BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 23 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas galatamsSkyrius: 6

 Laiškas galatams
  
Gal 6

Paskatinimai bendruomenei

1 Broliai, jei kurį žmogų ištiktų nelaimė nusidėti, jūs, dvasios žmonės,[i1] pamokykite tokį romiai. Bet žiūrėk, kad ir pats neįpultum į pagundą! 2 Nešiokite vieni kitų naštas, ir taip įvykdysite[i2] Kristaus įstatymą. 3 O kas, būdamas niekas, tariasi esąs kažin kas, tas save apgaudinėja. 4 Tegul kiekvienas ištiria savo darbą, ir tuomet galės didžiuotis pats sau, nesilygindamas su kitu, 5 nes kiekvienam reikės nešioti savo naštą.

6 Kas mokomas žodžio, tegul dalijasi savo gėrybėmis su mokytoju.

7 Neapsigaukite! Dievas nesiduoda išjuokiamas. Ką žmogus sėja, tai ir pjaus. 8 Kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus pražūtį, o kas sėja dvasiai, tas iš dvasios pjaus amžinąjį gyvenimą.[i3] 9 Nepailskime daryti gera; jei neaptingsime, savo metu pjausime derlių! 10 Tad, kol turime laiko, darykime gera visiems, o ypač tikėjimo namiškiams.[i4]

LAIŠKO PABAIGA

11 [i5]Žiūrėkite, kokiomis didelėmis raidėmis jums rašau savo ranka...

12 Žmonės, kurie nori įsigyti gerą vardą išoriniais dalykais, verčia jus apsipjaustyti, kad jiems netektų būti persekiojamiems dėl Kristaus kryžiaus.[i6] 13 Bet ir apipjaustymo šalininkai patys nesilaiko įstatymo, o tenori jūsų apipjaustymo, kad galėtų pasigirti jūsų kūnu. 14 Bet aš niekuo nesigirsiu, nebent mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš – pasauliui. 15 Juk nieko nereiškia nei apipjaustymas, nei neapipjaustymas, bet vien tik naujas kūrinys. 16 Visiems, kurie laikysis šios taisyklės, teateinie jiems ramybė ir pasigailėjimas; taip pat ir Dievo Izraeliui![i7]

17 O nuo šiol tegu niekas manęs nebevargina, nes savo kūne nešioju Jėzaus žymes.[i8]

18 Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūnie, broliai,[i9] su jūsų dvasia! Amen.

  
Išnašos:
1Gal 6,1: Dvasiniai žmonės, t. y. charizmatikai, turintys ypatingą Šventosios Dvasios dovaną.
2Gal 6,2: Įvykdysite arba įvykdykite.
3Gal 6,8: Kūnui, dvasiai, t. y. kaip kūnui patinka..., kaip dvasiai patinka.
4Gal 6,10: Tikėjimo namiškiams – tiems, kurie yra to paties tikėjimo.
5Gal 6,11-6,18: Pabrėždamas laiško autoritetą, Paulius jį užbaigia savo ranka.
6Gal 6,12: Apipjaustytieji lieka anuometinio pasaulio pripažintų žydų institucijų prieglobstyje – ieškant žmogiškojo saugumo, atmetamas kryžiaus papiktinimas (5,11), griebiamasi kompromiso.
7Gal 6,16:  – Kristų įtikėję izraelitai, kurie drauge su atsivertusiais pagonimis sudaro tikrąją Dievo tautą.
8Gal 6,17: Jėzaus žymės – randai, gauti tarnaujant Jėzui, bet ne stigmos šiuolaikine prasme.
9Gal 6,18: Kreipinys broliai laiško atsisveikinime iš visų laiškų pavartotas tik čia. Jis išreiškia Pauliaus nuoširdumą, bet ir primena: tikrasis vienybės ir brolystės šaltinis yra Jėzaus Kristaus malonė.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas galatamsSkyrius: 6