BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 09 24 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Išėjimo knygaSkyrius: 26

 Išėjimo knyga
  
Iš 26

Audeklai Padangtei

1 „Pačią Padangtę padarysi iš dešimties dangų[i1] plonos suktinių siūlų drobės su kerubais, meistriškai jose išsiuvinėtais mėlynos, violetinės bei tamsiai raudonos spalvos siūlais. 2 Kiekvienos dangos ilgis bus dvidešimt aštuonių uolekčių, o kiekvienos dangos plotis bus keturių uolekčių. Visos dangos bus vienodo dydžio. 3 Penkios dangos bus susegtos viena su kita; kitos penkios dangos irgi bus susegtos viena su kita. 4 Pritaisysi mėlynų siūlų kilpas ant vieno junginio galinės dangos pakraščio; tą patį padarysi ir ant kito junginio galinės dangos pakraščio. 5 Penkiasdešimt kilpų pritaisysi prie vienos dangos galo ir penkiasdešimt kilpų ant pakraščio dangos, esančios kitame junginyje. Kilpos turi būti viena priešais kitą. 6 Padirbsi penkiasdešimt auksinių sagčių ir susegsi dangas vieną su kita taip, kad pasidarytų Padangtė.

7 Tada iš ožkų vilnų padarysi dangas ir Palapinei viršum Padangtės;[i2] padaryk vienuolika tokių dangų. 8 Kiekvienos dangos ilgis bus trisdešimties uolekčių, o kiekvienos dangos plotis keturių uolekčių. Visos vienuolika dangų bus vienodo dydžio. 9 Susegsi atskirai į viena penkias dangas ir atskirai šešias dangas. Šeštąją dangą sulenksi dvilinką Palapinės priekyje. 10 Pritaisysi penkiasdešimt kilpų ant galinės dangos pakraščio viename junginyje ir penkiasdešimt kilpų ant galinės dangos pakraščio kitame junginyje.

11 Padirbsi iš vario penkiasdešimt sagčių, įtvirtinsi sagtis į kilpas ir visa taip sukabinsi, kad Palapinė būtų pastatyta. 12 O dalis, kuri atlieka nuo Palapinės dangų – ana dvilinkoji danga – uždengs Padangtės galą. 13 Panašiai Palapinės dangos turės vienos uolekties pridėtinį ilgį prie abiejų kiekvienos dangos galų ir kabės nuleistos lig žemės viename bei kitame Padangtės šone jai uždengti. 14 O pačiai Palapinei padarysi priedangą iš šikšniškai išdirbtų avinų kailių ir virš jos išorinę priedangą iš delfinų odos“.

Medinės Padangtės sienos

15 „Padirbsi lentas iš akacijos medžio Padangtės sienoms pastatyti. 16 Kiekvienos lentos ilgis turi būti dešimt uolekčių ir kiekvienos lentos plotis pusantros uolekties. 17 Kiekviena lenta turės šonuose du įkaišus[i3] lentoms sukabinti. Taip turės būti padirbtos visos Padangtės lentos. 18 Padangtei padirbsi tiek lentų: dvidešimt lentų pietinei sienai – pietų šonui; 19 nuliesi keturiasdešimt sidabrinių pastovų padėti po dvidešimčia lentų, po du pastovus po pirmosios lentos dviejų įkaišų ir po du pastovus po kiekvienos kitos lentos dviejų įkaišų. 20 Ir antrajai Padangtės sienai – šiaurės šonui – padirbsi dvidešimt lentų 21 su keturiasdešimčia sidabrinių pastovų, po du pastovus po pirmąja lenta ir po du pastovus po kitomis lentomis. 22 Užpakalinei Padangtės sienai – vakarų šonui – padirbsi šešias lentas 23 ir užpakalinės Padangtės sienos kampams dvi lentas. 24 Šios dvi bus palaidos žemai, bet sujungtos viršuje prie pirmosios sąvaržos. Jos abi turės būti taip padarytos; jos sudarys abu kampus. 25 Taigi iš viso bus aštuonios lentos su sidabriniais pastovais – šešiolika pastovų, – po du pastovus po pirmąja lenta ir po du pastovus po kitomis lentomis.

26 Padarysi iš akacijos medžio skersinius – penkis vienai Padangtės lentų sienai, 27 penkis skersinius kitai Padangtės lentų sienai ir penkis skersinius užpakalinės Padangtės vakarų sienos lentoms. 28 Vidurinis skersinis eis lentų sienos viduriu nuo galo iki galo. 29 Lentas paauksuosi ir nuliesi ant jų iš aukso žiedus skersiniams laikyti. Ir skersinius paauksuosi. 30 Pastatysi Padangtę pagal ant kalno tau parodytą pavyzdį“.

Padangtės uždangos

31 „Padarysi uždangą iš plonos suktinių siūlų drobės su kerubais, jose meistriškai išsiuvinėtais mėlynos, violetinės ir tamsiai raudonos spalvos siūlais . 32 Pakabinsi ją ant keturių auksu aptrauktų su auksiniais kabliais[i4] akacijos medžio stulpų, stovinčių ant keturių sidabrinių pastovų. 33 Uždangą pakabinsi žemiau sagčių ir tenai – už uždangos į vidų – įneši Sandoros Skrynią. Uždanga atskirs jums Šventąją vietą nuo Šventų Švenčiausios vietos. 34 Užkelsi malonės sostą ant Sandoros Skrynios Šventų Švenčiausioje vietoje. 35 Pastatysi stalą šiapus uždangos, o žvakidę pietiniame Padangtės šone priešais stalą; stalą pastatysi šiauriniame šone.

36 Padarysi užuolaidą Palapinės angai iš plonos suktinių siūlų drobės, išsiuvinėtos raštais[i5] mėlynos, violetinės bei tamsiai raudonos spalvos siūlais. 37 Užuolaidai padarysi penkis akacijos medžio stulpus ir aptrauksi juos auksu. Jų kabliai turi būti auksiniai, o pastovus jiems nuliesi iš vario“.

  
Išnašos:
1Iš 26,1: ... dangos: kilimo atkarpos, išaustos iš balto lino, su spalvotais siūlais išsiuvinėtais kerubais. Šios dangos buvo ištemptos ant Padangtės vietoj stogo.
2Iš 26,7: Padangtę dengė audeklas, išaustas iš ožkų vilnų.
3Iš 26,17: ... įkaišai: pažodžiui rankos. Kuoleliai lentų galuose, kuriais jos buvo įtvirtintos į pastovų įdubas.
4Iš 26,32: ... kabliais: turbūt arti stulpų viršaus laikyti virvei, ant kurios kabojo uždanga ir užuolaida.
5Iš 26,36: ... išsiuvinėtos raštais: be išsiuvinėtų kerubų. Žr. 31-ąją eilutę.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išėjimo knygaSkyrius: 26