BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ezekielio knygaSkyrius: 24

 Ezekielio knyga
  
Ez 24

Verdantis katilas

1 Devintųjų metų dešimtąjį mėnesį, dešimtąją mėnesio dieną,[i1] atėjo man VIEŠPATIES žodis: 2 „Marusis, pasižymėk šios dienos vardą, jos tikslią datą. Šiandien Babilono karalius pradėjo Jeruzalės apgulą. 3 Kalbėk palyginimu[i2] maištingiesiems namams ir sakyk jiems: „Taip kalbėjo Viešpats DIEVAS:

- Kaisk katilą, užkaisk katilą,

pilk į jį vandens.

4 Sudėk į jį gabalus {mėsos},

visus geruosius gabalus,

šlaunį ir petį,

pripildyk jį rinktinių kaulų.

5 Paimk iš kaimenės geriausią,

prikrauk po katilu malkų,

virk jame gabalus,

šutink jame ir kaulus“.

6 Todėl taip kalbėjo Viešpats DIEVAS:

„Vargas kruvinajam miestui,

tam surūdijusiam katilui,

kurio rūdys nebuvo nušveistos!

Ištuštink jį gabalas po gabalo,

nedarydamas jokio skirtumo.

7 Juk jo išlietas kraujas[i3] dar tebėra jame, –

ant plikos uolos jį išliejo, –

ne į žemę išpylė,

kad dulkėmis jį pridengtų.

8 Kad tikrai įnirščiau

ir atkeršyčiau,

jo išlietą kraują padėjau ant plikos uolos,

kad nebūtų pridengtas“.

9 Todėl taip kalbėjo Viešpats DIEVAS:

„Vargas kruvinajam miestui!

Ir aš sukrausiu jam didelį laužą.

10 Krauk malkas, kurk ugnį,

gerai išvirk mėsą,

įmaišyk prieskonių,

tedega kaulai!

11 Pastatyk jį tuščią ant žarijų,

kad įkaistų taip,

idant varis imtų švytėti.

Tuomet jo suteršimas ištirps jame

ir jo rūdys bus nudegintos.

12 Veltui plušau, –

storos rūdys iš jo neišeina.

Ugnin jį su rūdimis!

13 Valiau nuo tavęs palaidą nešvarumą,

bet tu netapai švarus, neapsivalei,

todėl niekad daugiau nebebūsi švarus,

kol nenumalšinsiu savo įniršio ant tavęs.

14 Aš, VIEŠPATS, kalbėjau. Ateina metas, įvykdysiu! Nesusilaikysiu, nepasigailėsiu, nesuminkštėsiu! Būsi teisiamas pagal savo kelią ir darbus, – tai Viešpaties DIEVO žodis“.

Pranašo gedulas mirus žmonai

15 Atėjo man VIEŠPATIES žodis: 16 „Marusis, štai iš tavęs staigia mirtimi atimsiu tavo akių džiaugsmą, tačiau tu nei raudok, nei verk, – ašarų neliek. 17 Dūsauk tylomis ir susilaikyk nuo mirusiųjų gedulo. Užsivyniok turbaną, apsiauk kojas sandalais, neužsidenk barzdos ir gedinčiųjų duonos[i4] nevalgyk“. 18 Taip pasakiau žmonėms ryto metą, o vakare mirė mano žmona. Kitą rytą dariau, kaip man buvo įsakyta.

19 Žmonės manęs klausinėjo: „Nejau nepasakysi mums, ką mums reiškia tai, ką tu darai?“ 20 Tuomet jiems atsakiau: „VIEŠPATIES žodis atėjo man: 21 'Sakyk Izraelio namams. Taip kalbėjo Viešpats DIEVAS: tikėkit manimi, išniekinsiu savo Šventyklą, jūsų stiprybės pasididžiavimą, jūsų akių džiaugsmą ir jūsų širdžių troškimą. O jūsų sūnūs ir dukterys, kuriuos ten palikote, žus nuo kalavijo. 22 [i5]Tuomet jūs darysite, kaip {Ezekielis} kad darė, – barzdos neužsidengsite, gedinčiųjų duonos nevalgysite. 23 Turbanus turėsite ant galvos ir sandalus ant kojų; neraudosite ir neverksite, bet būsite savo kalčių prislėgti ir dūsausite vienas kitam. 24 Taip Ezekielis bus ženklas jums, – visa, ką jis darė, jūs darysite. Kai tai įvyks, tuomet jūs žinosite, kad aš esu Viešpats DIEVAS.'

25 O tu, marusis, tą dieną, kai iš jų atimsiu jų tvirtovę, jų džiugesį ir jų šlovę, jų akių džiaugsmą ir jų širdžių troškimą, jų sūnus ir jų dukteris, – 26 tą dieną ateis pas tave bėglys, kad išgirstumei apie tai savo ausimis. 27 Tą dieną tavo burna atsivers bėgliui, vėl kalbėsi, nebylys nebebūsi, – būsi jiems ženklas, ir jie žinos, kad aš esu VIEŠPATS“.

  
Išnašos:
1Ez 24,1: Devintųjų metų dešimtąjį mėnesį, dešimtąją mėnesio dieną: 588 m. sausio 15 d. prieš Kristų. Tokia pat data ir Jer 52,4 tekste.
2Ez 24,3-24,5: Šis Jeruzalės gyventojų prilyginimas katile verdamai mėsai simbolizuoja jų bausmę, o ne tariamą apsaugą. Žr. Ez 1l,3.
3Ez 24,7: ... kraujas ... , kad dulkėmis pridengtų: kraujas yra šventas dalykas Dievo akyse, užtat kraujas turėjo būti pridengtas žemėmis (žr. Kun 17,13). Nužudyto žmogaus kraujas, paliktas nepridengtas žemėmis, šaukiasi dangaus keršto. Žr. Job 16,18; Pr 4,10.
4Ez 24,17: ... gedinčiųjų duonos: maistas, kurį valgydavo žydai, išreikšdami gedulą. Žr. Jer 16,7. Ir kiti gedulo veiksmai, kuriuos Dievas uždraudė Ezekieliui, buvo žydų tautiniai papročiai.
5Ez 24,22-24,23: Jeruzalės galas bus toks staigus ir galutinis, kad tremtiniai bus taip pritrenkti, jog nepajėgs net raudoti ir verkti.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ezekielio knygaSkyrius: 24