BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Apreiškimas JonuiSkyrius: 5

 Apreiškimas Jonui
  
Apr 5

11 Aš regėjau ir girdėjau balsus daugybės angelų aplinkui sostą, būtybes ir vyresniuosius; jų skaičius buvo miriadų miriadai[i3] ir tūkstančių tūkstančiai. 12 Jie skelbė skambiu balsu:

„Vertas Avinėlis, kuris buvo užmuštas,

imti valdžią ir turtus, ir išmintį,

ir galybę, ir pagarbą, ir šlovę, ir gyrių!“

13 Ir girdėjau, kaip visi kūriniai, esantys danguje, žemėje, po žeme ir jūroje, ir visa, kas juose yra, skelbė:

„Sėdinčiajam soste ir Avinėliui

tebūnie gyrius ir pagarba, ir šlovė,

ir valdžia per amžių amžius!“

14 Keturios būtybės kartojo: „Amen!“, o vyresnieji puolė ant žemės, reikšdami pagarbą.

  
Išnašos:
1Apr 5,1-5,5: Plg.Iz 29,11; 11,1-10; Pr 49,9. – Liūtas iš Dovydo giminės ir t. t. – Mesijas.
2Apr 5,6: Viduryje: tarp keturių būtybių būrelio aplink sostą ir platesnio vyresniųjų būrio. – Avinėlis – Kristus, pasiaukojęs už žmoniją.
3Apr 5,11: Miriadas – 10 000; miriadų miriadai – nesuskaitoma daugybė.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apreiškimas JonuiSkyrius: 5