BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ezekielio knygaSkyrius: 29

 Ezekielio knyga
  
Ez 29

Egiptui

1 Dešimtųjų metų dešimtojo mėnesio dvyliktąją dieną[i1] atėjo man VIEŠPATIES žodis: 2 „Marusis, atsisuk veidu į Egipto karalių Faraoną, pranašauk jam ir visam Egiptui[i2], – 3 kalbėk ir sakyk: taip kalbėjo Viešpats DIEVAS:

- Tikėk manimi, esu prieš tave,

Egipto karaliau Faraonai, didysis slibine!

Tūnai Nilo šakose,[i3] sakydamas: 'Nilas man priklauso,

pasidariau jį sau!'

4 Įversiu kablius tau į žiaunas,

žuvis iš tavo srovių prikibdysiu tau prie žvynų.

Išvilksiu tave iš tavo srautų

drauge su visomis srautų žuvimis,

prikibusiomis tau prie žvynų.

5 Nublokšiu tave į dykumą, –

tave ir visas tavo srautų žuvis.

Krisi po plynu dangumi, –

niekas tavęs nepakels ir nepalaidos.

Kaip maistą atidaviau tave

žemės žvėrims ir padangių paukščiams.

6 Tuomet visi Egipto gyventojai žinos,

kad aš esu VIEŠPATS,

dėl to, kad tu buvai

Izraelio namams nendrinė lazda, –

7 kai jie griebėsi tavo rankos, tu įvarei rakštį

ir sužeidei visiems pečius, kai jie rėmėsi tavimi,

tu sukniužai ir vertei juos svirduliuoti“.

8 Todėl taip kalbėjo Viešpats DIEVAS: „Tikėk manimi, atvesiu tau kalaviją, sunaikinsiu tavo žmones ir gyvulius. 9 Padarysiu Egipto žemę dyką ir tuščią. Tuomet jie žinos, kad aš esu VIEŠPATS.

Kadangi sakei: 'Nilas man priklauso, pasidariau jį sau', – 10 todėl, tikėk manimi, esu prieš tave ir prieš tavo Nilo šakas! Paversiu Egipto žemę griuvėsiais ir tyrais nuo Migdolo lig Syenės[i4] – lig pat Kušo sienos. 11 Nekels į ją kojos joks žmogus, nekels į ją kojos joks gyvulys, – ji nebus gyvenama keturiasdešimt metų. 12 Per keturiasdešimt metų paversiu Egipto žemę didžiausiais tyrais tarp tyrais tapusių kraštų ir jos miestai bus didžiausi griuvėsiai tarp sugriautų miestų. Išblaškysiu egiptiečius tarp tautų ir išvėtysiu juos po visus kraštus“.

13 Be to, taip kalbėjo Viešpats DIEVAS: „Praėjus keturiasdešimčiai metų, surinksiu egiptiečius iš tautų, kuriose jie buvo išblaškyti. 14 Sugrąžinsiu Egipto tremtinius ir parvesiu juos atgal į Patroso[i5] šalį – jų gimtąjį kraštą, – ten jie bus menka karalystė. 15 Ji bus pati menkiausia iš visų karalysčių, – niekad daugiau nebekels savęs virš kitų tautų. Padarysiu juos mažus, kad tautoms nebeviešpatautų. 16 Izraelio namai ja daugiau niekad nebepasitikės, – jie atsimins savo kaltę, kai kreipėsi į ją, idant pagelbėtų. Tuomet jie žinos, kad aš esu Viešpats DIEVAS“.

Babilonas – užmokestis Nebukadnezarui

17 Dvidešimt septintųjų metų pirmojo mėnesio pirmąją mėnesio dieną[i6] man atėjo VIEŠPATIES žodis: 18 [i7]„Marusis, Babilono karalius Nebukadnezaras įsakė savo kariuomenei atlikti sunkų darbą Tyrui. Visų galvos nupliko ir visų pečiai buvo nubrozdinti. Tačiau nei jis, nei jo kariuomenė negavo jokio atlygio iš Tyro už darbą, kurį jie atliko jam. 19 Todėl taip kalbėjo Viešpats DIEVAS: atiduosiu Egipto žemę Babilono karaliui Nebukadnezarui. Jis išsineš jos turtus, apiplėš ją ir pasiims grobį, – ji bus atlygis jo kariuomenei. 20 Jam atidaviau Egipto žemę kaip užmokestį, kurį jis užsidirbo, nes jis man triūsė, – tai Viešpaties DIEVO žodis.

21 Tą dieną suteiksiu Izraelio namams jėgų ir atversiu jiems tavo burną. Tuomet jie žinos, kad aš esu VIEŠPATS“.

  
Išnašos:
1Ez 29,1: ešimtųjų metų dešimtojo mėnesio dvyliktąją dieną: 587 m. sausio 7 d. prieš Kristų. Jeruzalės apgula buvo pradėta prieš metus. Žr. Ez 24,1.
2Ez 29,2: Egiptas buvo sudaręs sąjungą prieš kaldėjus.
3Ez 29,3: ... Nilo šakose: deltoje Nilas išsišakoja į daugelį šakų – kanalų.
4Ez 29,10: ... nuo Migdolo lig Syenės: nuo šiaurinės Egipto sienos lig pietinės. Syenė – šiuolaikinis Asuano miestas.
5Ez 29,14: Patroso šalį – jų gimtąjį kraštą: Aukštutinis Egiptas, t.y. pietinė Egipto sritis. Manoma, kad čia prasidėjo egiptiečių tauta. Žr. Iz 11,11; Jer 44,1.15.
6Ez 29,17: Dvidešimt septintųjų metų pirmojo mėnesio, pirmąją mėnesio dieną: 571 m. balandžio 26 d. prieš Kristų. Ši yra paskutinė data, susieta su Ezekielio pranašavimais.
7Ez 29,18-29,19: Ezekielio pranašavimas Tyrui (žr. Ez 26-28) išsipildė tryliktaisiais Nebukadnezaro apgulos metais (587-574). Tyras buvo paimtas, bet jo ištekliai buvo išsemti ir grobis menkas. Todėl Ezekielis pranašauja, kad Nebukadnezaras gaus užmokestį kaip Dievo įrankis už Tyro nubaudimą, apiplėšdamas Egiptą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ezekielio knygaSkyrius: 29