BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 13 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Esteros knygaSkyrius: 15(F)

 Esteros knyga
  
 E. UŽBAIGA
  
 Mordekajo sapnas išsipildo
  
Est 15(F)

1 „Tai yra Dievo darbas, – tarė Mordekajis, – 2 aš prisimenu sapną, kurį susapnavau kaip tik apie šiuos dalykus. Niekas iš jo neliko neišsipildę – 3 šaltinis, kuris tapo upe, šviesa ir saulė, galingas potvynis.

Upė yra Estera, kurią vedė karalius ir padarė karaliene.

4 Du slibinai – tai aš ir Hamanas.

5 Tautos yra žmonės, susibūrę sunaikinti žydų vardą.

6 O mano tauta – tai Izraelis, kuris šaukėsi Dievo ir buvo išgelbėtas.

Taip VIEŠPATS išgelbėjo savo tautą ir apsaugojo mus nuo visų šių nelaimių. Dievas padarė didelių ženklų ir nuostabių darbų, kokių nėra įvykę tautoms. 7 Tam tikslui jis parengė du burtus:[i1] vieną Dievo tautai, o antrą visoms kitoms tautoms. 8 Tie du burtai išsipildė paskirtą valandą, metą ir dieną Dievo akivaizdoje bei visose tautose. 9 Dievas atsiminė savo tautą ir apgynė savo paveldą.

10 [i2]Nuo šiol tad tos dienos bus švenčiamos Adaro mėnesio keturioliktąją ir penkioliktąją dieną, susirenkant džiaugsmo ir linksmybės sueigai Dievo akivaizdoje per visas kartas jo tautoje – Izraelyje“.

  
Išnašos:
1Est 15,7: ... parengė du burtus: šiame graikiškosios Esteros knygos skaitinyje Dievas parengia du burtus nuspręsti dviem likimams – Izraelio ir tautų. Graikiškojo pasakojimo pobūdis yra labiau religinis. Pasak Est 3,5 hebrajiškojo teksto, šventė vadinama Purimų vardu, nes Hamanas metė burtus nuspręsti žydų sunaikinimo dienai.
2Est 15,10: Graikiškoji Esteros knyga turi tokį prierašą: ketvirtaisiais Ptolemėjo ir Kleopatros valdymo metais Dositėjas, kuris, sakoma, buvo kunigas ir levitas, su sūnumi Ptolemėju atnešė šį Purimų laišką, sakydami, kad jis yra autentiškas ir kad Ptolemėjo sūnus Lysimachas, iš Jeruzalės bendruomenės, buvo jį išvertęs. Data, minima šiame prieraše, turbūt yra 78-77 m. prieš Kristų, Ptolemėjo XII ir Kleopatros V valdymo metais.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Esteros knygaSkyrius: 15(F)