BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Antroji Makabėjų knygaSkyrius: 12

 Antroji Makabėjų knyga
  
2 Mak 12

43 Be to, jis, surinkęs iš savo kareivių du tūkstančius sidabrinių drachmų, nusiuntė į Jeruzalę, kad būtų parūpinta atnaša už nuodėmę. Tai darydamas, jis elgėsi gerai bei kilniai ir turėjo mintyje mirusiųjų prisikėlimą. 44 Iš tikrųjų, jeigu jis nebūtų laukęs, kad žuvusieji prisikels, būtų buvę nenaudinga ir kvaila melstis už mirusiuosius. 45 Be to, jis suvokė, kad nepaprastai garbingas atlygis laukia tų, kurie užmiega dievotai – tai šventa ir dievota mintis. 46 Todėl jis ir darė auką už mirusiuosius, kad jie būtų išvaduoti iš šios nuodėmės.

  
Išnašos:
12 Mak 12,2: ... Apolonijus: skirtingas nuo Apolonijaus, Menestėjo sūnaus (žr. 2 Mak 4,21). Ir Nikanoras turbūt yra skirtingas nuo Nikanoro 2 Mak 14,2 tekste.
22 Mak 12,9: ... už dviejų šimtų keturiasdešimties stadijų: maždaug 48 km į vakarus nuo Jeruzalės.
32 Mak 12,10: ... iš ten maždaug devynias stadijas: ne iš anksčiau suminėtos Jamnijos (žr. 8-9 eilutes) ar Jopės (žr. 3-4 eilutes), bet iš vietos Transjordanijoje maždaug 2 km. 10-26 eilučių pasakojimas yra tolygus 1 Mak 5,9-13.24-54 teksto pasakojimui apie Judo žygius šiaurinėje Transjordanijoje.
42 Mak 12,16: ... dviejų stadijų: maždaug km platumo.
52 Mak 12,17: ... septynis šimtus penkiasdešimt stadijų: maždaug 140 km nuo Jeruzalės.
62 Mak 12,17: ... vadinami ‘Tubijanais’: jie gyveno Tob{o} krašte. Žr.l Mak 5,13.
72 Mak 12,26: ... Atargaties: sirų deivė, vaizduojama turinti žuvies kūną.
82 Mak 12,29: ... Skitopolį, esantį šešių šimtų stadijų: graikiškasis Bet-Šeano miesto vardas, maždaug 120 km atstu nuo Jeruzalės. Žr. 1 Mak 5,52.
92 Mak 12,35: ... vienas iš Bakenoro vyrų: keletas senųjų tekstų jį laiko vienu iš Tubijanų. Žr. 17-ąją eilutę.
102 Mak 12,42-12,46: Šis yra pats ankstyviausias tvirtinimas, kad maldos ir aukos (žr. 42-43 eilutes) už mirusiuosius jiems padeda. Tačiau pareiškimas duodamas tam, kad būtų įrodyta, jog Judas tikėjo teisių mirusiųjų prisikėlimu (žr. 2 Mak 7,9.14,23.36). Judas tikėjo, kad gali būti veiksmingas atsiteisimas už tam tikras nuodėmes gerų žmonių – kareivių, atidavusių gyvybę dėl Dievo bendrijos. Taigi jie galėjo būti prisikėlimo dalyviai. Judo tikėjimas buvo panašus, bet ne visiškai toks pat, kaip Katalikų Bendrijos tikėjimas skaistykla.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Antroji Makabėjų knygaSkyrius: 12