BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 15 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ezekielio knygaSkyrius: 28

 Ezekielio knyga
  
Ez 28

Tyro karaliui

1 VIEŠPATIES žodis atėjo man: 2 „Marusis, sakyk Tyro valdovui. Taip kalbėjo Viešpats DIEVAS:

- Kadangi tavo širdis išpuiko,

tarei: 'Aš esu dievas!

Sėdžiu dievų soste,

toli jūros širdyje!'

Nors esi tik žmogus, o ne Dievas,

manai, kad tavo širdis lygi Dievo širdžiai.

3 Štai! Išties esi išmintingesnis už Danielį[i1], –

joks dalykas nėra tau paslaptis.

4 Savo išmintimi ir sumanumu

sukaupei sau turtų,

prisikrovei iždus aukso ir sidabro.

5 Labai sumaniai prekiaudamas, padauginai savo turtus,

turtais tavo širdis didžiavosi.

6 Todėl taip kalbėjo Viešpats DIEVAS:

– Kadangi manai, kad tavo širdis lygi Dievo širdžiai,

7 todėl, tikėk manimi,

atvesiu prieš tave svetimšalius –

pačias žiauriausias tautas.

Išsitrauks jie kalavijus iš makščių

prieš tavo puikiąją išmintį

ir užtemdys tavo spindesį.

8 Nustums tave žemyn į Duobę, –

mirsi užmuštųjų mirtimi toli jūroje.

9 Ar savo užmušėjams dar ir tuomet sakysi:

'Aš esu dievas!' –

kai bus parodyta tave žudančiųjų rankomis,

kad esi tik žmogus?

10 Mirsi nuo svetimųjų rankos

neapipjaustytųjų mirtimi,

nes aš pasakiau, – tai Viešpaties DIEVO žodis“.

Rauda dėl Tyro karaliaus

11 Man atėjo VIEŠPATIES žodis: 12 [i2]„Marusis, pradėk raudą dėl Tyro karaliaus ir sakyk jam: 'Taip kalbėjo Viešpats DIEVAS:

- Tu buvai to tobulumo antspaudas,

kupinas išminties ir tobulo grožio.

13 Tu buvai Edene, Dievo sode,

tave puošė visokiausi brangakmeniai, –

sardis, chrizolitas ir deimantas;

berilis, oniksas ir jaspis;

safyras, rubinas ir smaragdas, –

iš aukso tavo karuliai ir puošmenys.

Tą dieną, kai buvai sukurtas, jie buvo padirbti.

14 Sukūriau tave kaip kerubą,

gyvenai ant Dievo šventojo kalno,[i3]

vaikščiojai tarp ugningų akmenų.[i4]

15 Tu buvai be dėmės savo keliuose

nuo pat savo sukūrimo dienos,

lig buvo atrasta tavo kaltė.

16 Per savo plačiąją prekybą

prisipildei smurto ir nusidėjai,

todėl varau tave nuo Dievo kalno.

Ir kerubas, išskėstais ir serginčiais sparnais,

tave nuvarė nuo ugningųjų akmenų.

17 Nuo tavojo grožio išpuiko tavo širdis,

savuoju spindesiu piktam panaudojai savąją išmintį.

Nubloškiau tave žemėn, – padariau iš tavęs reginį,

kad karaliai įsidėmėtų.

18 Išniekinai savo šventoves

savo kalčių daugybe

ir sukta prekyba.

Uždegiau tave ugnimi, ir ji tave surijo;

paverčiau tave pelenais ant žemės akyse visų,

kurie tave matė.

19 Visi, kas tik pažino tave tautose, yra apstulbę, –

tapai pasibaisėjimu,

tavęs niekad nebebus'“.

Sidonui

20 Atėjo man VIEŠPATIES žodis: 21 „Marusis, atsisuk veidu į Sidoną, pranašauk jam 22 ir sakyk: 'Taip kalbėjo Viešpats DIEVAS:

- Tikėk manimi! Sidonai, ateinu prieš tave!

Apreikšiu tavyje savo šlovę!

Jie žinos, kad aš esu VIEŠPATS,

kai jame vykdysiu bausmę

ir apreikšiu savo šventumą,

23 nes pasiųsiu jam marą

ir kraujo liejimą jo gatvėse.

Jame kris užmuštieji,

kai kalavijas ateis iš visų pusių.

Tuomet jie žinos, kad aš esu VIEŠPATS'.

24 Izraelio namai daugiau neberas dygliuotų brūzgynų ar duriančių erškėčių pas visus savo kaimynus, kurie žiūrėjo į juos su panieka. Tuomet jie žinos, kad aš esu VIEŠPATS“.

Pažadas Izraeliui

25 Taip kalbėjo Viešpats DIEVAS: „Kai surinksiu Izraelio namus iš tautų, kuriose jie yra išsklaidyti, ir apreikšiu per juos savo šventumą tautų akivaizdoje, tuomet jie kursis savo pačių žemėje, kurią daviau savo tarnui Jokūbui. 26 Joje jie gyvens saugiai, statys namus ir veis vynuogynus. Jie gyvens saugiai, kai būsiu nubaudęs visus jų kaimynus, žiūrėjusius į juos su panieka. Ir jie žinos, kad aš esu VIEŠPATS, jų Dievas“.

  
Išnašos:
1Ez 28,3: ... išmintingesnis už Danielį: žr. Ez 14,14 paaiškinimą.
2Ez 28,12-28,19: Tyro aprašas ir jo kaltė primena žemiškąjį Rojų, kuriame buvo sukurtas tobulas žmogus ir įvyko žmogaus nuopuolis. Žr. Pr 2-3.
3Ez 28,14: ... Dievo šventojo kalno: retkarčiais Dievo buveinė yra vadinama kalnu. Žr. Iz 14,13.
4Ez 28,14: ... ugningų akmenų: jais ženklinamas dieviškasis Artumas. Žr. Ez 1,13; Ps 18,13.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ezekielio knygaSkyrius: 28