BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Amoso knygaSkyrius: 8

 Amoso knyga
  
Am 8

Vaisių krepšio regėjimas

1 Viešpats DIEVAS parodė man tokį dalyką. Žiūriu, vasarinių vaisių krepšys. 2 Jis paklausė: „Ką matai, Amosai?“ Atsakiau: „Vasarinių[i1] vaisių krepšį“.

Tuomet VIEŠPATS tarė man:

„Galas[i2] atėjo Izraeliui, mano tautai,

nebeatleisiu jiems niekad daugiau.

3 Tą dieną

šventyklos giesmės virs raudomis, –

tai Viešpaties DIEVO žodis, –

visur bus aibė išmėtytų lavonų.

Ša! Tylos!“

Apie gobšumą

4 Išgirskite tai jūs, kurie mindote beturtį

ir žudote krašto vargšus!

5 „Kada gi pasibaigs jaunatis, – klausiate,

kad galėtume parduoti grūdus,

ir šabas,

kad galėtume nešti į turgų kviečius?

Efą[i3] sumažinsime, šekelį padidinsime

ir svarstykles nutaisysime apgavystei!

6 Pirksime vargšus už sidabrą,

beturtį už sandalų porą

ir parduosime net kviečių pasturlakus!“

7 VIEŠPATS prisiekė Jokūbo puikybe[i4]:

tikrai niekad nepamiršiu nė vieno jų darbų!

8 Argi nesudrebės dėl to žemė,

ar neliūdės visa, kas joje gyvena?

Argi ji visa nepakils kaip Nilas, –

nepatvins ir neatslūgs kaip Egipto Nilas?[i5]

9 Tą dieną, – tai Viešpaties DIEVO žodis, –

padarysiu, kad saulė nusileistų vidurdienį,

ir apsiausiu žemę tamsa dienos metu.

10 Paversiu jūsų iškilmes gedulu

ir visas jūsų giesmes raudomis.

Apvilksiu visų strėnas ašutine

ir plikai nuskusiu visų galvas.

Padarysiu ją tarsi gedulą dėl vienintelio sūnaus

ir jos pabaigą tarsi karčią dieną.

11 Tikrai ateina dienos, –

tai Viešpaties DIEVO žodis, –

kai nusiųsiu badą į kraštą.

Ne duonos badą ar vandens troškimą,

bet Dievo žodžių badą.

12 Tuomet žmonės keliaus nuo jūros lig jūros,

nuo šiaurės lig rytų, skubės šen ir ten,

ieškodami VIEŠPATIES žodžio,

bet jo nesuras.

13 Tą dieną alps nuo troškulio

gražios mergaitės ir vaikinai.

14 [i6]O tie, kurie prisiekia Samarijos stabu Ašima

ir sako: „Danai, kaip gyvas tavo dievas!“

ar: „Kaip gyvas kelias į Beer-Šebą!“ –

visi kris ir niekad neprisikels.

  
Išnašos:
1Am 8,2: Vasara, hebrajiškai qajiz, ir galas, hebrajiškai qez
2Am 8,2: Vasara, hebrajiškai qajiz, ir galas, hebrajiškai qez
3Am 8,5: Efa: saikas, maždaug 39,3 1.
4Am 8,7: ... Jokūbo puikybe: Dievas, kuris yra tikroji Jokūbo puikybė.
5Am 8,8: Vaizdas, kurio ištaka yra metinis Nilo upės potvynis.
6Am 8,14: Danas ir Beer-Šeba, miestai ant šiaurinės ir pietinės krašto ribos, kur Dievas buvo garbinamas stabmeldiškomis apeigomis.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Amoso knygaSkyrius: 8