BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 13 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Apreiškimas JonuiSkyrius: 2

 Apreiškimas Jonui
  
Apr 2

6 Savo naudai tu turi, kad nekenti nikolaitų[i1] darbų, kurių ir aš nekenčiu!'

  
Išnašos:
1Apr 2,6: Nikolaitai – kažkokia pirmųjų krikščionių sekta. Kai kurie aiškintojai juos sieja su diakonu Mikalojumi (žr. Apd 6,5). Atrodo, apie juos, kaip netikrus apaštalus, kalbama ir 2 Kor 11,3-4. 12-15.
2Apr 2,13: Kur šėtono sostas: Pergamo mieste buvo aukuras sudievintam Romos imperatoriui. Nūdien šį aukurą galima matyti Berlyno muziejuje.
3Apr 2,17: Baltu akmenėliu teisme būdavo balsuojama už išteisinimą, juodu – už pasmerkimą.
4Apr 2,20: Jezabelė – simbolinis nedoros moters vardas (plg. 1 Kar 16,31; 2 Kar 9,22). Čia jis reiškia nikolaitų sektos neva pranašę, kuri klaidino Tiatyrų krikščionis.
5Apr 2,23: Širdis – originale hebraiškas posakis inkstus ir širdis.
6Apr 2,26: ir kit.: Sakinių nesklandumai paaiškinami tuo, kad autorius vartoja gausiai citatų, daugiausia iš ST pranašų knygų.
7Apr 2,28: Aušros žvaigždė žydams simbolizavo galybę ir valdžią.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apreiškimas JonuiSkyrius: 2