BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 15 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antroji Samuelio knygaSkyrius: 11

 Antroji Samuelio knyga
  
 Dovydo nuodėmė
  
2 Sam 11

1 Metų pavasarį,[i1] tuo laiku, kada karaliai eina į žygį, Dovydas išsiuntė Joabą drauge su savo pareigūnais[i2] ir visu Izraeliu.[i3] Jie nuniokojo Amoną ir apgulė Rabą. Bet Dovydas pasiliko Jeruzalėje.

2 Kartą vieną popietę Dovydas, pakilęs iš guolio, vaikštinėjo ant karaliaus rūmų stogo. Nuo stogo jis pamatė besimaudančią moterį. Ta moteris buvo labai graži. 3 Dovydas pasiuntė dvariškį pasiteirauti apie moterį. Jam buvo pranešta: „Tai yra Eliamo duktė, hetito Urijo žmona“. 4 Dovydas nusiuntė pasiuntinius jos atvesti. Ji atėjo pas jį, ir jis suėjo su ja, – ji ką tik buvo apsivaliusi po savo mėnesinių.[i4] Tada ji sugrįžo namo. 5 Moteris pastojo ir pasiuntė Dovydui žodį: „Esu nėščia“.

6 Dovydas tad pasiuntė žodį Joabui: „Atsiųsk pas mane hetitą Uriją“. Joabas pasiuntė Uriją pas Dovydą. 7 Urijui atvykus pas jį, Dovydas klausė, kaip einasi Joabui, kaip einasi kareiviams ir kaip sekasi karas. 8 Paskui Dovydas Urijui tarė: „Eik namo ir nusiplauk kojas!“[i5] Kai Urijas išėjo iš karaliaus rūmų, jį nusekė karaliaus dovana. 9 [i6]Bet Urijas miegojo prie įėjimo į karaliaus rūmus drauge su visais savo valdovo tarnais ir į savo namus nėjo. 10 Kai Dovydui buvo pranešta: „Urijas į savo namus nėjo“, – Dovydas Urijui tarė: „Argi ne iš kelionės parėjai? Kodėl tad neini į savo namus?“ 13 pakvietė jį valgyti ir gerti savo akivaizdoje ir jį nugirdė. Vakare jis nuėjo atsigulti į guolį su savo valdovo tarnais, bet į savo namus nėjo.

14 Ryto metą Dovydas parašė laišką Joabui ir pasiuntė jį per Urijo rankas. 15 Laiške jis rašė: „Pastatykite Uriją į mūšio priekį, kur aršiausiai kovojama, ir pasitraukite nuo jo, kad jis būtų parblokštas ir mirtų“. 16 Joabas, apguldamas miestą, pastatė Uriją į vietą, kur žinojo esant stiprių kareivių. 17 Miesto vyrai išpuolė ir susikovė su Joabu, ir keletas Dovydo tarnų tarp kareivių krito. Hetitas Urijas buvo tarp žuvusiųjų.

  
Išnašos:
12 Sam 11,1: Metų pavasarį ... : pavasario saulėgrąžos metu.
22 Sam 11,1: ... savo pareigūnais: ypatingi karaliaus asmens sargybos vyrai.
32 Sam 11,1: ... visu Izraeliu: izraeliečių karinės pajėgos.
42 Sam 11,4: Žr. Kun 15,19-24. Įstatai apie moters apsivalymą po mėnesinių.
52 Sam 11,8: ... nusiplauk kojas: kvietimas nusiplauti kojas po kelionės buvo tuolaikinis mandagumo paprotys. Žr. Pr 18,4; 19,2; 24,32.
62 Sam 11,9-11,13: Kareiviai, pasišventę žygiui, turėjo susilaikyti nuo vedybinių santykių (1 Sam 24,4-5). Urijas net Dovydo nugirdytas atsisakė sulaužyti šį įsaką.
72 Sam 11,27: Įkvėptasis autorius Dievo vardu pasmerkia Dovydo elgesį.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antroji Samuelio knygaSkyrius: 11