BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 29 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Apreiškimas JonuiSkyrius: 20

 Apreiškimas Jonui
  
Apr 20

Pasaulio teismas

11 Paskui aš pamačiau didelį baltą sostą ir jame Sėdintįjį, nuo kurio veido pabėgo žemė ir dangus, ir nebeliko jiems vietos. 12 Ir pamačiau numirusius, didelius ir mažus, stovinčius priešais sostą. Ir buvo atskleistos knygos, buvo atversta dar viena, būtent gyvenimo knyga. Mirusieji buvo teisiami iš užrašų knygose, pagal jų darbus. 13 Jūra atidavė savo numirėlius, o mirtis ir mirusiųjų pasaulis atidavė savuosius. Ir kiekvienas buvo teisiamas pagal darbus. 14 Pati mirtis ir mirusiųjų pasaulis buvo įmesti į ugnies ežerą. Tai yra antroji mirtis – ugnies ežeras.[i6] 15 Kas tik nebuvo rastas įrašytas gyvenimo knygoje, tas buvo įmestas į ugnies ežerą.

  
Išnašos:
1Apr 20,2: Kalbama apie piktosios dvasios veikimo apribojimą. 1000 metų – suprastina ne matematiškai.
2Apr 20,4: Čia kalbama apie ištikimuosius Jėzaus mokslo brangintojus. Deja, šioje vietoje tekstas sužalotas. Jis turėtų prasidėti tolesniu sakiniu (Taip pat aš regėjau sielas tų ...), o 4 eil. pradžia (Aš pamačiau sostus ...) nukeltina tarp 11 ir 12 eil.
3Apr 20,7: Kalbama apie piktosios dvasios veikimo apribojimą. 1000 metų – suprastina ne matematiškai.
4Apr 20,8: Plg. Ez 38 ir 39. Gogo ir Magogo vardai žymi Dievo priešus.
5Apr 20,10: Kalbama apie pragarą.
6Apr 20,14: Teisiesiems prisikėlus, baigsis mirties valdžia, atsiradusi per nuodėmę.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apreiškimas JonuiSkyrius: 20