BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 20 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Apreiškimas JonuiSkyrius: 22

 Apreiškimas Jonui
  
Apr 22

1 Angelas parodė man gyvybės vandens upę, tvaskančią tarsi krištolas, ištekančią nuo Dievo ir Avinėlio sosto.[i1] 2 [i2]Aikštės viduryje, tarp upės atšakų, auga gyvybės medis, duodantis dvylika derlių, kiekvieną mėnesį vedantis vaisių, o to medžio lapai tinka tautoms gydyti. 3 Nieko prakeiktino nebebus. Mieste stovės Dievo ir Avinėlio sostas, ir Dievo tarnai garbins jį. 4 Jie regės jo veidą, ir jų kaktose bus jo vardas. 5 [i3]Nakties nebebus, jiems nereikės nei žiburio, nei saulės šviesos, nes Viešpats Dievas jiems švies, ir jie viešpataus per amžių amžius.

6 Tuomet jis man pasakė: „Šie žodžiai patikimi ir tikri. Viešpats, pranašų dvasių Dievas, atsiuntė savo angelą parodyti savo tarnams, kas turi įvykti netrukus. 7 Štai aš veikiai ateinu! Palaimintas, kas laikosi šios knygos pranašystės žodžių!“

  
Išnašos:
1Apr 22,1: Plg. Ez 47,1-12; Zch 14,8; Jl 4,18; Pr 2,9. Upę galima suprasti kaip Šventosios Dvasios simbolį – Šventoji Dvasia yra antgamtinės gyvybės teikėja.
2Apr 22,2: Gyvybės medis tarp upės atšakų primena rojaus aprašymą, ypač Pr 2,10. Drauge čia atšaukiamas draudimas grįžti į rojaus palaimą, paskelbtas Pr 3,22-24. Tarp upės atšakų – pažodžiui galima versti ir taip: vienoje bei kitoje upės pusėje auga gyvybės medis.
3Apr 22,5-22,6: Plg. Dan 2,28; 8,26; 7,18.27.
4Apr 22,15: Šunys – iškrypėliai.
5Apr 22,17: Dvasia – Šventoji Dvasia; sužadėtinė – Bažnyčia. Apie bendrijas – galima versti ir bendrijose.
6Apr 22,20: Ateik, Viešpatie Jėzau! – liturginis pirmųjų krikščionių šūkis (Maranata – žr. 1 Kor 16,22 paaišk.).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apreiškimas JonuiSkyrius: 22