BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 12 06 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antrasis laiškas tesalonikiečiamsSkyrius: 2

 Antrasis laiškas tesalonikiečiams
  
2 Tes 2

16 O pats mūsų Viešpats Jėzus Kristus ir Dievas, mūsų Tėvas, pamilęs mus ir maloningai suteikęs mums amžinos paguodos ir geros vilties, 17 tesuramina jūsų širdis ir tesustiprina kiekvienam geram darbui ir žodžiui.

  
Išnašos:
12 Tes 2,3: Plg. Mt 24,10-12.
22 Tes 2,8: Plg.Iz 11,4; Apr 11,3-4; 19,15.20. – Seniausias bažnytinis padavimas, remdamasis kai kuriais ST pranašavimų tekstais (ypač Danieliaus ir Izaijo knygomis), tikėjo, jog pasaulio pabaigoje ateisiąs didysis Dievo priešininkas, prieštarautojas, paprastai vadinamas Antikristu (plg. 1 Jn 2,18; 4,3; 2 Jn 7). Apie jį simboliškai kalba ir šv. Paulius: tai nedorybės sūnus, prieštarautojas ir melagis, besidedantis Dievu. Apskritai jis – šėtono įrankis, kuriam lemta atitraukti dalį tikinčiųjų nuo Kristaus. Pasak padavimo, Antikristo laikais Bažnyčia išgyvensianti didžiausią išmėginimą. Iš Pauliaus žodžių neaišku, kas (būtybė? asmenų grupė?) sulaiko ir varžo Antikristo pasirodymą.
32 Tes 2,9: Nedorėlio, t. y. Antikristo. – Plg. Apr 13,11 ir t.; Mt 24,11.24.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antrasis laiškas tesalonikiečiamsSkyrius: 2

Antrasis laiškas tesalonikiečiamsSkyrius: 3

 Antrasis laiškas tesalonikiečiams
  
2 Tes 3

1 Pagaliau, broliai, melskitės už mus, kad Viešpaties žodis skintųsi kelią ir būtų gerbiamas, kaip ir pas jus, 2 o mes būtume išgelbėti nuo iškrypusių ir blogų žmonių, nes ne visi turi tikėjimą. 3 Viešpats ištikimas. Jis sustiprins jus ir apsaugos nuo pikto. 4 Mes pasitikime jumis Viešpatyje, kad vykdote ir vykdysite, ką jums įsakome. 5 Viešpats telenkia jūsų širdis į Dievo meilę ir Kristaus kantrybę.

  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antrasis laiškas tesalonikiečiamsSkyrius: 3