BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antrasis laiškas tesalonikiečiamsSkyrius: 3

 Antrasis laiškas tesalonikiečiams
  
2 Tes 3

1 Pagaliau, broliai, melskitės už mus, kad Viešpaties žodis skintųsi kelią ir būtų gerbiamas, kaip ir pas jus, 2 o mes būtume išgelbėti nuo iškrypusių ir blogų žmonių, nes ne visi turi tikėjimą. 3 Viešpats ištikimas. Jis sustiprins jus ir apsaugos nuo pikto. 4 Mes pasitikime jumis Viešpatyje, kad vykdote ir vykdysite, ką jums įsakome. 5 Viešpats telenkia jūsų širdis į Dievo meilę ir Kristaus kantrybę.

Saugotis tingumo

6 Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu įsakome jums, broliai, vengti kiekvieno brolio, kuris netvarkingai gyvena ar nesilaiko mokslo, gauto iš mūsų. 7 Jūs patys žinote, kaip reikia sekti mumis. Mes gi pas jus netinginiavome 8 ir nevalgėme veltui kieno nors duonos, bet su triūsu ir prakaitu darbavomės dieną naktį, kad tik neapsunkintume nė vieno iš jūsų; 9 ir ne todėl, kad neturėtume teisės taip daryti, bet norėdami duoti jums pavyzdį, kad galėtumėte mumis sekti. 10 Dar būdami pas jus skelbėme: „Kas nenori dirbti, tenevalgo!“ 11 Mat mes girdime, jog kai kurie jūsiškiai tinginiauja, nieko neveikia, tik smalsauja. 12 Tokiems žmonėms mes įsakome ir juos raginame Viešpatyje Jėzuje Kristuje ramiai dirbti ir valgyti pačių pelnytą duoną. 13 O jūs, broliai, nesiliaukite darę gera! 14 Jeigu kas neklausytų mūsų laiške surašytų nurodymų, tokį pasižymėkite, nebendraukite su juo, kad susigėstų. 15 Nelaikykite jo priešu, bet įspėkite kaip brolį.

Atsisveikinimas

16 Patsai ramybės Viešpats tegul teikia jums ramybę visada ir visais būdais. Viešpats su jumis visais!

17 Šis sveikinimas prirašytas mano, Pauliaus, ranka. Tai ženklas kiekviename laiške; taip aš rašau. 18 Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna su jumis visais!

  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antrasis laiškas tesalonikiečiamsSkyrius: 3