BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Amoso knygaSkyrius: 5

 Amoso knyga
  
Am 5

Trečiasis žodis

1 Klausykitės šito žodžio, kurį užgiedu jums kaip raudą, Izraelio namai:

2 – Žuvo, daugiau nebeatsikels

mergelė Izraelio tauta, –

parblokšta savo žemėje.

Nėra kas ją pakeltų.

3 Nes taip kalbėjo Viešpats DIEVAS:

– Miestas, kuris išsiųsdavo tūkstantį,

pasiliks su šimtu,

o tas, kuris išsiųsdavo šimtą,

pasiliks su dešimčia Izraelio namuose.

4 Nes taip kalbėjo VIEŠPATS Izraelio namams:

– Ieškokite manęs ir būkite gyvi!

5 Bet neieškokite Bet-Elio,

neikite į Gilgalą

ir nekeliaukite į Beer-Šebą,

nes Gilgalas tikrai bus išvarytas į tremtį,

o Bet-Elis pavirs nieku.

6 Ieškokite VIEŠPATIES ir būkite gyvi,

kad jis neateitų prieš Juozapo namus kaip ugnis

ir, nesant kam gesinti, nesurytų Bet-Elio.

Pirmoji nelaimė

7 Vargas jums, paverčiantiems teisingumą metėlėmis

ir žemėn metantiems teisumą!

8 Tas, kuris padarė Sietyną ir Orioną,

paverčia mirtiną tamsą rytmečiu,

pakeičia dieną naktimi,

pasišaukia jūros vandenis

ir išlieja juos ant žemės veido, –

jo vardas yra VIEŠPATS!

9 Žaibuoja sunaikinimu galiūnams, –

sunaikinimas užklumpa tvirtovę.

10 Nekenčiama to, kuris sudraudžia vartuose,[i1]

ir bjaurimasi tuo, kuris sako tiesą.

11 Todėl, kad trypėte vargšą

ir plėšėte iš jo mokesčius už grūdus,

nors pasistatėte namus iš tašytų akmenų,

bet juose negyvensite,

nors užsiveisėte rinktinius vynuogynus,

bet jų vyno negersite.

12 Nes žinau, kokia aibė jūsų nusikaltimų

ir kaip sunkios jūsų nuodėmės, –

engiate teisiuosius, imate kyšius,

nustumiate į šalį pavargėlius vartuose!

13 Užtat tokiu metu protingas žmogus tylės,

nes tai yra blogas metas.

14 Ieškokite gero, o ne pikto,

kad būtumėte gyvi.

Tuomet, kaip sakėte, bus su jumis

VIEŠPATS, Galybių Dievas.

15 Nekęskite pikto ir mylėkite gera;

įgyvendinkite vartuose teisingumą.

Galbūt VIEŠPATS, Galybių Dievas,

bus gailestingas Juozapo likučiui.

16 Todėl taip kalbėjo VIEŠPATS,

Galybių DIEVAS, mano Viešpats:

– Per visas aikštes sklis raudojimas,

visose gatvėse skambės žodžiai: „Vargas! Vargas!“

Žemdirbys bus šaukiamas gedėti

ir aimanuotojai raudoti.

17 Visuose vynuogynuose bus vienos raudos,

nes aš pereisiu tarp jūsų, –

kalbėjo VIEŠPATS.

Antroji nelaimė

18 Vargas laukiantiems VIEŠPATIES dienos![i2]

Kodėl jūs laukiate VIEŠPATIES dienos?

Ji – tamsybė, o ne šviesa!

19 Tarsi kas nors bėgtų nuo liūto,

o užšoktų ant meškos

ar pareitų namo, ranka atsiremtų sienos,

ir būtų įgeltas gyvatės.

20 Argi nebus VIEŠPATIES diena tamsybė,

o ne šviesa, –

tamsi naktis be jokios prošvaistės?

21 [i3]Neapkenčiu, bjauriuosi jūsų šventėmis,

nerandu jokio malonumo jūsų iškilmėse.

22 Nors jūs ir atnašaujate man

deginamąsias aukas ir grūdų atnašas,

jų nepriimsiu;

į jūsų peniukšlių galvijų susitaikymo atnašas

nė nepažvelgsiu.

23 Nešdinkitės nuo manęs su savo giesmių triukšmu, –

neklausau jūsų arfų skambesio!

24 Tevilnija teisingumas lyg upės srovė,

o teisumas tarsi tekanti upė.

25 [i4]Ar davėte man kruvinas aukas ir grūdų atnašas per anuos keturiasdešimt metų dykumoje, Izraelio namai? 26 Išsinešite savo karalių Sakutą[i5] ir Keivaną[i6], savo dievo žvaigždę – stabus, kuriuos sau pasidarėte. 27 Išvarysiu jus į tremtį anapus Damasko, – kalbėjo VIEŠPATS, kurio vardas yra Galybių Dievas.

  
Išnašos:
1Am 5,10: ... vartuose: miesto vartai buvo teismo salė izraeliečių visuomenėje. Žr. Rut 4,1-12; Ps 127,5.
2Am 5,18: ... Viešpaties dienos: techniškas posakis, kuriuo jau žiloje žydų senovėje buvo ženklinamas ypatingas Dievo įėjimas į žmogaus gyvenimą – buitį. Viešpaties diena apreikšdavo Dievo galybės ir teisingumo pergalę jo tautos gyvenime. Šiame tekste Viešpaties diena turi visiškai naują prasmę: Viešpaties diena yra bausmės diena nusidėjėliams. Babilonijos tremties metu Viešpaties diena buvo vartojama ženklinti metui, kada Dievas nubaus Izraelio priešus ir atkurs savo tautą (žr. Jer 50,27; Ez 30,3-9). O dar vėliau Viešpaties diena ženklino Paskutinio teismo dieną, kada Dievas atlygins geriesiems ir nubaus nedorėlius (žr. Mal 3,19-21; Jl 2,1-3; Sof 1,14-18).
3Am 5,21-5,27: Viešpats nepasmerkia apeigų pamaldose, bet smerkia kultą, kurio išorinės apeigos ir iškilmė nesiderina su vidine dorove ir teisingumu. Izraeliečiai klydo garbindami savo Sandoros Viešpatį, kaip jų kaimyninės tautos kad garbino Baalą ar Chemošą – savo dievus, tikėdami, kad už tikslų apeigų atlikimą, be jokio ryšio su dorove ir teisingumu, jie apgins juos nuo priešų.
4Am 5,25: Amosas, kaip Ozėjas ir Jeremijas, dykumos laikotarpį laikė idealiu laikotarpiu. Tuomet per keturiasdešimt metų paprastą Dievo garbinimą lydėjo doras gyvenimas, tuo tarpu Amoso laikais šaunios apeigos Izraelio šventyklose nevedė žmonių į teisingumą.
5Am 5,26: ... Sakutą ... Keivaną ... dievo žvaigždę: užuomina į asirų dievus – Sakutą, karo ir šviesos dievą, ir Keivaną, Saturno planetą. Šitie dievai nėra pajėgūs išgelbėti žmones nuo tremties.
6Am 5,26: ... Sakutą ... Keivaną ... dievo žvaigždę: užuomina į asirų dievus – Sakutą, karo ir šviesos dievą, ir Keivaną, Saturno planetą. Šitie dievai nėra pajėgūs išgelbėti žmones nuo tremties.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Amoso knygaSkyrius: 5