BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2020 06 05 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Apreiškimas JonuiSkyrius: 5

 Apreiškimas Jonui
  
Apr 5

6 Aš išvydau sosto ir keturių būtybių bei vyresniųjų viduryje[i2] Avinėlį. Jis buvo tarytum užmuštas ir turėjo septynis ragus ir septynias akis, kurios yra Dievo dvasios, siųstos į visą žemę. 7 Jis priėjo ir paėmė knygą iš soste Sėdinčiojo dešinės. 8 Kai jis paėmė knygą, keturios būtybės ir dvidešimt keturi vyresnieji parpuolė prieš Avinėlį, kiekvienas laikydamas rankose arfą ir aukso indus,smilkalų, – o tai buvo šventųjų maldos. 9 Jie giedojo naują giesmę, skelbdami:

„Vertas esi paimti knygą

ir atverti jos antspaudus, nes buvai užmuštas

ir nupirkai Dievui savo krauju žmones

iš visų genčių, kalbų, tautų ir giminių. 10 Iš jų tu padarei mūsų Dievui karalystę bei kunigus,

ir jie viešpataus žemėje“.

  
Išnašos:
1Apr 5,1-5,5: Plg.Iz 29,11; 11,1-10; Pr 49,9. – Liūtas iš Dovydo giminės ir t. t. – Mesijas.
2Apr 5,6: Viduryje: tarp keturių būtybių būrelio aplink sostą ir platesnio vyresniųjų būrio. – Avinėlis – Kristus, pasiaukojęs už žmoniją.
3Apr 5,11: Miriadas – 10 000; miriadų miriadai – nesuskaitoma daugybė.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apreiškimas JonuiSkyrius: 5