BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Esteros knygaSkyrius: 0(A)

 Esteros knyga
  
 A. ĮVADAS
  
Est 0(A)

Mordekajo sapnas

1 Antraisiais karaliaus Ahasuero[i1] Didžiojo metais, Nisano pirmąją dieną, Mordekajis,[i2] Kišo sūnaus Šimejo sūnaus Jairo sūnus, iš Benjamino giminės, sapnavo sapną. 2 Mordekajis buvo žydas, gyvenąs Sūsos mieste, įžymus vyras, tarnaująs karaliaus dvare. 3 Jis buvo kilęs iš belaisvių, kuriuos Babilono karalius Nebukadnezaras buvo paėmęs iš Jeruzalės drauge su Judo karaliumi Jekoniju.

4 Šis buvo jo sapnas.[i3] Šauksmai ir sąmyšis, perkūnija ir žemės drebėjimas – suirutė žemėje! 5 Du galingi slibinai atžygiavo, abu pasiruošę kovai, jie sušuko galingu riksmu. 6 Jiems šaukiant, visos tautos pasiruoš mūšiui kovoti su teisiųjų tauta. 7 Žemėje diena tamsos ir niūrumo, skausmo ir kančios, priespaudos ir baisios suirutės! 8 Visa teisioji tauta buvo apimta nerimo, drebėjo iš baimės, laukdama ateinančių baisybių ir rengdamasi mirti, šaukėsi Dievo. 9 Bet iš jų šaukimosi tartum iš šaltinio prasiveržė galinga upė, tikras potvynis! 10 Užtekėjo šviesa ir saulė; nuolankieji buvo išaukštinti, išdidieji praryti.

11 Susapnavęs tą sapną ir pamatęs, ką Dievas nori daryti, Mordekajis atsibudo. Visa tai paėmęs giliai į širdį, jis norėjo suprasti visas jo smulkmenas ir kiaurą dieną suko galvą.

Sąmokslas prieš karalių

12 Mordekajis snūduriavo rūmuose su Gabata ir Tara, dviem karaliaus eunuchais, esančiais rūmų sargyboje. 13 Jis nugirdo jų svarstymus ir, pasidomėjęs apie jų šneką, sužinojo, kad jiedu rengiasi nužudyti karalių Ahasuerą. Jis tad dėl jų įspėjo karalių. 14 Karalius anuos du eunuchus ištardė, ir prisipažinę abu buvo nubausti mirtimi. 15 Tada karalius įsirašė tuos dalykus į savo atžymų knygą, ir Mordekajis juos nusirašė. 16 Be to, karalius paskyrė Mordekajį į tarnybą karaliaus dvare ir atsilygino jam dovanomis.[i4]

17 Betgi Hamedato sūnus Hamanas, Agagitas,[i5] kuris buvo įgijęs didelę karaliaus malonę, norėjo pakenkti Mordekajui ir jo tautai, keršydamas už anuos du karaliaus eunuchus.

  
Išnašos:
1Est 0,1: ... Ahasuer{as} ... : Kserksas I (485-464 m. prieš Kristų).
2Est 0,1: ... Mordekajis: babiloniškas vardas, siejamas su dievu Marduku. Mordekajo genealogijos tikslas priminti skaitytojui tautos priešiškumą Izraelio priešui (žr. 1 Sam 15,7-9). Saulius, kurio tėvas buvo Kišas, iš Benjamino giminės, nugalėjo Agagą Amalekitą. A,17 tekste Hamanas yra vadinamas Hamedato Agagito sūnumi.
3Est 0,4: Sapnas aiškinamas Est F,1-6 skaitinyje.
4Est 0,16: ... atsilygino jam dovanomis: tai įvyko vėliau. Žr. įvykių seką hebrajiškajame Esteros knygos tekste – 2,22-23; 6,3.
5Est 0,17: ... Hamanas, Agagitas: priešinosi Mordekajui Benjaminaičiui, kurį Mordekajis nugalėjo (žr. Est 9,9-10), lygiai kaip karalių Agagą, Amalekitą, kadaise buvo nugalėjęs Mordekajo protėvis karalius Saulius (žr. 1 Sam 15,7-23).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Esteros knygaSkyrius: 0(A)