BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 09 28 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Apreiškimas JonuiSkyrius: 7

 Apreiškimas Jonui
  
Apr 7

Išrinktųjų šlovė danguje

9 Paskui regėjau: štai milžiniška minia, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Visi stovėjo priešais sostą ir Avinėlį, apsisiautę baltais apsiaustais, su palmių šakomis rankose. 14 Aš jam atsakiau: ,,Mano viešpatie, tu žinai“. Jis man tarė: „Jie atėjo iš didžio sielvarto. Jie išplovė savo apsiaustus ir juos išbaltino Avinėlio krauju.[i2]

15 Todėl jie stovi prieš Dievo sostą

ir tarnauja jam dieną naktį jo šventovėje,

o Sėdintysis soste išskleis ant jų padangtę.

16 [i3]Jie nebealks, nebetrokš,

nebekepins jų saulė nei jokia kaitra.

17 Nes Avinėlis, kuris stovi prieš sostą, juos ganys ir vedžios

prie gyvybės vandens šaltinių,

ir Dievas nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių“.

  
Išnašos:
1Apr 7,12: Plg. 1 Kr 29,10-11.
2Apr 7,14: Kankiniai pasiekė pergalę Kristaus atpirkimo dėka.
3Apr 7,16-7,17: Plg. Iz 4,5-6; 24,4-5; 49,10.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apreiškimas JonuiSkyrius: 7