BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Giesmių giesmės knygaSkyrius: 2

 Giesmių giesmės knyga
  
Gg 2

1 Aš esu Šarono gėlė,[i1] slėnių lelija.

2 {Ms} Kaip lelija tarp erškėčių –

mano mylimoji tarp merginų!

3 {Mi} Kaip obelis tarp miško medžių –

mano mylimasis tarp vaikinų.

Kaip smagu sėdėti jo paūksmėje,

ir jo vaisiai man saldūs.

4 [i2]Mane jis įvedė į pokylio menę,

ir jo ženklas viršum manęs buvo meilė.

5 Stiprink mane razinų tešlainiu,

atgaivink mane obuoliais,

nes aš sergu meile.

6 Jo kairė ranka buvo man po galva,

o dešiniąja jis mane apkabino!

7 Prisaikdinu jus, Jeruzalės dukros,

gazelėmis ar laukų stirnomis:[i3]

nebudinkite, nežadinkite meilės,

kol ji pati neprabus!

B. ANTROJI GIESMĖ

8 [i4]{Mi} Klausykis! Mano mylimasis!

Štai jis ateina,

šokinėdamas per kalnus,

liuoksėdamas per kalvas.

9 Mano mylimasis panašus į gazelę

ar jauną briedį.

Štai jis stovi už mūsų sienos,

žvelgia vidun pro langus,

bando įžiūrėti pro pinučius.

10 Mylimasis mane kalbina! Jis man taria:

„Kelkis, mano meile, mano gražioji,

eikš!

11 Juk žiema jau pasibaigė,

lietūs praėjo ir nuščiuvo.

12 Žemė nuberta žiedais,

tuojau metas vynmedžius genėti,

ir purplelis jau burkuoja mūsų šalyje.

13 Figmedis augina žalias figas,

ir vynmedžių žiedai tvinsta maloniais kvapais.

Kelkis, mano meile, mano gražioji,

eikš!

14 [i5]O mano balande uolų plyšyje,

uolos prieglobstyje,

leisk man pamatyti tavo veidą

ir išgirsti tavo balsą,

nes tavo balsas toks mielas

ir tavo veidas gražus“.

15 [i6]Sugaudykit mums lapes[i7]

tas laputes,

kenkiančias vynuogynams.

Juk mūsų vynuogynai žydi!

16 Mylimasis man, aš jam;

jis gano savo kaimenę tarp lelijų.

17 Kol atvės diena[i8] ir ištįs šešėliai,

klajok, mano mylimasis,

kaip gazelė ar jaunas briedis

ant Betero[i9] kalnų.

  
Išnašos:
1Gg 2,1: ... Šarono gėlė: turbūt narcizas, mėgstantis derlingąją Šarono lygumą, kuri driekiasi tarp Karmelio kalno ir Jopės palei Viduržemio jūrą.
2Gg 2,4-2,7: Puotos menė, saldūs stalo valgiai, sužadėtinės ir sužadėtinio glamonės ženklina jų jausmų švelnumą ir jų meilės nuoširdumą.
3Gg 2,7: ... gazelėmis ar laukų stirnomis: šių gyvulių greitumas ir jų žavumas bei švelni jų akių išraiška įteigia meilę. Žr. Pat 5,19.
4Gg 2,8-2,13: Scena ūmai pasikeičia. Sužadėtinė jaučia, kad mylimasis skubinasi jos buveinės link. Pasigirsta jo balsas, kviečiantis eiti pas jį.
5Gg 2,14: Į sužadėtinę kreipiamasi kaip į balandę tarsi kalnų tvirtovėje – nematomą ir nepasiekiamą.
6Gg 2,15: Giesmės nuotrupa – atsakymas į 14-osios eilutės prašymą. Žr. Gg 8,13-14.
7Gg 2,15: ... lapes: visa, kas gali drumsti meilės ryšį, kuris įvaizdinamas vynuogynu. Žr. 16-ąją eilutę.
8Gg 2,17: ... atvės diena: vakare, kai atvės diena. Žr. Pr 3,8.
9Gg 2,17: ... Beter{o}: nežinoma vietovė – nežinomas žodis. Jis suprantamas įvairiai: kaip sunkumai, kvepalai ir atnaša. Žr. Pr 15,7-21.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Giesmių giesmės knygaSkyrius: 2