BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antroji Samuelio knygaSkyrius: 8

 Antroji Samuelio knyga
  
2 Sam 8

Dovydo karų suvestinė

1 Po tam tikro laiko Dovydas nugalėjo filistinus ir pavergė juos. Dovydas atėmė iš filistinų rankos Meteg- Amą.[i1]

2 [i2]Jis nugalėjo ir moabiečius. Suguldęs juos žemėje, jis išmatavo juos virve. Dvi virves atmatavo užmušti ir vieną virvę palikti gyvus. Ir moabiečiai tapo Dovydo tarnais ir nešė duoklę.

3 [i3]Dovydas nugalėjo Zobos karalių Rehobo sūnų Hadadezerį, kai jis žygiavo susigrąžinti savo valdų prie Eufrato upės. 4 Dovydas paėmė iš jo tūkstantį septynis šimtus raitelių ir dvidešimt tūkstančių pėstininkų. Dovydas suluošino visus karo vežimų arklius, bet paliko iš jų pakankamai šimtui karo vežimų. 5 Damasko aramėjams atžygiavus pagelbėti Zobos karaliui Hadadezeriui, Dovydas nukovė dvidešimt du tūkstančius aramėjų. 6 Tada Dovydas įrengė įgulas tarp Damasko aramėjų, ir aramėjai tapo Dovydo tarnais ir nešė duoklę. VIEŠPATS davė Dovydui pergalę, kur tik jis žygiavo. 7 Dovydas paėmė auksinius Hadadezerio palydos nešiotus skydus ir pargabeno juos į Jeruzalę. 8 O iš Betaho ir Berotajų, Hadadezerio miestų, Dovydas paėmė didelį kiekį žalvario.

9 Kai Hamato karalius Toi išgirdo, kad Dovydas buvo nugalėjęs visą Hadadezerio kariuomenę, 10 jis pasiuntė savo sūnų Joramą pas Dovydą palinkėti jam sveikatos ir pasveikinti su pergale prieš Hadadezerį. Mat Hadadezeris buvo dažnai kariavęs su Toi. Joramas atsinešė sidabrinių, auksinių ir varinių daiktų. 11 Ir juos karalius Dovydas pašventė VIEŠPAČIUI drauge su sidabru ir auksu, paimtais iš visų pavergtų tautų: 12 iš Edomo, Moabo, amoniečių, filistinų, amalekitų ir iš Zobos karaliaus Rehobo sūnaus Hadadezerio grobio.

13 Dovydas tapo garsus. Sugrįžęs jis nukovė aštuoniolika tūkstančių edomiečių Druskos slėnyje.[i4] 14 Jis įrengė įgulas Edome, – visame Edome jis įrengė įgulas, – ir visi edomiečiai tapo Dovydo tarnais. VIEŠPATS davė Dovydui pergalę, kur tik jis žygiavo.

Dovydo pareigūnai

15 Dovydas karaliavo visam Izraeliui ir vykdė teisingumą ir teisumą visiems savo žmonėms. 16 Zerujos sūnus Joabas buvo kariuomenės vadas; Ahiludo sūnus Jehošafatas buvo kancleris; 17 Ahitubo sūnus Zadokas ir Abjataro sūnus Ahimelechas buvo kunigai; Serajas buvo raštvedys; 18 Jehojados sūnus Benajas buvo cheretitų ir peletitų[i5]alva; o Dovydo sūnūs buvo kunigai.[i6]

  
Išnašos:
12 Sam 8,1: ... Meteg-Amą: žr. 1 Kr 18,1. Čia skaitome: Gatą ir jam pavaldžias gyvenvietes.
22 Sam 8,2: Dviejų trečdalių moabiečių išžudymas nesiderina su draugiškais santykiais tarp izraeliečių ir moabiečių. Žr. 1 Sam 22,3-4. Turbūt kas nors buvo įvykę, ir tai atnaujino seną nesantaiką. Žr. 1 Sam 14,47.
32 Sam 8,3-8,8: Dovydas nugali aramėjus – sirus. Damaskas buvo Sirijos sostinė. Dovydas, nugalėjęs aramėjų sąjungą, valdė visą Siriją. Jis pasiliko pakankamai arklių tik šimtui kovos vežimų, vėliau Saliamonas padaugino kavaleriją ir kovos vežimus. Žr. 1 Kar 10,26-29.
42 Sam 8,13: ... Druskos slėnyje: arba dauba į pietus nuo Negyvosios jūros, arba slėnis į pietryčius nuo Beer-Šebos.
52 Sam 8,18: ... cheretitų ir peletitų: svetimšaliai samdiniai Dovydo asmens sargyboje; jų vardas yra tolygus kretiečiams ir filistinams.
62 Sam 8,18: Dovydo sūnūs atstovaudavo karaliui Dovydui apeigose. Žr. 2 Sam 6,13-20.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antroji Samuelio knygaSkyrius: 8