BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 20 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas galatamsSkyrius: 4

 Laiškas galatams
  
Gal 4

4 Bet, atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters,[i2] pavaldų įstatymui, 5 kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įvaikystę. 6 O kadangi esate įvaikiai, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo Sūnaus Dvasią, kuri šaukia: „Aba, Tėve!“ 7 Taigi tu jau nebe vergas, bet įvaikis; o jeigu įvaikis, tai Dievo valia ir paveldėtojas.

  
Išnašos:
1Gal 4,3: Pasaulio pradmenys – Paulius turi galvoje pagoniškus demonus: personifikuotas gamtos jėgas ir gaivalus.
2Gal 4,4: Iš moters – vienintelis mariologinis Pauliaus posakis. Kadangi nemini vyro, bent netiesiog liudija stebuklingą Jėzaus prasidėjimą.
3Gal 4,10: Švenčiate žydiškas šventes ir laikotės žydiškų papročių.
4Gal 4,13: Liga greičiausiai buvo maliarija.
5Gal 4,15: Matyt, Pauliui skaudėjo akis.
6Gal 4,17: Anie – žydžiuojantys Pauliaus priešininkai. Atitraukti, t. y. nuo Pauliaus arba nuo Evangelijos.
7Gal 4,19: Apaštalavimo vargai ir rūpesčiai lyginami su gimdymo skausmais – tikintieji yra apaštalo dvasiniai vaikai.
8Gal 4,21-5,1: Čia Paulius pateikia alegorinį Senojo Testamento teksto aiškinimą, paplitusį tarp žydų mokytojų.
9Gal 4,22: Iš Abraomo vergės Hagaros buvo vedama Izmaelio giminė, o iš laisvosios – Abraomo žmonos Saros – buvo kildinamas Izaokas ir jo palikuonys, t. y. visa išrinktoji tauta (žr. Pr l6,17; 21,2). Pagal ano meto teisę tik laisvosios moters vaikai būdavo paveldėtojai.
10Gal 4,25-4,26: Dabartinė Jeruzalė – izraelitų tauta; aukštybių Jeruzalė – Bažnyčia.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas galatamsSkyrius: 4