BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ezekielio knygaSkyrius: 13

 Ezekielio knyga
  
Ez 13

Pasmerkiami netikrieji pranašai

1 VIEŠPATIES žodis atėjo man: 2 „Marusis, pranašauk Izraelio pranašams, pranašauk! Sakyk tiems, kurie pranašauja savo pačių vaizduotės užgaidas: 'Klausykitės VIEŠPATIES žodžio!' Taip kalbėjo Viešpats DIEVAS. 3 Vargas kvailiesiems pranašams, kurie remiasi savo pačių dvasios užgaidomis, neturėję regėjimo! 4 Izraeli, tavo pranašai yra tarsi šakalai tarp griuvėsių! 5 Jūs nei ėjote į spragas, nei taisėte sienų aplink Izraelio namus, kad VIEŠPATIES dieną tvirtai laikytųsi kovoje. 6 Tušti regėjimai ir melagingi spėjimai yra tų, kurie sako: 'Tai VIEŠPATIES žodis', – kai VIEŠPATS jų nesiuntė. Netgi laukia, kad išsipildytų jų žodis! 7 Argi ne tuščią regėjimą matėte ir argi ne melagingą žyniavimą skelbėte, sakydami: 'Tai VIEŠPATIES žodis', – nors aš nekalbėjau?“

8 Todėl taip kalbėjo Viešpats DIEVAS: „Kadangi skelbėte niekus ir regėjote melą, aš esu prieš jus, – tai Viešpaties DIEVO žodis. 9 Manoji ranka bus prieš pranašus, kurie turi tuščius regėjimus ir skelbia melagingus spėjimus. Jie nebus mano tautos taryboje, nebus įrašyti į Izraelio namų sąrašą ir nesugrįš į Izraelio žemę. Taip jūs žinosite, kad aš esu Viešpats DIEVAS. 10 Dėl to, tikrai dėl to, kad jie suklaidino mano tautą, sakydami: 'Taika', – kai nėra taikos. Žmonės atstato sieną, o jie tinkuoja ją moliu be šiaudų![i1] 11 Sakyk tiems, kurie tinkuoja sieną moliu be šiaudų, kad ji sugrius. Liūtis sukels potvynį, kris nuožmi kruša, šėls audros vėjas! 12 Štai! Kai siena sugrius, argi nebus jums sakoma: 'Kur yra tas tinkas, kuriuo tinkavote?'“ 13 Todėl taip kalbėjo Viešpats DIEVAS: „Įniršio apimtas paleisiu audros vėją, nuo mano pykčio kils liūties potvynis ir įniršiu viską naikinanti nuožmi kruša. 14 Nugriausiu sieną, kurią tinkavote moliu be šiaudų, sulyginsiu ją su žeme taip, kad bus atidengti jos pamatai. Kai ji grius, po ja žūsite jūs. Tada žinosite, kad aš esu VIEŠPATS. 15 Taip išliesiu savo įniršį ant sienos ir tų, kurie tinkuoja ją moliu be šiaudų, – sakysiu jums: 'Nebėra sienos, nebėra nei tų, kurie ją tinkavo moliu be šiaudų, – 16 nebėra Izraelio pranašų, – tų, kurie pranašavo apie Jeruzalę ir regėjo jai taiką, kai taikos nebuvo, – tai yra VIEŠPATIES žodis'“.

Netikroms pranašėms

17 „Tu, marusis, atsuk veidą ir į savo tautos dukteris, pranašaujančias savo vaizduotės norus, pranašauk joms ir 18 sakyk: 'Taip kalbėjo Viešpats DIEVAS. Vargas moterims, kurios prisiuva juostas[i2] ant kiekvieno riešo ir dirba gaubtuvus[i3] galvoms bet kokio ūgio žmonių, norėdamos juos prigauti. Nejau jūs, mano tautos žmones prigaudamos, save gyvas išlaikote? 19 Išniekinote mane mano tautoje dėl miežių saujos[i4] ir duonos trupinių.[i5] Savo melais mano tautai, mėgstančiai klausytis melų, pražudote žmones, kurie neturėtų mirti, ir palaikote gyvus tuos, kurie neturėtų išlikti gyvi!'“

20 Todėl taip kalbėjo Viešpats DIEVAS: „Aš esu prieš jūsų juostas, kuriomis jūs gaudote žmones kaip paukščius. Aš nuplėšiu jas jums nuo rankų ir išlaisvinsiu žmones, – žmones, kuriuos jūs gaudote kaip paukščius. 21 Aš nuplėšiu jūsų gaubtuvus ir išgelbėsiu savo žmones iš jūsų nagų. Jie daugiau nebebus jūsų naguose, – ir jūs žinosite, kad aš esu VIEŠPATS! 22 Kadangi jūs melu prislėgėte teisiųjų širdis, nors aš jų nebuvau prislėgęs, ir pakurstėte nedorėlius nesigręžti iš savo nedoro kelio, idant išgelbėtų savo gyvybę, 23 todėl tuščių regėjimų daugiau nebematysite nei žyniavimu neužsiimsite. Aš išgelbėsiu savo tautą iš jūsų nagų, ir jūs žinosite, kad aš esu VIEŠPATS!“

  
Išnašos:
1Ez 13,10: Jeruzalės gyventojai pasitikėjo miesto sienomis kaldėjų apgulos metu. Netikrieji pranašai šią žmonių saugumo iliuziją puoselėjo savo taikos – palaimos pažadais, remdamiesi tariamais regėjimais iš Dievo ir žyniavimu, užuot rodę tikrąją apgulto miesto padėtį.
2Ez 13,18: Prisiuva juostas ... gamina gobtuvus: žyniautojų magijos priemones – pagonių religijos techniką žyniaujant. Žyniavimas buvo laikomas nusikaltimu Sandoros Viešpačiui.
3Ez 13,18: Prisiuva juostas ... gamina gobtuvus: žyniautojų magijos priemones – pagonių religijos techniką žyniaujant. Žyniavimas buvo laikomas nusikaltimu Sandoros Viešpačiui.
4Ez 13,19: ... miežių saujos ... duonos trupinių: buvo naudojami žyniaujant ir buriant ateitį.
5Ez 13,19: ... miežių saujos ... duonos trupinių: buvo naudojami žyniaujant ir buriant ateitį.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ezekielio knygaSkyrius: 13