BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Danielio knygaSkyrius: 12

 Danielio knyga
  
 Pabaigos metas
  
Dan 12

1 Anuo metu pasirodys Michaelis, galingasis didžiūnas, tavo tautos sargas. Užeis metas tokių vargų, kokių dar nėra niekad buvę nuo to laiko, kai atsirado tautos. Bet anuo metu tavo tauta bus išgelbėta, – visi, kurie tik yra rasti įrašyti knygoje.[i1] 2 Daugelis miegančiųjų žemės dulkėse atsibus[i2] – kai kurie amžinajam gyvenimui, kiti gėdai ir amžinajai negarbei. 3 Išmintingieji švytės dangaus skliauto spindesiu, o vedusieji daugelį į teisumą bus tarsi žvaigždės per amžių amžius. 4 O tu, Danieli, laikyk paslaptyje šiuos žodžius ir užantspauduok knygą iki pabaigos meto. Daugelis bus pasiklydę, ir nedorumas vis labiau paplis“.

5 Tuomet aš, Danielis, žiūriu ir matau: stovi du kiti vyrai, vienas ant šito upės kranto, o antras ant kito. 6 Vienas jų tarė vyrui, vilkinčiam drobiniais ir stovinčiam ant upės vandenų: „Kaip ilgai iki šių nuostabiųjų dalykų pabaigos?“ 7 Drobiniais vilkintis vyras, stovintis ant upės vandenų, pakėlė į dangų savo dešinę ir kairę. Aš girdėjau jį prisiekiant amžinai Gyvuoju, kad tai tęsis vieną laiką, du laikus ir pusę laiko[i3] ir kad visi šie dalykai bus įvykdyti, kai pasibaigs šventosios tautos galios naikinimas. 8 Aš tai girdėjau, bet negalėjau suprasti. Todėl paklausiau: „Mano viešpatie, koks bus šių dalykų galas?“ – 9 „Eik savo keliu, Danieli, – atsakė, – nes šie žodžiai turi likti paslaptyje ir užantspauduoti ligi pabaigos meto. 10 Daugelis bus išgryninti, padaryti švarūs ir išmėginti ugnyje, tačiau nedorėliai ir toliau nedorai elgsis. Nė vienas nedorėlių to nesupras, tačiau išmintingieji supras. 11 Nuo to meto, kai buvo nutraukta kasdienė deginamoji auka ir pastatyta klaikioji pabaisa, bus tūkstantis du šimtai devyniasdešimt dienų. 12 Palaimintas žmogus, kuris lauks ir ištvers tūkstantį tris šimtus trisdešimt penkias dienas! 13 O tu eik savo keliu iki pabaigos ir ilsėkis! Prisikelsi savo atpildui dienų pabaigoje“.

  
Išnašos:
1Dan 12,1: ... rasti įrašyti knygoje: Gyvenimo knyga arba Gyvųjų knyga. Žr.Iš 32,32-33; Ps 69,29; 139,16; Iz 4,3; Lk 10,20; Apr 20,12; taip pat Dan 7,10.
2Dan 12,2: Žuvusieji persekiojimo metu atsibus, t. y. prisikels (žr. Dan 11,33-35) ir gyvens amžinai. Nedorėlių prisikėlimas šiame tekste, kaip ir vėlesniame krikščionių mokyme (žr. Jn 5,28-29), numanomas.
3Dan 12,7: ... vieną laiką, du laikus ir pusę laiko: vienus metus, dvejus metus ir pusę metų, t. y. po trejų su puse metų. Žr. Dan 7,25 paaiškinimą. Autoriaus perspektyva yra Antiocho IV Epifano galas, o po jo – Visatos pilnatvė.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Danielio knygaSkyrius: 12