BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Agėjo knygaSkyrius: 2

 Agėjo knyga
  
 B. PAGUODOS IR VILTIES ŽODŽIAI
  
Ag 2

1 Antraisiais karaliaus Darijaus metais, septintą mėnesį, dvidešimt pirmą mėnesio dieną, atėjo VIEŠPATIES žodis per pranašą Hagajį: 2 „Nūn kreipkis į Judo valdytoją Šealtielio sūnų Zerubabelį, vyriausiąjį kunigą Jehozadako sūnų Jehošuą bei į tautos likutį ir sakyk:

3 'Kas iš jūsų dar yra gyvas,

kuris matė šiuos Namus pradinės šlovės apgaubtus?

Kaip jums dabar jis atrodo?

Argi nėra jis it niekas jūsų akyse?

4 Tačiau dabar drąsos, Zerubabeli, –

tai VIEŠPATIES žodis;

drąsos, vyriausiasis kunige,

Jehozadako sūnau Jehošua;

drąsos jums, visi krašto žmonės, –

tai VIEŠPATIES žodis.

Imkitės darbo! Juk aš esu su jumis, –

tai Galybių VIEŠPATIES žodis!

5 Aš jums tai pažadėjau,

kai išėjote iš Egipto.

Mano dvasia tebėra tarp jūsų, – nebijokite!'“

6 [i1]Taip kalbėjo Galybių VIEŠPATS:

„Dar valandėlė laiko,

ir aš sudrebinsiu dangus ir žemę,

jūrą ir sausumą.

7 Visas tautas taip sudrebinsiu,

kad visų tautų lobiai čia suplauks,

pripildysiu šį Namą šlovės, –

sakė Galybių VIEŠPATS.

8 Mano yra sidabras

ir mano yra auksas, –

tai Galybių VIEŠPATIES žodis.

9 Šių naujų Namų šlovė bus didesnė negu senoji, –

sakė Galybių VIEŠPATS, –

šioje vietoje duosiu taiką, –

tai Galybių VIEŠPATIES žodis“.

10 Antraisiais Darijaus metais, dvidešimt ketvirtą devinto mėnesio dieną, atėjo VIEŠPATIES žodis pranašui Hagajui: 11 „Taip kalbėjo Galybių VIEŠPATS: 'Paprašyk kunigų nuosprendžio šiuo reikalu. 12 [i2]Jei kas nešasi pašventintą mėsą savo drabužio skverne ir paliečia tuo skvernu duoną ar viralą, ar vyną, ar aliejų, – bet kokį valgį, – ar jis bus pašventintas?'“ – „Ne“, – atsakė kunigai. 13 Hagajis vėl klausė: „Jei kas nors, susiteršęs lavono palietimu, paliestų bet ką iš šių valgių, ar jis taptų nešvarus?“ – „Taip, jis tampa nešvarus“, – atsakė kunigai.

14 Tuomet Hagajis tęsė:

„Lygiai tokia yra ši tauta[i3]

ir ši gentis mano akivaizdoje, –

tai VIEŠPATIES žodis;

toks yra kiekvienas jų rankų darbas;

netgi tai, ką jie ten aukoja, yra nešvaru.

15 [i4]Bet dabar atkreipkite dėmesį, kas dėsis nuo šios dienos ir ateityje. Kol nebuvo krautas akmuo ant akmens VIEŠPATIES Šventykloje, 16 kaip jums ėjosi? Kai nueidavo kas prie dvidešimties saikų javų krūvos, ten jų būdavo tik dešimt; kai nueidavo kas prie vyno statinės pasisemti penkiasdešimties saikų, jų būdavo tik dvidešimt.

17 Plakiau jus, – visus jūsų rankų darbus, – sausra, kūlėmis ir kruša, tačiau jūs prie manęs negrįžote, – tai VIEŠPATIES žodis. 18 Atkreipkite dėmesį, kas darysis nuo šiandien, nuo devinto mėnesio dvidešimt ketvirtos dienos.[i5] Nuo tos dienos, kai buvo padėti VIEŠPATIES Šventyklos pamatai, pažiūrėkite, 19 ar svirne vis dar trūks grūdų sėklai? Ar vynuogė, figmedis, granatmedis ir alyvmedis vis dar neneš vaisių? Nuo šiandien jus laiminsiu!“

20 Antrąkart atėjo VIEŠPATIES žodis Hagajui dvidešimt ketvirtą mėnesio[i6] dieną: 21 „Kalbėk Judo valdytojui Zerubabeliui, sakyk: 'Sudrebinsiu dangus ir žemę, 22 nugriausiu karalysčių sostus, sunaikinsiu tautų karalysčių galybę. Išvartysiu karo vežimus drauge su jų įgulomis; žirgai klups ir jų raiteliai kapos vienas kitą kalaviju. 23 [i7]Tą dieną, – tai Galybių VIEŠPATIES žodis, – paimsiu tave, Zerubabeli, mano tarne Šealtielio sūnau, – tai VIEŠPATIES žodis, – ir padarysiu iš tavęs sau antspaudo žiedą, nes tave išsirinkau, – tai Galybių VIEŠPATIES žodis'“.

  
Išnašos:
1Ag 2,6-2,9: Potremtinėje Sandoros bendrijoje dėl pranašo Ezekielio pranašavimų įtakos Šventykla tapo vyraujančia mesijine tema. Didesnė bus būsima šių Namų – Šventyklos šlovė už buvusiąją, nes į ją įeis Kristus – Mesijas.
2Ag 2,12-2,13: Pagal žydų apeigų sampratą, apeiginis nešvarumas buvo labiau limpantis negu šventumas. Kadangi žmogus yra apeiginio nešvarumo būklėje, nešvarios tampa jo atnašos (žr. Sk 19,22).
3Ag 2,14: ... ši tauta ... ši gentis: atrodo, kad čia pasmerkiama samariečių tauta, priešinusis potremtinei žydų bendrijai (žr. Ezd 4,1-5; Neh 4,7-8).
4Ag 2,15-2,19: Šis pranašavimas glaudžiai susijęs su pirmuoju Agėjo knygos skyriumi ir turėtų būti skaitomas jo pabaigoje.
5Ag 2,18: ... devinto mėnesio: klaidingai perimtas iš Ag 2,10 teksto. Šiame tekste kalbama apie šešto mėnesio dvidešimt ketvirtą dieną, kai buvo pradėtas Viešpaties šventyklos atstatymas.
6Ag 2,20: ... mėnesio: turbūt šeštasis mėnuo kaip ir Ag 1,15 bei 2,18. Žr. Ag 2,18 paaiškinimą.
7Ag 2,23: Šis pažadas Zerubabeliui pakeičia jo seneliui skirtą bausmę (žr. Jer 22,24) ir duoda mesijinei vilčiai ateitį (žr. Zch 6,11-12).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Agėjo knygaSkyrius: 2