BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antroji Samuelio knygaSkyrius: 9

 Antroji Samuelio knyga
  
2 Sam 9

Dovydo gerumas

1 Jonatano sūnui Dovydas teiravosi: „Ar yra dar kas nors išlikęs iš Sauliaus namų, kuriam galėčiau parodyti savo ištikimą gerumą[i1] Jonatanui?“ 2 Sauliaus šeimyna buvo turėjusi tarną, vardu Ziba. Jis tad buvo pašauktas pas Dovydą. „Ar tu esi Ziba?“ – klausė Dovydas. Jis atsakė: „Tavo paslaugoms!“ 3 Karalius tarė: „Ar yra dar kas nors išlikęs iš Sauliaus namų, kuriam aš galėčiau parodyti ištikimą Dievo gerumą?“[i2] Ziba karaliui atsakė: „Taip, dar yra Jonatano sūnus sužalotomis kojomis“. – 4 „Kur jis?“ – klausė jo karalius. Ziba karaliui atsakė: „Jis yra Lo-Debare, Amielio sūnaus Machiro namuose“. 5 Tada karalius paliepė jį atvesti iš Amielio sūnaus Machiro namų Lo-Debare. 6 Jonatano sūnus Mefi-Bošetas, atėjęs pas Dovydą, išreiškė pagarbą, puldamas veidu į žemę. „Mefi- Bošetai!“ – tarė jam Dovydas. Jis atsakė: „Tavo paslaugoms!“ 7 Dovydas jam tarė: „Nebijok, nes tau tikrai parodysiu ištikimą gerumą dėl tavo tėvo Jonatano. Atiduosiu tau visą tavo senelio Sauliaus žemę. Be to, tu visuomet valgysi prie mano stalo“. 8 Puldamas kniūbsčia, jis tarė: „Kas yra tavo tarnas, kad tu rodytumei palankumą tokiam nustipusiam šuniui, kaip aš?“[i3]

9 Tada karalius, pasišaukęs Sauliaus tarną Zibą, tarė: „Visa, kas priklausė Sauliui ir visiems jo namams, aš atidaviau tavo šeimininko vaikaičiui. 10 Tu bei tavo sūnūs ir tavo tarnai dirbsite jam žemę ir nuimsite jos derlių, kad tavo šeimininko vaikaitis turėtų iš ko gyventi. Bet tavo šeimininko vaikaitis Mefi-Bošetas visad valgys prie mano stalo“. Ziba turėjo penkiolika sūnų ir dvidešimt tarnų. 11 Karaliui Ziba atsakė: „Kaip mano viešpats karalius įsakė, taip jo tarnas ir darys“. Mefi-Bošetas valgė prie karaliaus stalo kaip vienas iš karaliaus sūnų. 12 Mefi-Bošetas turėjo jauną sūnų, vardu Mika. Visi, gyvenantys Zibos namuose, tapo Mefi-Bošeto tarnais. 13 Mefi- Bošetas gyveno Jeruzalėje, nes jis visad valgė prie karaliaus stalo. Jis buvo raišas abiem kojomis.

  
Išnašos:
12 Sam 9,1: ... parodyti ištikimą gerumą: hebrajiškai hesed, t. y. gerumą, kuris apima pareigą, kylančią iš ištikimybės sandorai. Dovydas ir Jonatanas buvo prisiekę vienas kitam amžiną ištikimybę. Žr. 1 Sam 18,1-4; 20,14-17.
22 Sam 9,3: ... ištikimą Dievo gerumą: reiklesnis posakis negu ištikimas {žmonių} gerumas.
32 Sam 9,8: ... tokiam nustipusiam šuniui kaip aš: žr. 1 Sam 24,14.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antroji Samuelio knygaSkyrius: 9