BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Apreiškimas JonuiSkyrius: 22

 Apreiškimas Jonui
  
Apr 22

12 Štai aš veikiai ateinu, atsinešdamas atlygį, ir kiekvienam atmokėsiu pagal jo darbus. 13 Aš esu Alfa ir Omega, Pirmasis ir Paskutinysis, Pradžia ir Pabaiga. 14 Palaiminti, kurie išsiplauna savo drabužius, kad įgytų teisę į gyvybės medį ir galėtų įžengti pro vartus į miestą.

KNYGOS PABAIGA

16 „Aš, Jėzus, pasiunčiau savo angelą jums tai paliudyti apie bendrijas. Aš esu Dovydo atžala ir palikuonis, žėrinti aušrinė žvaigždė!“

17 Ir Dvasia,[i5] ir sužadėtinė kviečia: „Ateik!“ Ir kas girdi, teatsiliepia: „Ateik!“ Ir kas trokšta, teateina, ir kas nori, tesisemia dovanai gyvybės vandens.

20 Tas, kuris šitai liudija, sako: „Taip, aš veikiai ateinu!“ Amen. Ateik, Viešpatie Jėzau![i6]

  
Išnašos:
1Apr 22,1: Plg. Ez 47,1-12; Zch 14,8; Jl 4,18; Pr 2,9. Upę galima suprasti kaip Šventosios Dvasios simbolį – Šventoji Dvasia yra antgamtinės gyvybės teikėja.
2Apr 22,2: Gyvybės medis tarp upės atšakų primena rojaus aprašymą, ypač Pr 2,10. Drauge čia atšaukiamas draudimas grįžti į rojaus palaimą, paskelbtas Pr 3,22-24. Tarp upės atšakų – pažodžiui galima versti ir taip: vienoje bei kitoje upės pusėje auga gyvybės medis.
3Apr 22,5-22,6: Plg. Dan 2,28; 8,26; 7,18.27.
4Apr 22,15: Šunys – iškrypėliai.
5Apr 22,17: Dvasia – Šventoji Dvasia; sužadėtinė – Bažnyčia. Apie bendrijas – galima versti ir bendrijose.
6Apr 22,20: Ateik, Viešpatie Jėzau! – liturginis pirmųjų krikščionių šūkis (Maranata – žr. 1 Kor 16,22 paaišk.).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apreiškimas JonuiSkyrius: 22