BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ezekielio knygaSkyrius: 35

 Ezekielio knyga
  
 Teismas Seiro kalnui – Edomui
  
Ez 35

1 [i1]Atėjo man VIEŠPATIES žodis: 2 „Marusis, atsuk veidą į Seiro kalną ir pranašauk jam – 3 sakyk jam: 'Taip kalbėjo Viešpats DIEVAS:

- Aš esu prieš tave, Seiro kalne!

Keliu prieš tave ranką,

kad padaryčiau iš tavęs tuščius tyrus.

4 Tavo miestus paversiu griuvėsiais, – pavirsi tu tyrais

ir žinosi, kad aš esu VIEŠPATS.

5 Kadangi puoselėjai amžiną nesantaiką ir, atėjus jų galutinės bausmės laikui, išdavei Izraelio žmones kalavijui atsidūrusius nelaimėje, 6 todėl, kaip aš gyvas, – tai Viešpaties DIEVO žodis, – atiduodu tave kraujui, kraujas seks įkandin. Už tai, kad nekentei savo giminaičių, sekios paskui tave kraujo liejimas. 7 Paversiu Seiro kalną tuščiais tyrais, neleisiu niekam į juos eiti ar iš jų išeiti. 8 Pripildysiu jo kalnus žuvusiųjų, – ant tavo kalvų, tavo slėniuose ir upių vagose gulės kritusieji nuo kalavijo. 9 Paversiu tave amžinais tyrais; tavo miestai bus negyvenami. Tuomet žinosite, kad aš esu VIEŠPATS'.

10 Kadangi manei: 'Abi šios tautos ir abu šie kraštai[i2] yra mano, mes juos užimsime kaip paveldą', – nors buvo ten VIEŠPATS, – 11 todėl, kaip aš gyvas, – tai Viešpaties DIEVO žodis, – pasielgsiu su tavimi, vedamas to paties pavydaus pykčio, lygiai taip, kaip tu elgeisi su jais iš savo neapykantos. 12 Ir tu žinosi, kad aš, VIEŠPATS, girdėjau visas tavo piktas patyčias, kuriomis šaipeisi iš Izraelio kalnų: 'Jie paversti tyrais! Atiduoti mums praryti!' 13 Labai įžūliai burnojote prieš mane, plūste plūdo prieš mane jūsų žodžiai, – aš juos girdėjau!' 14 Taip kalbėjo Viešpats DIEVAS: 'Kai visa žemė džiūgaus, paversiu tave tyrais. 15 Kaip tu džiūgavai, kai Izraelio namų paveldas buvo paverstas tyrais, taip aš pasielgsiu su tavimi. Pavirsi tyrais, Seiro kalne, – visas Edomas. Jis visas bus tyrai! Ir jie žinos, kad aš esu VIEŠPATS'“.

  
Išnašos:
1Ez 35,1-35,15: Po Jeruzalės kritimo Edomas padėjo kaldėjams niokoti Judo karalystės kraštą ir pavergti likusius gyventojus. Be to, Edomas užėmė ir dalį Judo karalystės žemių. Todėl šie pranašavimai ir turi Jeruzalės sunaikinimo foną.
2Ez 35,10: Abi šios tautos ir abu šie kraštai: abi žydų karalystės – Izraelis ir Judas – ir jų teritorijos.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ezekielio knygaSkyrius: 35