auksiniai varpeliai: 34 pirma auksinis varpelis, po jo granatmedžio obuolys, ir taip pakaitomis aplink visą žemutinį skraistės apvadą. 35 Aaronas eidamas tarnybą ją vilkės, kad girdėtųsi jos skambesys, kada jis įeina į šventovę VIEŠPATIES akivaizdon ir kada jis išeina – idant nenumirtų.

36 Padarysi iš gryno aukso rozetę ir įraižysi joje, kaip įraižoma antspaudo žiede, „Šventas VIEŠPAČIUI“. 37 Pririši ją prie turbano mėlyna virvute taip, kad ji būtų turbano priekyje. 38 Ji bus Aaronui ant kaktos, ir Aaronas prisiims sau bet kokią kaltę, kilusią izraeliečiams atnašaujant ir pašventinant savo šventąsias dovanas. Ji turi būti nuolat jam ant kaktos, idant izraeliečiai gautų malonę VIEŠPATIES akivaizdoje.

39 Pasiūsi kutuotą tuniką iš plonos drobės, padarysi turbaną iš plonos drobės, juostą išsiuvinėsi raštais. 40 Panašiai ir Aarono sūnums padarysi tunikas ir juostas, ir kepures – padarysi juos jų oriam puošnumui. 41 Apvilksi jais savo brolį Aaroną drauge su jo sūnumis. Patepsi juos, pripildysi jų rankas,[i5] pašventinsi juos man tarnauti kunigais.

42 Jų nuogam kūnui nuo juosmens lig šlaunų pridengti pasiūsi jiems linines apatines kelnaites. 43 Aaronas ir jo sūnūs turės jomis vilkėti, kai eis į Susitikimo palapinę ar artinsis prie aukuro tarnauti Šventoje vietoje, kad neužsitrauktų sau kaltės ir nenumirtų. Tas įsakas bus amžinas jam ir jo palikuonims po jo“.

  
Išnašos:
1Iš 28,6: Efod{ą}: šis hebrajiškas žodis paliekamas nesulietuvintas, nes juo pavadinamas savitas kunigiškas drabužis, kurio išvaizda ir paskirtis nėra tiksliai žinomos. Atrodo, kad jis buvo panašus į prijuostę, kurią ant kunigo pečių laikė petnešos ir per juosmenį perrišta išsiuvinėta juosta.
2Iš 28,15-28,30: Nuosprendžio dėklas ant krūtinės: panašus į šiuolaikinį altoriaus dėklą – į kišenę panaši makštis laikyti Urimams bei Tumimams, neatskiriama efodo dalis. Žiedais ir virvelėmis pritvirtintas prie efodo.
3Iš 28,17-28,20: Kai kurių šių brangakmenių hebrajiški vardai yra sulietuvinti tik numaniu spėjimu.
4Iš 28,30: Urimai ir Tumimai: šių vardų prasmė ir jais paženklintų įrankių prigimtis yra pernelyg paslaptingi. Pažodžiui vardai reiškia Šviesos ir Tobulybės; jais izraeliečių kunigas (Įst 33,8) – Vyriausiasis kunigas (Iš 28,30; Sk 27,21) galėjo duoti nuosprendį Dievo vardu. Todėl dėklas, kuriame šie paslaptingi reikmenys buvo laikomi, ir vadinosi nuosprendžio dėklas ant krūtinės.
5Iš 28,41: ... pripildysi jų rankas: speciali frazė kunigų įvesdinimui į jų tarnybą paženklinti. Frazės kilmė siejama su tarnybos reikmenų dėjimu į kunigo rankas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išėjimo knygaSkyrius: 28