BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 25 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ezekielio knygaSkyrius: 26

 Ezekielio knyga
  
 Tyro miestui
  
Ez 26

1 Vienuoliktųjų metų pirmąją ... mėnesio dieną man atėjo VIEŠPATIES žodis: 2 „Marusis, kadangi Tyras sakė apie Jeruzalę:

'Še tau! Tautų vartai yra išlaužti,

atsivėrė jie man.

Būsiu turtingas,

kai ji dabar virto griuvėsiais!'“

3 Todėl taip kalbėjo Viešpats DIEVAS:

„Tikėk manimi, aš esu prieš tave, Tyre!

Kaip jūra sukelia savo bangas,

taip aš sukelsiu prieš tave daug tautų.

4 Jos išardys Tyro mūrus

ir nuvers jo bokštus.

Nušluosiu nuo jo dulkes

ir paversiu jį plika uola[i1].

5 Jis taps vieta jūroje

tinklams džiovinti,

nes aš kalbėjau, – tai Viešpaties DIEVO žodis.

Jis bus tautų plėšiamas,

6 o jam pavaldūs miestai[i2] žemyne

bus išžudyti kalaviju.

Tuomet jie žinos, kad aš esu VIEŠPATS“.

7 Nes taip kalbėjo Viešpats DIEVAS: „Tikėk manimi, atvesiu prieš Tyrą iš šiaurės Babilono karalių Nebukadnezarą, karalių karalių drauge su žirgais, vežimais, raiteliais – su didele ir galinga kariuomene.

8 Tau klusnius miestus žemyne

jis išžudys kalaviju.

O prieš tave pastatys apgulos bokštus,

prieš tave supils pylimą

ir skydų stogą pakels prieš tave.

9 Savo mūrdaužių jėgą jis atgręš į tavo sienas,

tavuosius bokštus sutrupins kirviais.

10 Jo žirgų bus tokia daugybė,

kad jų sukeltos dulkės apdengs tave.

Nuo raitelių, ratų ir vežimų ūžmo

drebės tavo sienos,

kai jis žengs pro tavo vartus,

kaip daro žengiantys į pralaužtą miestą.

11 Savo žirgų kanopomis

sutryps visas tavo gatves,

kalaviju išžudys tavo žmones;

nugrius žemėn tavo didingi šulai.

12 Jie išplėš tavo turtus,

išgrobstys prekes;

išardys tavo mūrus,

sugriaus puikiuosius tavo namus;

sumes į vandenį

tavo akmenis, sijas ir žemes.

13 Padarysiu galą tavo dainų skambėjimui,

nutils tavo lyros

14 Paversiu tave plika uola, –

būsi vieta tinklams džiovinti.

Daugiau niekad nebebūsi atstatytas,

nes aš, VIEŠPATS, pasakiau, –

tai yra Viešpaties DIEVO žodis“.

15 Taip kalbėjo Viešpats DIEVAS Tyrui: „Ar nedrebės pamarių salos, kai tu krisi, kai sužeistieji vaitos, kai tavo viduje vyks žudynės? 16 Tuomet visi jūros vadai[i3] nužengs nuo savo sostų, nusimes skraistes ir nusivilks išsiuvinėtus drabužius. Apsirengs klaiku, sėdės ant žemės ir be perstojo drebės, apstulbę dėl tavęs. 17 Jie apraudos tave, sakydami:

- Kaip tu pradingai iš jūrų,

garsusis mieste!

Galingi jūroje buvo jis ir jo gyventojai,

kėlė klaiką visiems, kas čia buvo.

18 O dabar – tavo kritimo dieną –

dreba visos pamarių salos, –

pamarių salos apstulbusios dėl tavo žuvimo“.

19 Nes taip kalbėjo Viešpats DIEVAS: „Kai būsiu padaręs iš tavęs griuvėsių miestą, tokį pat kaip kiti sugriauti miestai, kai būsiu užliejęs tave gelme ir didieji vandenys bus tave apsėmę, 20 tuomet nugramzdinsiu tave drauge su žengiančiais į Duobę,[i4] pas senovės žmones. Apgyvendinsiu tave žemės gilumoje tarp senovės griuvėsių drauge su žengiančiais į Duobę, kad daugiau nebūtumei gyvenamas ir nebespindėtum didybe gyvųjų šalyje. 21 Privesiu tave prie baisaus galo, – tavęs nebeliks! Nors būsi ieškomas, nebebūsi atrastas per amžius, – tai Viešpaties DIEVO žodis“.

  
Išnašos:
1Ez 26,4-26,5: ... plika uola: Ezekielio laikais Tyras buvo ant uolėtos salos, netoli Finikijos pajūrio.
2Ez 26,6: ... pavaldūs miestai: pažodžiui {miestai}-dukterys, – Tyrui priklausantys miestai ir kaimai žemyne.
3Ez 26,16: ... jūros vadai
4Ez 26,20: ... žengiančiais į Duobę: mirusieji vaizduojami kaip požeminės vietos ar olos gyventojai.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ezekielio knygaSkyrius: 26