BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ezekielio knygaSkyrius: 10

 Ezekielio knyga
  
 Dievo Šlovė palieka Jeruzalę
  
Ez 10

1 Tuomet pažvelgiau, ir štai viršuje skliauto, kurs buvo viršum kerubų galvų, pasirodė lyg safyro akmuo, lyg į sostą panašus pavidalas. 2 Jis kreipėsi į drobiniais apsirengusį vyrą, tardamas: „Įeik tarp ratų po kerubais, paimk rieškučias žarijų,[i1] esančių tarp kerubų, ir išžarstyk jas ant miesto“. Jis įėjo man matant. 3 Vyrui įeinant, kerubai stovėjo ties dešiniuoju Namų šonu, ir debesis pripildė vidinį kiemą. 4 VIEŠPATIES šlovė persikėlė nuo kerubų prie Namų slenksčio, Namai buvo pripildyti debesies, ir kiemas buvo pilnas VIEŠPATIES šlovės pašvaistės. 5 Kerubų sparnų ūžesys sklido iki pat išorinio kiemo tartum Dievo Galingojo balsas, kai jis kalba.

6 Kai jis įsakė drobiniais apsirengusiam vyrui, tardamas: „Paimk ugnies iš po ratų, esančių po kerubais“, – vyras įėjo ir atsistojo šalia rato. 7 Vienas kerubas ištiesė savo ranką į ugnį, esančią tarp kerubų, jos šiek tiek paėmė ir įdėjo drobiniais apsirengusiajam į saują. Priėmęs ugnį, jis išėjo. 8 Po kerubų sparnais dūlavo žmogaus rankos pavidalas.

9 Žiūrėjau, ir štai rieda keturi ratai prie kerubų, – po vieną ratą prie kiekvieno kerubo, – ratų išvaizda buvo kaip chrizolito akmens. 10 Visi keturi buvo panašūs, tartum ratas būtų buvęs viduje rato. 11 Pasijudinę riedėti, jie riedėdavo bet kuria iš keturių krypčių, riedėdami nesigręžiodavo. Visi riedėdavo į vietą, į kurią buvo atsukta galva, riedėdami nesigręžiodavo. 12 Ir visas jų kūnas, ir jų nugaros, ir jų rankos, ir jų sparnai, ir jų ratai buvo pilni akių. Ratai jų – visų keturių – buvo pilni akių visur aplinkui. 13 Man girdint, ratai buvo pavadinti sūkuriu. 14 Kiekvienas turėjo keturis veidus: pirmasis veidas buvo kerubo veidas, antrasis buvo žmogaus veidas, trečiasis – liūto veidas ir ketvirtasis – erelio veidas.

15 Kerubai pakilo. Tai buvo gyvūnai, kuriuos buvau matęs prie Kebaro upės! 16 Kerubams pajudėjus į priekį, riedėdavo ir ratai greta jų; kai kerubai pakeldavo sparnus, kad pakiltų nuo žemės, ratai greta jų nepakeisdavo krypties. 17 Aniems sustojus, sustodavo ir jie, ir aniems pakilus, pakildavo ir jie, nes juose buvo gyvūnų dvasia.

18 VIEŠPATIES šlovė nuėjo nuo Namų slenksčio ir sustojo viršum kerubų. 19 Kerubai pakėlė sparnus ir pakilo nuo žemės mano akyse, išeidami kartu su ratais. Jie sustojo prie VIEŠPATIES Namų rytinių vartų angos, – viršum jų buvo Izraelio Dievo šlovė. 20 Jie buvo tie patys gyvūnai, kuriuos buvau matęs po Izraelio Dievu prie Kebaro upės, ir supratau, kad jie buvo kerubai. 21 Kiekvienas turėjo keturis veidus, kiekvienas turėjo keturis sparnus, o po jų sparnais buvo žmogaus rankų pavidalai. 22 Ir jų veidų išvaizda buvo tokia pat, kaip anų veidų, kuriuos buvau matęs prie Kebaro upės. Ir ėjo jie, kiekvienas jų, tiesiai į priekį.

  
Išnašos:
1Ez 10,2: Žarijos sūkurio, hebrajiškai galgal, viduje po Dievo sostu yra dieviško Artumo ženklas (žr. Ez 28,14; Ps 18,13) ir vaizdžiai skelbia teismą Jeruzalės miestui.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ezekielio knygaSkyrius: 10