BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 06 04 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antrasis laiškas TimotiejuiSkyrius: 2

 Antrasis laiškas Timotiejui
  
 Apaštalo kentėjimo prasmė
  
2 Tim 2

8 Prisimink prikeltąjį iš numirusių Jėzų Kristų iš Dovydo giminės, kaip skelbiama mano Evangelijoje, 9 dėl kurios man tenka kentėti, net būti surakintam lyg piktadariui. Bet Dievo žodis nesurakinamas! 10 Todėl aš visa pakeliu dėl išrinktųjų, kad ir jie laimėtų išganymą Kristuje Jėzuje su amžinąja šlove. 11 Štai tikras žodis:

Jei mes su juo numirėme, su juo ir gyvensime.

12 Jei ištversime, su juo ir karaliausime.

Jeigu mes jo išsižadėsime, ir jis mūsų išsižadės,

13 bet jeigu mes ir tapsime neištikimi, tai jis lieka ištikimas,

nes savęs jis negali išsiginti.

  
Išnašos:
12 Tim 2,18: Apaštalas kalba apie kai kuriuos klaidų skleidėjus pačioje krikščionių bendruomenėje, apie asmenis, kurie anksčiau laikėsi tikrojo tikėjimo, bet vėliau nuo jo nuklydo. Greičiausiai tai buvo žmonės, besilaikantys graikų filosofijos, kuri skelbė, jog žmogaus kūnas esąs sielos kalėjimas ir visokio blogio pradas. Iš to buvo daroma išvada, kad kūno prisikėlimas iš numirusių ne tik nereikalingas, bet ir pražūtingas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antrasis laiškas TimotiejuiSkyrius: 2

Antrasis laiškas TimotiejuiSkyrius: 3

 Antrasis laiškas Timotiejui
  
 Ateities pavojai
  
2 Tim 3

10 Vis dėlto tu pasekei mano mokymu, gyvenimo būdu, sumanymais, tikėjimu, ištverme, meile, kantrybe, 11 persekiojimais, kančiomis, kurios mane ištiko Antiochijoje, Ikonijuje, Listroje. O kokių tik persekiojimų man neteko iškęsti! Bet iš visų išgelbėjo mane Viešpats.[i3] 12 Ir visi, kurie trokšta maldingai gyventi Kristuje Jėzuje, bus persekiojami.

  
Išnašos:
12 Tim 3,5: Plg. Mt 7,15.
22 Tim 3,8: Janas ir Jambras pagal žydų padavimą buvę vardai tų egiptiečių burtininkų, kurie faraono akivaizdoje priešinosi Mozės ir Aarono planams (plg. Iš 7,11 ir t.).
32 Tim 3,11: Plg. Ps 33 (34), 18; Apd 13,50; 14,2.21.
42 Tim 3,16: Paulius gražiai iškelia Šventojo Rašto įkvėptumą ir naudingumą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antrasis laiškas TimotiejuiSkyrius: 3