BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antroji Samuelio knygaSkyrius: 4

 Antroji Samuelio knyga
  
 Iš-Baalo nužudymas
  
2 Sam 4

1 Sauliaus sūnus Iš-Baalas, išgirdęs, kad Abneris mirė Hebrone, nuleido rankas. Visas Izraelis susirūpino. 2 Sauliaus sūnus turėjo du būrių vadus. Vieno vardas buvo Baana, o kito vardas buvo Rechabas. Jiedu buvo sūnūs Rimono – benjaminaičio iš Beerotų, nes Beerotai buvo laikomi Benjamino dalimi. 3 Beerotų žmonės buvo išbėgę į Gitajimus, kur jie tebegyvena kaip ateiviai iki šios dienos.

4 [i1]Sauliaus sūnus Jonatanas turėjo sūnų sužalotomis kojomis. Jis buvo penkerių metų, kai žinia apie Saulių ir Jonataną pasiekė Jezrėelį. Auklė, jį pasiėmusi, bėgo. Atsitiko, kad, jai skubant bėgti, jis pargriuvo ir liko raišas. Jo vardas buvo Mefi-Bošetas.

5 Beerotiečio sūnūs Rechabas ir Baana leidosi į kelionę ir pasiekė Iš- Baalo namus pačiame dienos įkarštyje, kai jis miegojo pokaitį. 6 Jiedu įėjo į vidų, tarsi norėdami paimti kviečių, ir smogė jam į pilvą. Taigi Rechabas ir jo brolis Baana įslinko, 7 įėjo į namus, jam miegant lovoje savo miegamajame, smogė jam ir, jį užmušę, nukirto jam galvą. Pasiėmę jo galvą, jiedu keliavo per Arabą visą naktį. 8 Atnešę Iš- Baalo galvą į Hebroną pas Dovydą, karaliui tarė: „Štai čia galva Iš- Baalo, sūnaus tavo priešo Sauliaus, tykojusio tavo gyvybės. Šiandien VIEŠPATS Sauliui ir jo palikuoniui įvykdė kerštą už mano viešpatį karalių“.[i2]

9 Dovydas Rimono Beerotiečio sūnums Rechabui ir jo broliui Baanai atsakė: „Kaip gyvas VIEŠPATS, kuris išgelbėjo mane iš visų negandų, 10 vyrą, kuris man pranešė: 'Štai Saulius negyvas' ir manė, kad jis man atneša gerą žinią, sulaikiau ir užmušiau Ziklage. Toks buvo atlygis, kurį jam daviau už jo žinią! 11 Todėl juo labiau, kai nedori vyrai užmušė teisų žmogų lovoje jo paties namuose! Argi dabar nereikalausiu jo kraujo iš jūsų rankos ir nepašalinsiu jūsų nuo žemės?“ 12 Dovydas įsakė savo kareiviams, ir jie juos užmušė. Nukirtę jiems rankas ir kojas, pakabino jų kūnus prie tvenkinio Hebrone. O Iš-Baalo galvą jie nunešė ir palaidojo Abnerio kape Hebrone.

  
Išnašos:
12 Sam 4,4: Apie Sauliaus vaikaitį Mefi-Bošetą pasakojama žemiau 9-ajame skyriuje. Ši eilutė turbūt atsirado šioje vietoje dėl to, kad Samuelio knygų kopijos iš prieškristinių laikų maišydavo jo vardą su vardu jo dėdės Iš-Baalo, Sauliaus sūnaus ir įpėdinio, apie kurį pasakojama 2-4-ajame skyriuose. Mefi-Bošet{o} vardas reiškia Tą, kuris skleidžia gėdą. Jo pradinė forma buvo Merib-Baal{as}, t. y. Tas, kuris kovoja už Baalą. Apie priežastį, dėl kurios vardas buvo pakeistas, žr. 2 Sam 2,8 .
22 Sam 4,8: ... VIEŠPATS ... įvykdė kerštą už mano viešpatį karalių: Rechabas ir Baana nori pateisinti savo nedorą darbą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antroji Samuelio knygaSkyrius: 4