BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Amoso knygaSkyrius: 3

 Amoso knyga
  
 B. ŽODŽIAI IR NELAIMĖS IZRAELIUI
  
 Pirmasis žodis
  
Am 3

1 Klausykitės žodžio, kurį VIEŠPATS ištarė jums, izraeliečiai, visai šeimai, kurią išvedžiau iš Egipto žemės:

2 [i1]– Tik jus tepažinau iš visų žemės šeimų,

todėl nubausiu jus už visas jūsų kaltes.

3 Argi du eina kartu,

jei nėra susitarę?

4 Argi riaumoja liūtas miške,

kai jis neturi grobio?

Argi liūtukas suurzgia iš savo guolio,

jei jis neturi ko nors sugavęs?

5 Argi įkrinta paukštis į spąstus ant žemės,

kai ten nėra jam jauko?

Argi pašoka spąstai nuo žemės,

nieko nepagaudami?

6 Kai nuaidi rago gausmas mieste,

argi žmonės neišsigąsta?

Kai ištinka miestą nelaimė,

argi ne VIEŠPATIES tai darbas?[i2]

7 Tikrai, Viešpats DIEVAS nedaro nieko,

pirma neapreiškęs savo užmojo

saviesiems tarnams – pranašams.

8 Liūtas suriaumojo,

kas nebijos?

Viešpats Dievas kalbėjo,

kas atsisakys pranašauti?

9 [i3]Paskelbkite tvirtovėms Ašdode

ir tvirtovėms Egipto žemėje ir sakykite:

„Rinkitės ant kalno, vardu Samarija,

ir pamatysite, kokie baisūs joje sąmyšiai

ir kokia baisi priespauda jos viduje“.

10 Neišmano, kaip daryti, kas teisinga, –

tai VIEŠPATIES žodis, –

tie, kurie telkia smurtą ir plėšikavimą

savo tvirtovėse.

11 Todėl taip kalbėjo Viešpats DIEVAS:

– Priešas apsups kraštą,

palauš tavo gynybą,

ir bus išplėštos tavo tvirtovės.

12 Taip kalbėjo VIEŠPATS. Kaip kerdžius išgelbsti iš liūto nasrų porą kojų ar ausies gabalą, taip bus išgelbėti Samarijoje gyvenantys Izraelio žmonės, nešini guolio kampu ar lovos dalimi.

13 Klausykitės ir skelbkite Jokūbo namams, –

tai žodis Viešpaties DIEVO, Galybių Dievo:

14 – Tą dieną, kai bausiu Izraelį už jo nusižengimus,

nubausiu Bet-Elio aukurus, –

aukuro ragai bus nukirsti

ir nukris žemėn.

15 Nuversiu žiemos rūmus

drauge su vasaros rūmais.

Dramblio kaulo namai bus nugriauti,

didingieji namai[i4] bus sunaikinti, –

tai VIEŠPATIES žodis.

  
Išnašos:
1Am 3,2: Dievas, išsirinkdamas Izraelį būti jo tauta, uždėjo jam ir atsakomybę.
2Am 3,6: Kančios, kurias patiria nusidėjėlis, aprašomos čia, kaip ir kitur Senajame Testamente, turi savo ištaką Dieve.
3Am 3,9: Izraelio pietiniai kaimynai, esantys už Judo karalystės, yra pranašo kviečiami liudyti Dievo tautos nusikaltimus dorovei.
4Am 3,15: Dramblio kaulo namai: namai, kuriuose randami baldai su dramblio kaulo inkrustacija.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Amoso knygaSkyrius: 3